En Revelasyon pour Zan 21:1-27

  • En nouvo lesyel ek en nouvo later (1-8)

    • I nepli annan lanmor (4)

    • Mon pe fer tou keksoz nef (5)

  • Nouvo Zerizalenm (9-27)

21  Mon ti vwar en nouvo lesyel ek en nouvo later parski sa lesyel avan ek sa later avan ti’n disparet e lanmer ti nepli.  Mon ti osi vwar lavil sen, Nouvo Zerizalenm desann sorti dan lesyel kot Bondye, i ti’n byen abiye parey en nouvel marye pour son msye.  Alor mon ti tann en lavwa for sorti kot tronn dir: “Gete! Latant Bondye i avek bann imen, i pou reste avek zot, zot pou vin son pep e Bondye li menm pou avek zot.  I pou eswiy tou larm dan zot lizye, i pou nepli annan ni lanmor, ni dey, ni leokri, ni douler ankor. Sa bann keksoz avan in fini disparet.  Sa Enn ki ti pe asiz lo tronn ti dir: “Gete! Mon pe fer tou keksoz nef.” I ti osi dir: “Ekri, parski sa bann parol i fidel* e vre.”  I ti dir mwan: “Tou in akonpli! Mwan menm Alfa ek Omega,* konmansman ek finisyon. En dimoun ki swaf, mon pou donn li delo ki sorti dan sours delo lavi gratwitman.  Sa ki ranport laviktwar pou ganny sa bann keksoz, mon pou vin son Bondye e i pou vin mon garson.  Me bann kapon, bann ki napa lafwa, bann ki fer bann keksoz ki sal e degoutan, bann ki komet mert, imoralite seksyel,* pratik demonyak, bann ki ador zidol e tou bann ki koz manti, zot tou zot pou ganny zete dan lak dife ek souf. Sa i reprezant dezyenm lanmor.”  Enn parmi sa set lanz ki ti annan sa set bol ki ti plen avek sa set dernyen fleo ti vin dir mwan: “Vini e mon pou montre ou nouvel marye, madanm sa Pti Mouton.” 10  Alor gras a lespri sen, i ti anmenn mwan lo en gran montanny byen o e i ti montre mwan lavil sen, Zerizalenm, ki pe desann sorti dan lesyel kot Bondye 11  e ki briye avek laglwar Bondye. I ti briye parey en pyer vreman presye, parey en pyer zasp ki klate parey kristal. 12  I ti annan en gran miray vreman o avek 12 baro kot i ti annan 12 lanz e non sa 12 tribi bann garson Izrael ti’n ganny ekrir lo sa bann baro. 13  I ti annan trwa baro dan les, trwa baro dan nor, trwa baro dan sid e trwa baro dan was. 14  I ti annan 12 ros dan fondasyon miray sa lavil e lo zot, non sa 12 zapot sa Pti Mouton ti’n ganny ekrir. 15  Aprezan, sa enn ki ti pe koz avek mwan ti annan en baton* annor pour mezir sa lavil, son bann baro ek son miray. 16  Sa lavil ti kare e son longer ti menm grander avek son larzer. I ti mezir sa lavil avek sa baton,* i ti apepre 2,220 kilomet,* son longer, larzer ek oter ti egal. 17  I ti osi mezir son miray, 144 koude* dapre mezir en zonm e an menm tan mezir en lanz. 18  Miray ti’n ganny fer avek pyer zasp e lavil ti annor pir, kler parey kristal. 19  Fondasyon miray sa lavil ti’n ganny dekore avek tou sort pyer presye: premye ti zasp, dezyenm safir, trwazyenm kalsedwann, katriyenm emerod, 20  senkyenm sardoniks, sizyenm sardwann, setyenm krizolit, wityenm beril, nevyenm topaz, dizyenm krizopraz, onzyenm yasent, douzyenm ametis. 21  Osi sa 12 baro ti 12 perl e sak baro ti ganny fer avek en perl. Gran semen sa lavil ti annor pir, kler parey kristal. 22  Mon pa ti vwar en tanp dan sa lavil parski Zeova,* Bondye Tou Pwisan i son tanp e sa Pti Mouton osi. 23  Sa lavil pa bezwen ni soley, ni lalin pour kler li parski laglwar Bondye ti kler li e sa Pti Mouton i son lalanp. 24  Tou bann nasyon pou mars dan son lalimyer e bann lerwa lo later pou glorifye li. 25  Son bann baro pa pou ferm ditou pandan lazournen parski lannwit pa pou egziste laba. 26  Zot pou anmenn laglwar ek loner bann nasyon dan sa lavil. 27  Me tou sa ki enpir, tou sa ki fer bann keksoz degoutan e ki koz manti pa pou zanmen antre dan sa lavil. Zis bann ki zot non in ganny ekrir dan roulo lavi sa Pti Mouton ki pou antre.

Bann not

Oubyen “diny konfyans.”
Oubyen “A ek Z.” Alfa ek Omega i premye e dernyen let dan alfabet Grek.
Grek, por·neiʹa. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “zon.”
Literalman, “zon.”
Literalman, “12,000 stadya.” En stadya i 185 met.
Apepre 64 met. Vwar Leksplikasyon bann mo.