En Revelasyon pour Zan 11:1-19

 • Sa de temwen (1-13)

  • Profetize pour 1,260 zour dan latwal goni (3)

  • Ganny touye e pa ganny antere (7-10)

  • Revin vivan apre sa trwa zour edmi (11, 12)

 • Dezyenm maler i fini, trwazyenm pe vini (14)

 • Sa setyenm tronpet (15-19)

  • Rwayonm nou Senyer e son Kris (15)

  • Bann ki pe detri later pou ganny detrir (18)

11  Mon ti ganny donnen en zon* ki parey en baton* e i ti dir mwan: “Leve e mezir landrwa sen dan tanp Bondye, lotel ek tou bann ki pe ador Bondye dan tanp.  Me kant a lakour ki an deor landrwa sen dan tanp, les li e pa mezir li, parski i’n ganny donnen avek bann dimoun lezot nasyon e zot pou kraz sa lavil sen anba zot lipye pour 42 mwan.  Mon pou fer mon de temwen profetize pour 1,260 zour dan latwal goni.”  Sa de temwen i ganny reprezante par sa de pye zoliv ek sa de sandelye e zot pe debout devan Senyer later.  Si en dimoun i oule fer zot ditor, dife pou sorti dan zot labous e detri zot bann lennmi. Si en dimoun ti oule fer zot ditor, se koumsa ki sa dimoun i devret ganny touye.  Zot annan pouvwar pour ferm lesyel pour ki lapli pa tonbe pandan letan ki zot pe profetize. Zot annan pouvwar pour fer delo vin disan e pour frap later avek tou sort kalite fleo osi souvan ki zot anvi.  Ler zot in fini rann temwannyaz, sa bebet sovaz ki sorti dan labim* pou lager avek zot, i pou ranport laviktwar lo zot e i pou touy zot.  Zot lekor pou ganny kite dan gran semen sa gran lavil, ki dan en sans senbolik i apel Sodonm ek Lezip, kot zot Senyer ti osi ganny met amor lo poto.  Bann pep, tribi, langaz* ek bann nasyon pou get zot lekor mor pour trwa zour edmi e zot pa pou les zot lekor mor ganny mete dan en latonm. 10  Bann ki reste lo later pou dan lazwa e zot pou selebre akoz zot in mor, zot pou donn kado kanmarad parski sa de profet ti tourmant bann ki reste lo later. 11  Apre sa trwa zour edmi, Bondye ti redonn zot lavi* e zot ti debout lo zot de lipye. Tou dimoun ki ti vwar zot ti dan en gran lafreyer. 12  Zot ti tann en lavwa for sorti dan lesyel dir: “Vin isi anler.” Zot ti mont dan lesyel dan nyaz e zot lennmi ti vwar zot.* 13  Dan sa menm moman, i ti annan en gran tranblemandter, dis poursan lavil ti ganny detrir, 7,000 dimoun ti ganny touye par sa tranblemandter e bann sirvivan ti per e zot ti glorifye sa Bondye ki dan lesyel. 14  Dezyenm maler in fini. Me gete! Sa trwazyenm maler pe vini vitman. 15  Sa setyenm lanz ti soufle son tronpet. I ti annan bann lavwa for dan lesyel ki ti pe dir: “Rwayonm nou Senyer e son Kris pe diriz lemonn e i pou dirize konman lerwa pour touzour e touzour.” 16  Sa 24 ansyen ki ti lo zot tronn devan Bondye ti tonm azenou e ador Bondye. 17  Zot ti dir: “Nou remersye ou, Zeova* Bondye Tou Pwisan, sa enn ki egziste konmela e sa enn ki ti egziste, parski ou’n pran ou gran pouvwar e ou’n konmans dirize konman lerwa. 18  Me bann nasyon ti ankoler e ou osi ou ti pran lakoler. Letan fikse ti arive pour ki bann mor i ganny zize, pour rekonpans ou bann lesklav bann profet, bann sen ek bann ki annan en gran respe* pour ou non, pti konman gran e pour detri bann ki pe detri later.” 19  Landrwa sen dan tanp Bondye dan lesyel ti ouver, mon ti vwar lars son lalyans dan landrwa sen. I ti annan zekler ek loraz, bann lavwa, en tranblemandter ek en gro lagrel.

Bann not

Zon i en plant ki son baton i mens e long.
Oubyen “en baton pour mezire.”
Oubyen “lalang.”
Oubyen “lafors lavi.”
Oubyen “ti pe get zot.”
Literalman, “lafreyer.”