Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 27

“Konman Son Labonte i gran!”

“Konman Son Labonte i gran!”

1, 2. Ki bann legzanp ki demontre labonte Zeova e ki lanfaz Labib i mete lo sa kalite?

DEOR anba en soley kouse, detrwa zanmi pe apresye en bon repa ansanm. Zot pe koze, riye anmenmtan ki zot admir sa soley kouse. Byen lwen, en fermye i get son plantasyon e i sourir avek satisfaksyon akoz letan in byen anmase e lapli pe konmans grenase lo son plantasyon. Dan en lot landrwa, en koup marye i byen kontan pour vwar zot zanfan konmans marse.

2 Ki swa zot konnen ou non, sa bann dimoun pe benefisye avek menm keksoz. Sa se labonte Zeova. Souvannfwa serten dimoun relizye i dir ki “Bondye i bon.” Me Labib i met plis lanfaz. I dir: “Konman son labonte i gran!” (Zekarya 9:17) Me ozordi, i paret ki bokou dimoun pa vreman konpran ki sa parol i vedir. Ki labonte Zeova i enplike e ki lefe sa kalite i fer lo nou personnelman?

En Laspe remarkab dan Lanmour Bondye

3, 4. Ki savedir labonte e akoz nou kapab pli byen dekrir li konman en fason ki Zeova i eksprim son lanmour?

3 Parey Labib i montre, sa mo labonte i refer avek tou sa ki byen e ekselan. Alor, dan en sans nou kapab dir ki labonte i evidan dan Zeova. Tou son bann kalite, enkli son pwisans, lazistis ek lasazes i konpletman bon. Kantmenm sa, nou kapab pli byen dekrir labonte konman en fason ki Zeova i eksprim son lanmour. Akoz?

4 Labonte i en kalite ki nou montre par aksyon anver lezot. Zapot Pol ti montre ki sa kalite i pli atiran dan imen ki ladrwatir. (Romen 5:7) En zonm ki drwat i kapab reste  fidel avek sa ki lalwa i demande, me en zonm ki bon i fer plis ki sa. I pran linisyativ, i toultan pe rod fason pour ed lezot. Parey nou pou vwar, Zeova i definitivman bon dan sa fason. Alor, i kler ki labonte i sorti dan sa gran lanmour ki Zeova i annan.

5-7. Akoz Zezi pa ti aksepte ki zot apel li “Bon Met,” e ki laverite profon i ti konfirmen par sa ki i ti dir?

5 Napa personn ki kapab demontre labonte parey Zeova. Pa bokou letan avan ki Zezi ti mor, en zonm ti apros li pour demann li en kestyon. Pour fer sa, i ti apel Zezi “Bon Met.” Me Zezi ti reponn li: “Akoz ou apel mwan bon? Personn pa bon eksepte Bondye.” (Mark 10:17, 18) Petet ou kapab war li difisil pour konpran larepons Zezi. Akoz Zezi pa ti dakor avek sa zonm? Pa Zezi ti en “Bon Met”?

6 I kler ki sa zonm ti pe servi sa parol “Bon Met” konman en tit pour flat Zezi. Avek limilite, Zezi ti donn laglwar son Papa ki dan lesyel olye aksepte li pour li menm, parski Son Papa ki pli bon ki tou. (Proverb 11:2) Me atraver sa parol, Zezi ti pe osi konfirm en laverite profon. Zis Zeova tousel ki standar pour sa ki byen. Zis li ki annan tou drwa pour dir kwa ki byen e kwa ki mal. Ler Adan ek Ev ti rebele par manz fri dan pye dibwa ki annan konnesans lo sa ki byen ek sa ki mal, zot ti esey pran sa drwa pour zot menm. Kontrerman avek zot, avek limilite Zezi ti les son Papa etablir bann standar.

7 Anplis ki sa, Zezi ti konnen ki tou sa ki bon i sorti kot Zeova. “Tou don ekselan, tou kado parfe,” i sorti kot Li. (Zak 1:17) Annou egzaminen ki mannyer nou kapab vwar labonte Zeova ler i montre zenerozite.

Laprev ki Labonte Zeova i an abondans

8. Ki mannyer Zeova in demontre labonte anver tou dimoun?

8 Tou dimoun ki’n deza viv lo later in benefisye avek  labonte Zeova. Psonm 145:9 i dir: “Zeova i bon avek tou dimoun.” Ki legzanp i annan pour montre son gran labonte? Labib i dir: “I’n touzour revel son lekor par bann dibyen ki i’n fer: I’n donn zot son lapli sorti dan lesyel, ek bann rekolt, sakenn dan son sezon. I’n donn zot osi manze e i’n ranpli zot leker avek lazwa.” (Akt 14:17) Eski ou’n deza santi ou satisfe apre ki ou’n manz en bon manze? Si pa ti labonte Zeova ki’n prepar sa later avek bann sistenm sours delo ek “bann sezon” pour prodwir en kantite nouritir, ti pou napa manze. Zeova pa’n demontre labonte zis anver bann ki kontan li, me anver tou dimoun. Zezi ti dir: “I fer leve son soley lo bann ki move parey lo bann ki bon, e i fer tonbe lapli lo bann ki fer dibyen parey lo bann ki fer dimal.”Matye 5:45.

Zeova pe “donn zot son lapli sorti dan lesyel, ek bann rekolt, sakenn dan son sezon”

9. Ki mannyer sa legzanp lo ponm i demontre labonte Zeova?

 9 Bokou dimoun i pran sa gran zenerozite ki Bondye i montre anver limanite konman nanryen ditou. Sa i akoz zot kontinyen ganny soley, lapli, ek bann sezon. Annou pran ponm konman en legzanp. Ponm i en fri ki popiler dan bokou pei kot klima pa tro so ni tro fre. Me i en zoli fri ki delisye pour manze e i annan bokou delo ek nitrisyon ki bon pour lasante. Eski ou ti konnen ki dan lemonn antye i annan apepre 7,500 diferan kalite ponm? I annan plizyer kalite kouler, rouz, lor, zonn e ver. Son groser i varye depi groser en bigarad ziska groser en  panplemous. En pti lagrenn ponm dan ou lanmen i paret napa okenn valer. Me sa lagrenn i pouse pour vin enn bann pli zoli pye dibwa. (Kantik Salomon 2:3) Tou le prentan pye ponm i ganny bann zoli fler e sak lotonn i raport fri. Pandan en peryod 75 an, tou le zan lakantite ponm ki en pye ponm i prodwir i kapab ranpli 20 bwat kartron ki pez 19 kilo sakenn!

Sa pti lagrenn i grandi pour vin en pye dibwa ki kapab nouri nou e fer nou zwaye pour plizyer lannen

10, 11. Ki mannyer nou bann sans i demontre labonte Bondye?

10 Gras a son gran labonte, Zeova in donn nou en lekor ki’n ganny fer “dan en fason merveye” avek bann sans ki ed nou konpran son travay e pran plezir ladan. (Psonm 139:14) Mazin ankor sa senn ki nou’n dekrir okonmansman sa sapit. Ki sa bann dimoun ti vwar ki ti fer sa moman gou pour zot? Sa lazwa lo figir sa zanfan. Sa lapli ki pe tonbe lo plantasyon. Sa kouler lor, rouz ek mov dan en soley kouse. Nou lizye i kapab rekonnet plis ki 300,000 kouler! Deplis nou abilite pour tande i permet nou detekte diferan ton dan en lavwa ki nou byen kontan. Nou osi kapab rekonnet diferan son ki divan i fer dan bann pye dibwa e ler en zanfan i riye akoz i dan lazwa. Akoz nou kapab apresye sa bann keksoz ki nou vwar oubyen tande? Labib i dir: “Sa zorey ki tande e sa lizye ki vwar, se Zeova li menm ki’n fer tou le de.” (Proverb 20:12) Me sa i zis de sans ki nou annan.

11 Santi loder i en lot sans ki prouve Zeova i annan labonte. Nou nennen i kapab fer ladiferans ant 10,000 diferan loder. Mazin zis detrwa: ou manze prefere, fler, fey sek, ek loder lafimen. Sa sans ki ou annan pour santi keksoz lo ou lapo i permet ou apresye sa divan ki kares ou figir, ler en dimoun ki ou kontan i may ou e en fri ki byen listre dan ou lanmen. Kan ou mord en bout sa fri ou sans pour goute i permet ou detekte diferan gou sa fri. Wi, nou annan tou rezon pour dir sa lo Zeova: “Konman ou  labonte i an abondans, ki ou’n prezerve avek swen pour bann ki annan lakrent pour ou!” (Psonm 31:19) Me ki mannyer Zeova in “prezerv” labonte pour bann ki annan lakrent pour li?

Labonte i anmenn bann Byenfe eternel

12. Ki provizyon sorti kot Zeova ki pli enportan, e akoz?

12 Zezi ti dir: “Zonm pa viv zis lo dipen tousel me lo tou parol ki sorti dan labous Bondye.” (Matye 4:4) Annefe, manze spirityel ki Zeova i fourni i kapab fer nou bokou plis dibyen ki manze fizik parski zot anmenn ver lavi eternel. Parey nou’n vwar dan Sapit 8, Zeova ti servi son pwisans pour repare dan sa bann dernyen zour pour kree en paradi spirityel. En laspe enportan sa paradi i sa labondans nouritir spirityel.

13, 14. (a) Ki profet Ezekyel ti vwar dan en vizyon e ki sa i vedir pour nou ozordi? (b) Ki bann provizyon spirityel ki Zeova in fer pour son bann serviter fidel?

13 Dan enn bann pli gran profesi konsernan retablir vre ladorasyon, profet Ezekyel ti ganny vizyon en tanp ki ti’n ganny repare e glorifye. En larivyer ti pe koule depi kot sa tanp e anmezir i koule i ti vin pli larz, pli fon ziska i ti vin defwa pli gro ki i ti ete. Partou kot i ti koule, sa larivyer ti anmenn benediksyon. Lo tou le de kote sa larivyer ti annan bann pye dibwa ki ti fourni fri ek gerizon. Deplis, sa larivyer ti menm donn lavi Lanmer Mor ki ti sale e ki ti napa lavi ladan! (Ezekyel 47:1-12) Me ki savedir tousala?

14 Sa vizyon i vedir ki Zeova ti pou retablir son vre ladorasyon, ki ganny reprezante par sa tanp ki Ezekyel ti vwar. Parey sa larivyer, bann mwayen ki Zeova pou servi pour donn lavi pou koul an abondans pour son pep. Depi ki vre ladorasyon in ganny retabli an 1919, Zeova in beni son pep avek bann provizyon ki donn lavi. Ki mannyer  sa? Atraver Labib, bann piblikasyon baze lo Labib, renyon ek lasanble, tousala in ede pour plizyer milyon dimoun ganny laverite. Atraver tousala Zeova in ansenny dimoun konsernan sa provizyon pli enportan ki i’n fer pour ganny lavi eternel. Sa i sakrifis Kris ki fer li posib pour ganny laprouvasyon Zeova ek lespwar lavi eternel pour tou bann ki vreman kontan e annan lakrent pour Bondye. * Alor, dan sa bann dernyen zour kan lemonn pe soufer en lafanmin spirityel, pep Zeova zot, zot pe rezwir bann nouritir spirityel an abondans.Izai 65:13.

15. Dan ki sans Zeova pou demontre labonte anver bann imen fidel pandan Renny Milener Kris?

15 Me larivyer dan vizyon Ezekyel pa aret koule kan sa vye sistenm i ganny detrir. Okontrer, pandan Renny Milener Kris i pou koul plis ankor. Apre, par mwayen Rwayonm ki Zezi pou gouvernen, Zeova pou aplik valer sakrifis son Garson par ptit-a-pti fer bann imen fidel vin parfe. Pa nou pou vreman zwaye akoz labonte Zeova!

Lezot Laspe dan Labonte Zeova

16. Ki mannyer Labib i montre ki labonte Zeova i enplik lezot kalite? Nonm serten sa bann kalite.

16 Labonte Zeova i enplik plis ki zis zenerozite. Bondye ti dir Moiz: “Mon pou fer tou mon labonte pas devan ou figir, e mon pou proklanm non Zeova devan ou.” Apre i azoute: “Zeova ti pas devan son figir e proklanmen: ‘Zeova, Zeova, en Bondye ki annan mizerikord ek konpasyon, ki pa ankoler vitman, e ki annan en kantite labonte leker ek laverite.’” (Egzod 33:19; 34:6) Alor, labonte Zeova  i enplik plizyer lezot bon kalite. Annou konsider zis de kalite.

17. Kisisa konpasyon, e ki mannyer Zeova in montre konpasyon anver bann senp imen enparfe?

17 “Konpasyon.En laspe sa kalite i fer Zeova azir avek lapolites e tret lezot dan en bon fason. Kontrerman avek bann dimoun ki annan lotorite ki parfwa zot brit, napa okenn konpasyon, oubyen dominer, Zeova li i zantiy e bon. Par egzanp, Zeova ti dir avek Abram: “Lev ou latet, silvouple e gete depi kot ou ete, nor, sid, les, ek was.” (Zenez 13:14) Bokou tradiksyon pa enkli sa mo “silvouple.” Me bann spesyalis Labib i dir ki sa fraz dan langaz orizinal Ebre i enkli en pti let ki sanz sa fraz pour fer li vin en demann ki ganny fer avek polites olye en lord. Sa mo i osi aparet dan lezot landrwa dan Labib. (Zenez 31:12; Ezekyel 8:5) Zis imazinen, sa enn pli gran dan liniver i dir “silvouple” avek bann senp imen! Dan en lemonn kot dimoun i brit, agresif e dominer, pa i rekonfortan pour konnen ki nou Bondye, Zeova i zantiy e annan konpasyon?

18. Dan ki sans Zeova i “annan en kantite . . . laverite,” e ki lasirans sa parol i donn nou?

18 Zeova i osi “annan en kantite . . . laverite.” Sa lemonn ozordi i ranpli avek malonnekte. Me Labib i rapel nou: “Bondye pa en zonm pour li koz manti.” (Nonm 23:19) Annefe, dan Tit 1:2 i dir ki Bondye “pa zanmen manti.” (Nou ki’n met an italik.) I tro bon oubyen parfe pour fer en keksoz parey. Alor, nou kapab depan antyerman lo bann promes Zeova; nou kapab asire ki son parol pou definitivman ganny akonpli. Zeova i menm ganny apele “Bondye laverite.” (Psonm 31:5) I pa zis refize koz manti me i fer konnen en kantite laverite. I pa rezerve oubyen kasyet lenformasyon; okontrer, avek gran  ker i ekler son bann serviter fidel avek son gran lasazes. * I menm ansenny zot ki mannyer pour viv an akor avek bann laverite ki i’n donn zot, pour ki zot kapab “viv dan laverite.” (3 Zan 3) An zeneral, ki lefe labonte Zeova i devret fer lo nou personnelman?

“Zwaye akoz Labonte Zeova”

19, 20. (a) Ki mannyer Satan ti esey fer Ev perdi konfyans dan labonte Zeova, e ki rezilta sa ti anmennen? (b) Ki lefe labonte Zeova i devret fer lo nou, e akoz?

19 Kan Satan ti tant Ev dan zarden Edenn, i ti konmans par servi riz pour fer Ev perdi son konfyans dan labonte Zeova. Zeova ti’n dir Adan: “Dan tou pye dibwa sa zarden ou kapab manz ziska satisfaksyon.” Parmi tou sa plizyer milye pye dibwa dan zarden, zis enn ki Zeova ti defann li manze. Me get lafason ki Satan ti byen kalkil son premye kestyon ki i ti demann Ev: “Eski i vre ki Bondye in dir zot pa bezwen manz [fri] dan tou pye dibwa sa zarden?” (Zenez 2:9, 16; 3:1) Satan ti devir parol Zeova pour fer Ev krwar ki Zeova ti pe kasyet li en bon keksoz. Malerezman, son taktik ti marse. Ev, parey bokou zonm ek fanm apre li, ti konmans doute si Bondye i annan labonte, sa Bondye ki ti’n donn li tou keksoz.

20 Nou konn tre byen sa kantite sagrinasyon ek soufrans ki sa bann dout in anmennen. Alor, annou pran aker sa parol ki trouve dan Zeremi 31:12: “Zot pou vreman . . . vin zwaye akoz labonte Zeova.” Annefe, labonte Zeova i devret fer nou deborde avek lazwa. Nou pa devret zanmen dout motivasyon nou Bondye ki ranpli avek labonte. Nou kapab met tou nou konfyans dan li, parski i anvi sa ki bon pour bann ki kontan li.

21, 22. (a) Nonm serten fason ki ou pou azir anver labonte Zeova. (b) Ki kalite nou pou diskite dan nou lot sapit, e ki mannyer i diferan avek labonte?

 21 Deplis, i fer nou plezir ler nou ganny en loportinite pour koz avek lezot lo labonte Bondye. Konsernan pep Zeova, Psonm 145:7 i dir: “Zot labous pou deborde avek parol konsernan labondans ou labonte.” Sak zour ki nou viv, nou benefisye avek labonte Zeova dan serten fason. Akoz ou pa fer li en labitid sak zour pour remersye Zeova dan en fason spesifik pour son labonte? Si nou reflesir lo sa labonte, toulezour remersye Zeova pour sa e koz lo la avek lezot, sa pou ed nou imit nou Bondye ki bon. Anmezir ki nou rod fason pour fer sa ki byen parey Zeova i fer, nou pou vin pli pros avek li. Kan zapot Pol ti ariv dan son vye zour i ti ekrir: “Byenneme, pa imit sa ki mal, me plito sa ki byen. Sa ki pratik sa ki byen i apartenir a Bondye.”3 Zan 11.

22 Labonte Zeova i osi ganny asosye avek lezot kalite. Par egzanp, Bondye i “annan en kantite labonte leker,” oubyen lanmour fidel. (Egzod 34:6) Sa kalite i pli spesifik ki labonte e laplipar-di-tan Zeova i demontre sa kalite anver son bann serviter fidel. Dan nou lot sapit nou pou aprann ki mannyer i fer sa.

^ par. 14 Napa en lot pli gran legzanp labonte Zeova apard ki sa ranson. Parmi tou sa bann milyon lanz, Zeova in swazir son sel Garson pour mor pour nou.

^ par. 18 Se pour sa rezon ki Labib i asosye laverite avek lalimyer. En psalmis ti sante: “Anvoy ou lalimyer ek laverite.” (Psonm 43:3) Zeova i donn lalimyer spirityel an abondans bann ki anvi ganny ansennyen oubyen eklere par li.2 Korentyen 4:6; 1 Zan 1:5.