Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 9

“Kris i Pisans Bondye”

“Kris i Pisans Bondye”

1-3. (a) Ki leksperyans efreyan bann disip ti pas ladan lo Lanmer Galile, e ki Zezi ti fer? (b) Akoz i apropriye ki Zezi i ganny apele “pisans Bondye”?

BANN disip ti per. Zot ti pe travers Lanmer Galile, kan en sel kou en tanpet ti deklare. San dout zot ti’n deza vwar tanpet lo sa lak avan sa—apre tou, serten sa bann zonm ti bann peser ki ti annan leksperyans. * (Matye 4:18, 19) Me sa ti en “gro divan” ki ti fer lanmer vreman azite en sel kou. Sa bann zonm ti fer tou sa ki zot kapab pour diriz sa kannot, me sa tanpet ti pli for ki zot. Bann laroul ti pe “tap avek kannot,” ki ti pe konmans ranpli avek delo. Malgre tou sa bann mouvman, Zezi ti pe dormi deryer dan kannot, byen fatige apre en gran lazournen ki i ti’n ansenny bann lafoul. Bann disip, ki ti per pangar zot a perdi zot lavi, ti lev li e sipliye: “Senyer, sov nou! Nou pe mor!”Mark 4:35-38; Matye 8:23-25.

2 Zezi pa ti per. Avek konfyans, i ti koz severman avek divan ek lanmer: “Silans. Reste trankil.” Deswit, divan ek lanmer ti obeir—sa gro divan ti arete, lanmer ti vin kalm, e “partou ti kalmi.” En gran lafreyer ti pran bann disip. Zot ti demande antre zot: “Lekel sa?” Annefe, ki kalite zonm ki kapab koz severman avek divan ek lanmer konmsi i pe koriz en zanfan malelve?Mark 4:39-41; Matye 8:26, 27.

3 Me Zezi pa ti en senp zonm. Zeova ti servi son pwisans pour ed Zezi e i ti donn li osi son pwisans pour li servi dan  bann fason ekstraordiner. Zapot Pol ti ganny enspire pour dir ki “Kris i pisans Bondye.” (1 Korentyen 1:24) Dan ki fason Zezi ti servi pwisans Bondye? Ki lefe lafason ki Zezi in servi son pwisans i annan lo nou?

Pwisans sa sel Garson Bondye

4, 5. (a) Ki pwisans ek lotorite Zeova ti donn son sel Garson? (b) Konman sa Garson ti ganny ekipe pour akonpli travay kreasyon son Papa?

4 Annou vwar sa pwisans ki Zezi ti annan avan i ti vin lo later konman en imen. Zeova ti servi son prop “pisans eternel” kan i ti kree son sel Garson, ki ti plitar ganny apele Zezi Kri. (Romen 1:20; Kolosyen 1:15) Apre sa, Zeova ti donn son Garson en gran pwisans ek lotorite, par donn li sa latas pour akonpli Son travay kreasyon. Konsernan son Garson, Labib i dir: “Par li, tou keksoz ti ganny fer, e napa nanryen dan kreasyon ki’n ganny fer san li.”Zan 1:3.

5 Nou kapab konpran selman en pti gin grander e degre sa travay ki Zezi ti gannyen. Zis mazin sa pwisans ki i ti bezwen annan pour kree tou sa milyon lanz pwisan, sa liniver fizik avek son bilyon galaksi, e later avek tou sa varyete keksoz vivan lo la. Pour akonpli sa bann latas, sa sel Garson ti annan lafors pli pwisan dan liniver a son dispozisyon—lespri sen Bondye. I ti en gran plezir pour sa garson vin sa Zouvriye Abil, ki Zeova ti servi pour kree tou lezot keksoz.Proverb 8:22-31.

6. Apre son lanmor lo later ek son rezireksyon, ki pwisans ek lotorite Zezi ti gannyen?

6 Eski sa sel Garson ti kapab ganny plis pwisans ek lotorite ki sa? Apre lanmor Zezi lo later ek son rezireksyon, i ti dir: “Mon’n ganny tou pouvwar dan lesyel ek lo later.” (Matye 28:18) Wi, Zezi ti’n ganny sa abilite ek sa drwa pour demontre son pwisans dan liniver antye. Konman “Rwa-de-rwa, Senyer-de-senyer,” Zezi in ganny otorize pour “detri tou lotorite, pouvwar spirityel ek tou pisans”—vizib e  envizib—ki opoz son Papa. (Revelasyon 19:16; 1 Korentyen 15:24-26) Bondye in ‘plas tou keksoz anba lotorite’ Zezi, eksepte Zeova li menm.Ebre 2:8; 1 Korentyen 15:27.

7. Akoz nou kapab asire ki Zezi pa pou zanmen mal servi sa pwisans ki Zeova in donn li?

7 Eski nou bezwen trakase ki Zezi i kapab mal servi son pwisans? Absoliman non! Zezi i vreman kontan son Papa e i pa pou zanmen fer nanryen pour depler li. (Zan 8:29; 14:31) Zezi i konn tre byen konman Zeova pa zanmen mal servi son gran pwisans. Zezi in obzerve pour li menm ki Zeova i rod loportinite “pour li montre son lafors an faver bann ki zot leker i tou pour li.” (2 Kronik 16:9) Annefe, Zezi i demontre menm lanmour parey son Papa pour limanite. Alors nou kapab annan konfyans ki Zezi pou toultan servi son pwisans pour fer dibyen. (Zan 13:1) Zezi in etablir en repitasyon parfe dan sa domenn. Annou egzamin sa pwisans ki i ti annan ler i ti lo later e konman i ti ganny motive pour servi li.

‘En Profet pwisan, par son bann Parol’

8. Apre ki i ti’n ganny swazir par lespri sen, ki Zezi ti ganny lotorite pour fer, e konman i ti servi son pwisans?

8 Aparaman, Zezi pa ti fer mirak ler i ti en pti garson ki ti ankor pe grandi an Nazaret. Me sa ti sanze apre ki i ti batize lannen 29 N.L., ler i ti annan apepre 30 an. (Lik 3:21-23) Labib i dir nou: “Bondye ti konsakre avek pouvwar son Sent-Espri Zezi, . . . partou kot i ti ale, i ti fer dibyen e geri tou bann dimoun ki ti anba pouvwar dyab.” (Akt 10:38) “Fer dibyen”—pa sa i endike ki Zezi ti byen servi son pwisans? Apre ki i ti’n ganny swazir par lespri sen, i ti vin en “profet [pwisan, NW], par son bann aksyon e bann parol.”Lik 24:19.

9-11. (a) Kote Zezi ti ansenny plis, e ki difikilte i ti rankontre? (b) Akoz lafoul ti etonnen par son fason ansennyen?

9 Konman sa ki Zezi ti dir ti montre ki i annan pwisans?  I ti souvan ansenny oplenner—lo bor bann lak e lo montanny osi byen dan bann semen e dan bann bazar. (Mark 6:53-56; Lik 5:1-3; 13:26) Bann ki ti pe ekoute ti kapab fasilman ale si son parol pa ti enteres zot. Dan sa letan kot ti napa liv enprimen, bann dimoun ki ti kontan ekoute ti bezwen gard son parol dan zot lespri ek leker. Alors lansennyman Zezi ti bezwen kapte latansyon, kler pour konpran, e fasil pour rapel. Me sa pa ti en problenm pour Zezi. Par egzanp, annou konsider son Sermon lo montanny.

10 En zour bomaten boner lannen 31 N.L., en lafoul ti rasanble lo en montanny pre avek Lanmer Galile. Serten dimoun ti sorti depi Zide ek Zerizalenm, ki en distans 100 a 110 kilomet avek sa montanny. Lezot ti sorti Tir ek Sidon, de rezyon lakot dan nor. En kantite dimoun malad ti apros Zezi pour tous li, e i ti geri zot tou. Ler ti napa ankor dimoun ki ti byen malad parmi zot, Zezi ti konmans ansennyen. (Lik 6:17-19) Ler i ti fini koze en pe letan apre, lafoul ti byen etonnen par sa ki zot ti’n tande. Akoz?

11 Plizyer lannen plitar, en dimoun ki ti’n tann sa sermon ti ekrir: “Lafoul ti byen etonnen par mannyer ki i ti ansennyen. . . . I ti ansenny avek lotorite.” (Matye 7:28, 29) Zezi ti koz avek en pwisans ki zot ti kapab santi. I ti koz pour Bondye e i ti siport son lansennyman avek lotorite Parol Bondye. (Zan 7:16) Sa ki Zezi ti dir ti kler, son bann konsey ti konvenkan, e son bann largiman ti enposib pour demanti. Son parol ti abord parti pli enportan en size e osi tous leker bann ki ti ekout li. I ti ansenny zot konman pour trouv boner, konman pour priye, konman pour rod Rwayonm Bondye, e konman pour batir en lavenir asire. (Matye 5:3–7:27) Son parol ti motiv bann ki ti swaf laverite ek ladrwatir. Sa bann dimoun ti pare pour “aret mazin” zis zot menm e abandonn tou keksoz pour kapab swiv li.  (Matye 16:24; Lik 5:10, 11) Sa i en laprev pwisans ki parol Zezi ti annan!

‘En Profet pwisan, par son bann Aksyon’

12, 13. Ki mannyer Zezi ti montre ki i annan pwisans “par son bann laksyon,” e ki diferan kalite mirak i ti fer?

12 Zezi ti montre ki i pwisan “par son bann laksyon.” (Lik 24:19) Levanzil i raport plis ki 30 mirak spesifik ki i ti fer—tou par “pisans” Zeova. * (Lik 5:17) Mirak Zezi ti fer lefe dan lavi plizyer milye dimoun. Enn fwa i ti nouri 5,000 zonm e plitar 4,000 zonm “san kont bann madanm ek bann zanfan,” an tou petet sa ti fer apepre 20,000 dimoun!Matye 14:13-21; 15:32-38.

“Zot ti vwar Zezi pe marse lo delo”

13 Zezi ti fer diferan kalite mirak. I ti annan lotorite lo bann demon. I ti sas zot san okenn problenm. (Lik 9:37-43) I ti annan pouvwar lo bann keksoz, parey ler i ti fer delo vin diven. (Zan 2:1-11) Son bann disip ti sirprann kan i ti mars lo lanmer Galile ki ti byen azite. (Zan 6:18, 19) Zezi ti annan kontrol lo maladi, par geri bann defo avek bann lorgann, bann maladi ki dimoun ti pe soufer lontan avek, ek bann maladi grav. (Mark 3:1-5; Zan 4:46-54) I ti fer sa bann gerizon dan plizyer fason. Omwen en dimoun ti ganny geri menm si i ti lwen avek Zezi, tandis ki lezot ti santi Zezi tous zot. (Matye 8:2, 3, 5-13) Serten ti ganny geri deswit, lezot dousman dousman.Mark 8:22-25; Lik 8:43, 44.

14. Anba ki sirkonstans Zezi ti demontre ki i annan pwisans pour fer en dimoun mor revin vivan?

14 Sa ki pli remarkab se ki Zezi ti annan pwisans pour fer en dimoun mor revin vivan. Labib i raport trwa rezireksyon ki Zezi ti fer. I ti redonn en fiy 12 an avek son paran,  en sel zanfan avek son manman vev, e en frer byenneme avek son bann ser. (Lik 7:11-15; 8:49-56; Zan 11:38-44) Ti napa okenn sirkonstans ki ti tro difisil pour li. I ti resisit sa pti fiy 12 an lo son lili zis en pti moman apre son lanmor. I ti resisit garson sa vev lo en lanmak, san dout zour son lanmor menm. I ti resisit Lazar dan son tonbo apre ki i ti’n mor depi kat zour.

I ti servi son Pwisans dan en Fason responsab, avek Konsiderasyon e dan Lentere lezot

15, 16. Ki levidans i annan ki Zezi pa ti servi son pwisans dan en fason egois?

15 Eski ou kapab mazinen ki kantite labi ti pou annan si pwisans ki Zezi ti annan ti ganny donnen avek en dirizan enparfe? Me Zezi ti napa okenn pese. (1 Pyer 2:22) I pa ti les li ganny enfliyanse par legoism, lanbisyon, ek vorasite ki motiv bann imen enparfe pour servi zot pwisans pour fer ditor lezot.

16 Zezi pa ti servi son pwisans dan en fason egois, i pa ti zanmen servi li pour son prop lentere personnel. Kan i ti lafen, i ti refize fer ros vin dipen pour li manze. (Matye 4:1-4) Sa pti gin keksoz ki i ti posede ti levidans ki i pa ti servi son pwisans pour li benefisye avek bann keksoz materyel. (Matye 8:20) I annan lezot levidans ki montre ki i pa ti egois ler i ti fer bann mirak. Ler i ti fer mirak, sa ti kout li akoz letan i ti geri bann malad, en lafors ti sorti avek li. I ti konsyan ki lafors ti sorti avek li, menm dan ka kot i ti fer zis en sel gerizon. (Mark 5:25-34) Pourtan, i ti les lafoul dimoun tous li, e zot ti ganny geri. (Lik 6:19) Sa i vreman en leta lespri sakrifis!

17. Konman Zezi ti demontre ki i ti servi son pwisans dan en fason responsab?

17 Zezi ti servi son pwisans dan en fason responsab. I pa ti zanmen fer bann mirak zis pour li demonstre oubyen  fer vantar. (Matye 4:5-7) I pa ti pare pour fer bann siny senpleman pour satisfer kiryozite Erod ki ti annan move lentansyon. (Lik 23:8, 9) Olye fer piblisite lo son pwisans, Zezi ti souvan demann bann ki i ti geri pour pa dir personn. (Mark 5:43; 7:36) I pa ti anvi dimoun tir konklizyon lo li, baze lo bann rapor enpresyonan.Matye 12:15-19.

18-20. (a) Kwa ki ti enfliyans lafason ki Zezi ti servi son pwisans? (b) Konman ou santi konsernan lafason ki Zezi ti geri en zonm sourd?

18 Sa zonm pwisan, Zezi, ti vreman diferan avek bann dirizan ki ti demontre zot pwisans san pran okenn konsiderasyon bezwen ek soufrans lezot. Zezi ti enterese avek dimoun. Zis vwar en dimoun pe soufer ti tous li en kantite ki i ti santi li pouse pour soulaz son soufrans. (Matye 14:14) I ti pran an konsiderasyon zot santiman ek bezwen. Son lentere ranpli avek tandres ti enfliyans lafason ki i ti servi son pwisans. En legzanp tousan i ganny trouve dan Mark 7:31-37.

19 Sa zour, bann lafoul dimoun ti trouv Zezi e zot ti anmenn en kantite dimoun malad kot li, e i ti geri zot tou. (Matye 15:29, 30) Me Zezi ti swazir en zonm partikilye dan sa lafoul e donn li en latansyon spesyal. Sa zonm ti sourd e apenn si i ti kapab koze. I tre probab ki Zezi ti santi ki sa zonm ti en pe per oubyen anbarase. Avek konsiderasyon, Zezi ti anmenn sa zonm alekar—lwen avek lafoul—dan en landrwa prive. Apre Zezi ti servi bann siny pour fer sa zonm konnen ki i ti pe al fer. I ti “met son ledwa dan son zorey, ti krase e tous son lalang.” * (Mark 7:33) Apre, Zezi ti lev son lizye ver lesyel e fer en pti lapriyer. Mesaz ki sa zonm ti pou gannyen par sa bann aksyon se, ‘Sa ki mon pe  al fer pour ou i gras a pwisans sorti kot Bondye.’ Finalman, Zezi ti dir: “Ouver!” (Mark 7:34) Toudswit, sa zonm ti kapab tande, e i ti kapab koz byen.

20 Menm ler i ti servi son pwisans ki Bondye in donn li pour geri bann ki ti pe soufer, Zezi ti montre en gran lentere pour zot santiman. I vreman tousan pour mazin sa! Pa i rekonfortan pour konnen ki Zeova in met son Rwayonm Mesyanik dan lanmen en dirizan ki konpran lezot?

En Siny bann Keksoz ki pe vini

21, 22. (a) Ki bann mirak Zezi ti demontre? (b) Vi ki Zezi ti annan kontrol lo bann lafors dan lanatir, ki nou kapab ekspekte anba dominasyon son Rwayonm?

21 Bann mirak ki Zezi ti fer ler i ti lo later ti zis en avangou bann pli gran benediksyon ki pou arive ler i dirize konman Lerwa. Dan nouvo lemonn Bondye, Zezi pou fer ankor mirak—me sa voyaz lo later antye! Annou vwar serten sa bann lespwar merveye.

22 Zezi pou aranz lanvironnman later dan en fason parfe. Rapel ki i ti demontre kontrol lo bann lafors dan lanatir par kalme en tanpet divan. Alor, san dout, anba dominasyon Rwayonm Kris, limanite pa pou bezwen per ki zot ganny afekte avek siklonn, tranbleman-d-ter, eripsyon volkan, oubyen lezot dezas natirel. Vi ki Zezi i sa Zouvriye Abil ki Zeova ti servi pour kree later ek tou lavi lo la, i konn tre byen later. I konnen konman pour servi byen son bann resours. Anba son dominasyon, later antye pou vin en Paradi.Lik 23:43.

23. Konman Lerwa, ki mannyer Zezi pou satisfer bezwen limanite?

23 Ki nou pou dir konsernan bann bezwen ki imen i annan? Zezi ti annan sa abilite pour donn sifizaman manze plizyer mil dimoun, par servi zis en pti gin provizyon. Sa i asir nou ki son dominasyon pou met en lafen avek lafanmin. Annefe, en labondans manze, ki pou ganny byen  distribye, pou elimin lafanmin pour touzour. (Psonm 72:16) Son kontrol lo maladi i dir nou ki bann dimoun malad, aveg, sourd, andikape, e bwate pou ganny geri—konpletman e pour touzour. (Izai 33:24; 35:5, 6) Son abilite pour resisit bann ki’n mor i garanti nou ki son pouvwar konman en Lerwa dan lesyel i enkli sa pwisans pour resisit plizyer milyon dimoun ki son Papa i kontan pour resisite.Zan 5:28, 29.

24. Ler nou reflesir lo pwisans Zezi, ki nou devret gard antet, e akoz?

24 Ler nou reflesir lo pwisans Zezi, annou kontinyen gard antet ki sa Garson i imit son Papa parfetman. (Zan 14:9) Lafason ki Zezi i servi son pwisans i donn nou en levidans kler lo lafason ki Zeova i servi son pwisans. Par egzanp, mazin konsernan sa fason ranpli avek lafeksyon ki Zezi ti geri en lepre. Zezi ti pran pitye pour li, i ti tous lanmen sa zonm e i ti dir: “Mon oule.” (Mark 1:40-42) Par mwayen bann resi parey sa enn, an realite Zeova pe dir nou, ‘Se koumsa ki mon servi mon pwisans!’ Eski ou pa ganny motive pour loue nou Bondye tou pwisan e remersye li ki i servi son pwisans dan en tel fason ranpli avek lanmour?

^ par. 1 Bann tanpet san ekspekte i souvan arive lo Lanmer Galile. Parski i lo en altitid ki ba (apepre 200 met anba nivo delo), ler i pli so dan lezot landrwa dan zalantour, sa i kree bann boulversman dan latmosfer. Bann gro divan i desann dan Vale Zourden sorti lo montanny Ermonn, ki sitye dan nor. En letan i kapab kalm e en sel kou en movetan ek en tanpet vyolan i deklare.

^ par. 12 Anplis ki sa, parfwa Levanzil i group plizyer mirak anba en sel deskripsyon zeneral. Par egzanp, enn fwa en “lavil an antye” ti vin vwar li, e i ti geri “en kantite” dimoun malad.Mark 1:32-34.

^ par. 19 Krase ti en mwayen oubyen en siny gerizon ki ti ganny aksepte par bann Zwif ek lezot nasyon. Bann let ekrir par bann sef relizye Zwif i montre ki lakras ti ganny servi dan bann gerizon. Petet Zezi ti krase senpleman pour montre sa zonm ki i ti pe al ganny geri. Parkont, Zezi pa ti pe servi lakras konman en mwayen gerizon natirel.