Apros avek Zeova

Bondye i envit ou pour apros avek li. Sa liv pou ed ou vwar ki Labib i dir lo konman nou kapab fer sa.

Lentrodiksyon

Ou kapab devlop en relasyon avek Zeova nou Bondye, enn ki pou dir pour touzour.

SAPIT 1

“Gete! Sa i nou Bondye”

Akoz Moiz ti demande ki mannyer Bondye i apele ler i ti deza konn son non?

SAPIT 2

Eski ou kapab vreman “apros avek Bondye”?

Zeova nou Bondye, Kreater lesyel ek later, i donn nou en lenvitasyon ek en promes.

SAPIT 3

“Zeova i sen, sen, sen”

Akoz Labib i asosye sentete avek labote?

SAPIT 4

‘Zeova i annan gran Pwisans’

Eski nou devret per Bondye akoz son pwisans? Si ou dir wi oubyen non, tou le de larepons i bon.

SAPIT 5

Pwisans pour kree​—“Sa Enn ki’n fer Lesyel ek Later”

Atraver tou sa ki Bondye in kree; par egzanp nou soley ek bann pti kolibri, nou kapab aprann en keksoz lo li.

SAPIT 6

Pwisans pour detrir​—“Zeova i en Gerye”

Ki mannyer sa “Bondye lape” i kapab lager?

SAPIT 7

Pwisans pour proteze​—‘Bondye i en Refiz pour nou’

Bondye i protez son bann serviter dan de fason, me enn i bokou pli enportan ki lot.

SAPIT 8

Pwisans pour repare​—Zeova pe “refer tou Keksoz a-nef”

Zeova in fini retabli vre ladorasyon. Ki i pou repare a lavenir?

SAPIT 9

“Kris i Pisans Bondye”

Ki bann mirak ek lansennyman Zezi Kri i montre nou konsernan Zeova?

SAPIT 10

‘Fer parey Bondye’ dan Fason ki ou servi ou Pwisans

I posib ki ou annan plis pwisans ki ou realize, alor ki mannyer ou kapab byen servi li?

SAPIT 11

“Tou sa ki i fer i zis”

Akoz lazistis Bondye i en kalite ki atir nou ver li?

SAPIT 12

“Eski i annan Lenzistis avek Bondye?”

Si Zeova pa kontan lenzistis, akoz i annan lenzistis dan tou kwen lemonn?

SAPIT 13

“Lalwa Zeova i parfe”

Ki mannyer en sistenm legal i ankouraz lanmour?

SAPIT 14

Zeova i fourni en “Pri pour Liberasyon bokou Dimoun”

Sa lansennyman i senp me i annan bokou sinifikasyon ki pou ed ou apros Bondye.

SAPIT 15

Zezi i “etablir Lazistis lo Later”

Ki mannyer Zezi ti demontre lazistis dan lepase? Ki mannyer i pe montre lazistis konmela? Ki mannyer i pou etabli lazistis a lavenir?

SAPIT 16

“Demontre Lazistis” par mars avek Bondye

Akoz Zezi ti averti nou pour “pa zize e ou pa ava ganny zize”?

SAPIT 17

‘Lasazes Bondye i vreman profon!’

Akoz lasazes Bondye i pli siperyer ki son prop konnesans, konprenezon ek disernman?

SAPIT 18

Lasazes dan ‘Parol Bondye’

Akoz Bondye ti servi bann imen pour ekri Labib olye bann lanz oubyen par fer li li menm?

SAPIT 19

Sen Sekre Bondye i ranpli avek Lasazes

Kisisa sa sen sekre ki Bondye ti’n kasyet me ki aprezan i’n ganny revele?

SAPIT 20

I annan Lasazes ek Limilite

Ki mannyer Souvren Senyer liniver i kapab annan limilite?

SAPIT 21

Zezi i revel lasazes Bondye

Ki mannyer lansennyman Zezi ti fer ki bann solda ki ti’n ganny anvoye pour aret li ti retourn lanmen vid?

SAPIT 22

Eski “Lasazes ki sorti dan Lesyel” i evidan dan ou Lavi?

Labib i dekrir kat keksoz ki kapab ed ou ganny lasazes Bondye.

SAPIT 23

“Bondye in kontan nou an premye”

Ki i vreman vedir ler nou dir “Bondye i lanmour”?

SAPIT 24

Napa nanryen ki “kapab separ nou avek Lanmour Bondye”

Vwar bann rezon konkret ki pou ed ou rezet sa mansonz ki Bondye pa kontan e ki ou napa okenn valer pour li.

SAPIT 25

“Konpasyon nou Bondye”

Dan ki sans santiman Bondye anver ou i parey santiman en manman pour son pti baba?

SAPIT 26

En Bondye ki “pare pour pardonnen”

Si Bondye i rapel tou keksoz, ki mannyer i kapab pardonn e oubliy sa fot?

SAPIT 27

“Konman Son Labonte i gran!”

Ki savedir labonte Bondye?

SAPIT 28

Ou tousel ki fidel

Akoz fidelite Bondye i pli siperyer ki son fidelite?

SAPIT 29

“Konn Lanmour Kris”

Trwa laspe dan lanmour Zezi i reflekte lanmour Zeova.

SAPIT 30

“Les zot Lavi ganny kontrole par Lanmour”

Premye Korentyen i montre 14 fason ki nou kapab demontre lanmour.

SAPIT 31

“Apros avek Bondye, e i ava apros avek zot”

Ki sa kestyon pli enportan ki ou kapab demann ou lekor? Ki mannyer ou pou reponn?