Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 29

“Konn Lanmour Kris”

“Konn Lanmour Kris”

1-3. (a) Kwa ki ti pous Zezi pour anvi vin parey son Papa? (b) Ki bann laspe dan lanmour Zezi ki nou pou egzaminen?

ESKI ou’n deza vwar en pti garson ki pe esey fer parey son papa? Petet i kapab imit fason ki son papa i marse, koze oubyen azir. Avek letan sa pti garson i kapab annan menm pwennvi lo moralite ek spirityalite parey son papa. Wi, sa lanmour ek ladmirasyon ki en garson i annan pour son papa ki kontan li, i pous li pour anvi vin parey son papa.

2 Me ki nou pou dir konsernan sa relasyon ki egziste ant Zezi ek son Papa dan lesyel? En fwa Zezi ti dir: “Mon kontan mon Papa.” (Zan 14:31) Napa personn ki kapab kontan Zeova plis ki sa Garson, li ki’n avek son Papa pour bokou letan avan ki okenn lezot keksoz ti ganny kree. Sa lanmour ti pous sa Garson fidel pou anvi vin parey son Papa.Zan 14:9.

3 Dan bann premye sapit sa liv, nou ti vwar konman Zezi ti parfetman imit pwisans, lazistis ek lasazes Zeova. Me ki mannyer Zezi ti reflekte lanmour son Papa? Annou egzamin trwa laspe dan lanmour Zezi. Sa i son leta lespri sakrifis, son konpasyon e osi lefe ki i ti pare pour pardonnen.

Napa personn ki annan “pli gran Lanmour” ki sa

4. Ki mannyer Zezi ti kit sa pli gran legzanp par demontre lanmour pour lezot san met son prop lentere premye?

4 Zezi ti kit en legzanp remarkab par demontre lanmour pour lezot san met son prop lentere premye. En leta lespri sakrifis i enplik met bezwen ek lentere lezot avan sa ki pour nou. Ki mannyer Zezi ti demontre sa kalite lanmour? Li menm i ti eksplike: “Pli gran lanmour ki en dimoun  i kapab posede: se donn son lavi pour son bann zanmi.” (Zan 15:13) Zezi ti volonterman donn son lavi parfe pour nou. Sa ti pli gran akt lanmour ki okenn imen ti’n deza fer. Me Zezi ti demontre lanmour san met son prop lentere premye, dan lezot fason.

5. Vi ki i ti vin lo later, akoz sa i en sakrifis ranpli avek lanmour fer par sa sel Garson byenneme Bondye?

5 Letan i ti ankor dan lesyel, sa sel Garson byenneme Bondye ti annan en gran pozisyon e en pozisyon spesyal. I ti annan en relasyon entim avek Zeova ek plizyer milye lanz. Kantmenm i ti annan tou sa bann lavantaz, sa Garson byenneme ti “renons tou sa ki i posede pour pran kondisyon lesklav. I ti pran natir imen.” (Filipyen 2:7) I ti pare pour viv parmi bann imen enparfe dan en lemonn ki “dan pouvwar dyab.” (1 Zan 5:19) Pa sa ti en sakrifis ranpli avek lanmour fer par Garson Bondye?

6, 7. (a) Pandan son minister lo later ki mannyer Zezi ti demontre son lanmour par met lentere lezot premye? (b) Ki legzanp tousan konsernan lanmour ki pa egois ki ganny rikorde dan Zan 19:25-27?

6 Diran son minister lo later, Zezi ti demontre lanmour par met lentere lezot premye dan diferan fason. I pa ti zanmen egois. I ti sitan okipe dan son minister ki i pa ti viv parey bann dimoun dan son letan. Zezi ti dir: “Renar i annan zot trou, zwazo i annan zot nik, me Fis-de-Lonm li napa en landrwa kot i kapab repoz son latet.” (Matye 8:20) Vi ki Zezi ti en bon sarpantye, i ti kapab dedye en pe son letan pour konstri en zoli lakaz pour li oubyen fer bann zoli meb pour vann pour li kapab ganny en pe larzan. Me i pa ti servi son talan pour ganny keksoz materyel.

7 Dan Zan 19:25-27 nou kapab trouv en legzanp vreman tousan kot Zezi ti demontre lanmour pour lezot san met son prop lentere premye. Mazin sa kantite keksoz ki ti’n bezwen preokip Zezi sa zour apremidi ler i ti pe al mor.  Anmezir ki i ti pe soufer lo poto, i ti mazin son bann disip, sa travay predikasyon, sirtou son fidelite e ki lefe sa pou fer lo non son Papa. Wi, lavenir bann imen ti dan son lanmen! Me zis avan i ti mor, Zezi ti osi montre konsern pour son manman, Mari, ki aparaman ti en vev a sa moman. Zezi ti demann zapot Zan pour pran swen avek Mari konmsi i ti son prop manman, e apre, sa zapot ti fer Mari reste avek li. Alor, Zezi ti fer laranzman pour ki son manman i ganny okipe lo plan fizik e spirityel. Sa i en zoli legzanp lanmour ki pa egois!

“I ti pran Pitye”

8. Ki savedir sa mo Grek ki ganny servi dan Labib pour dekrir konpasyon Zezi?

8 Zezi ti annan konpasyon parey son Papa. Labib i dekrir Zezi konman en dimoun ki ti fer zefor pour ed bann ki ti pe soufer, akoz i ti’n ganny touse par zot sitiasyon. Labib i servi en mo Grek ki’n ganny tradwir “pran pitye,” pour dekrir sa konpasyon ki Zezi ti annan. En spesyalis Labib ti dir: “Sa mo i dekrir . . . en santiman ki tous en dimoun oprofon. I sa mo pli for ki’n ganny servi an Grek pour dekrir konpasyon.” Annou egzamin serten sitiasyon kot son konpasyon ti pous li pour azir.

9, 10. (a) Akoz Zezi ek son bann zapot ti bezwen rod en landrwa trankil? (b) Kan en lafoul dimoun ti deranz son trankilite, ki mannyer Zezi ti azir, e akoz?

9 I ti ganny pouse pour ed lezot spirityelman. Sa resi dan Mark 6:30-34 i montre kwa ki ti pli pous Zezi pour pran pitye. Mazin sa senn dan ou lespri. Bann zapot ti byen kontan, parski zot ti’n fek fini fer en gran travay predikasyon. Zot ti retourn kot Zezi e avek leksitasyon zot ti rakont li tou sa ki zot ti’n vwar e tande. Me en gran lafoul ti vin kot zot, ki ti fer Zezi ek son bann zapot napa letan menm pour manze. Vi ki Zezi ti pe toultan obzerve i ti kapab remarke  ki bann zapot ti fatige. Alor i ti dir zot: “Vin avek mwan dan en landrwa trankil kot zot a kapab repoze an-pe.” Zot ti anbark dan en kannot e al dan direksyon nor lo Lanmer Galile ziska zot ti ariv dan en landrwa trankil. Me lafoul ti vwar zot pe ale. Lezot ti tande ki zot pe ale. Alor, zot tou zot ti tay toudilon lo lakot dan direksyon nor e zot ti ariv lo lot kote avan ki kannot ti koste!

10 Eski Zezi ti ankoler akoz zot ti pe deranz son trankilite? Pa ditou! Son leker ti fer mal kan i ti vwar sa lafoul, ki konpri plizyer milye dimoun, pe esper li. Mark ti ekrir: “I ti vwar en gran lafoul e son leker ti touse avek konpasyon. I ti pran pitye pour zot, akoz zot ti parey bann mouton ki napa berze; e i ti konmans ansenny zot bokou keksoz.” Zezi ti vwar zot konman bann dimoun ki lafen spirityelman. Zot ti parey mouton ki’n perdi, san okenn berze pour gid oubyen protez zot. Zezi ti konnen ki bann dimoun ordiner ti ganny neglize par bann sef relizye ki ti napa konpasyon. Pourtan, zot ti sipoze bann bon berze. (Zan 7:47-49) I ti pran pitye pour sa bann dimoun, alor i ti konmans ansenny zot “lo Rwayonm Bondye.” (Lik 9:11) Remarke ki Zezi ti pran pitye pour sa bann dimoun menm avan vwar zot reaksyon anver sa ki i ti pou ansenny zot. Andotmo, son konpasyon pa ti vin apre ki i ti ansenny zot, me son konpasyon ti pous li pour fer sa.

“I ti avans son lanmen e tous li”

11, 12. (a) Dan letan Labib, ki mannyer lezot ti vwar bann lepre, me ki mannyer Zezi ti azir kan en zonm ki ti “kouver avek lalep” ti apros li? (b) Ki lefe sa ti kapab fer lo sa lepre apre ki Zezi ti tous li e ki mannyer leksperyans sa dokter i demontre sa?

11 Pouse pour soulaz bann ki ti pe soufer. Dimoun avek diferan kalite maladi ti konnen ki Zezi ti annan konpasyon, alor zot ti ganny atire ver li. Sa ti evidan kan Zezi, avek en lafoul ki ti pe sivre li, ti ganny aprose par en zonm “kouver avek lalep.” (Lik 5:12) Dan letan Labib, dimoun avek  lalep ti al an karantenn pour ki lezot pa ganny sa maladi. (Nonm 5:1-4) Me avek letan bann profeser lalwa ti promot en move pwennvi lo lalep e zot ti enpoz zot bann lareg sever. * Me remarke ki mannyer Zezi ti azir anver sa zonm: “En lepre ti vin kot Zezi e i ti tonm azenou, e sipliy li, ‘Si ou oule ou kapab pirifye mwan.’ Zezi ti pran pitye pour li, i ti avans son lanmen e tous li an dizan, ‘Mon oule ganny pirifye.’ Deswit lalep ti disparet lo sa zonm.” (Mark 1:40-42) Zezi ti konnen ki dapre lalwa, sa zonm pa ti devret la. Me olye fer sa zonm ale, son leker ti telman touse ki i ti fer en keksoz enkrwayab. Zezi ti tous li!

12 Eski ou kapab mazinen ki mannyer sa zonm ti santi kan Zezi ti tous li? Pour donn ou en lide konsider sa leksperyans. En dokter ki apel Paul Brand, en spesyalis pour tret lalep, i rakont konsernan en lepre ki i ti trete dan Lenn. Pandan ki i ti pe egzamin sa pasyan, i ti met son lanmen lo son zepol e atraver en enterpret i ti fer sa zonm konnen ki kalite tretman i pou pran. En pti moman apre, sa lepre ti konmans plere. Sa dokter ti demande: “Eski mon’n dir en keksoz mal?” Sa enterpret ti demann sa zennonm dan son langaz e apre i ti dir: “Non dokter. I dir ki i pe plere akoz ou’n met ou lanmen lo son zepol. Depi ki i’n ariv isi pour bokou lannen personn pa’n deza tous li.” Pour sa lepre ki ti apros Zezi, sa touse ti annan plis lenportans. Apre ki Zezi ti’n tous li, sa maladi ki ti fer li ganny rezete ti disparet!

13, 14. (a) Ki laprosesyon lanterman Zezi ti vwar kan i ti apros lavil Nain e kwa ki ti fer sa sitiasyon vreman fer lapenn? (b) Ki konpasyon Zezi ti pous li pour fer pour sa vev an Nain?

 13 Pouse pour soulaz bann ki ti dan sagrinasyon. Ler lezot ti sagren, sa ti vreman tous Zezi. Par egzanp, annou egzamin sa resi dan Lik 7:11-15. Sa ti arive apepre enn an edmi dan son minister. I ti pe apros Nain en lavil dan rezyon Galile. Anmezir ki Zezi ti ariv obor baro sa lavil, i ti vwar en laprosesyon lanterman. Sa sitiasyon ti vreman fer lapenn. En manman ti’n perdi son sel garson dan lanmor e i ti en vev. I tre probab ki sa pa ti son premye laprosesyon ki i ti asiste, me petet i ti’n deza asiste pour son mari. Safwasi i ti pe asiste lanterman son garson ki petet ti son sel sipor. I kapab ki ti annan bann dimoun anplis ki ti pe sant e zwe bann morso lanmizik ki tris. (Zeremi 9:17, 18; Matye 9:23) Me Zezi ti fikse son lizye lo sa manman ki ti dan latristes e san okenn dout i ti pe mars akote son garson ki ti lo en lanmak.

14 Zezi “ti pran pitye” pour sa manman ki ti vreman sagren. Avek en ton lavwa ankourazan, Zezi ti dir li: “Pa plere.” San ki personn ti envit li, Zezi ti aprose e tous sa lanmak. Bann ki ti pe anmenn lanmak e petet larestan dimoun dan lafoul ti aret marse. Avek konviksyon, Zezi ti dir avek sa lekor mor: “Zenn-onm, mon dir ou, leve!” Ki ti arive apre? “Sa zonm ki ti’n mor ti asize e i ti konmans koze” konmsi i ti’n sote dan son sonmey! Apre sa, Levanzil i dir en parol ki byen tousan: “Zezi ti rann li avek son manman.”

15. (a) Ki relasyon ant konpasyon ek aksyon nou vwar dan sa bann resi Labib kot Zezi ti pran pitye pour lezot? (b) Ki mannyer nou kapab imit Zezi dan sa domenn?

15 Ki nou aprann atraver sa trwa resi? Dan tou le trwa sitiasyon nou kapab vwar sa relasyon ki annan ant konpasyon ek aksyon. Zezi pa ti kapab get soufrans lezot san ki i pran pitye pour zot e i pa ti kapab annan konpasyon san  ki i fer aksyon. Ki mannyer nou kapab imit son legzanp? Konman Kretyen nou annan sa lobligasyon pour pres sa bon nouvel e fer disip. Nou lanmour pour Bondye i sa rezon prensipal ki motiv nou pour fer sa. Me annou gard antet ki nou bezwen annan konpasyon pour akonpli sa travay. Kan nou konpran santiman lezot parey Zezi ti fer, nou leker pou pous nou pour fer tou sa ki nou kapab pour partaz sa bon nouvel avek zot. (Matye 22:37-39) Me konsernan montre konpasyon anver nou bann frer ek ser ki pe soufer oubyen ki dan sagrinasyon? Nou pa kapab fer mirak pour tir soufrans oubyen lev lanmor. Me kantmenm sa, nou kapab montre konpasyon par pran linisyativ pour eksprim nou konsern oubyen ofer led ki neseser.Efezyen 4:32.

“Papa, pardonn zot”

16. Kwa ki montre ki Zezi ti pare pour pardonnen menm ler i ti lo poto?

16 Zezi ti parfetman reflekte lanmour son Papa dan en lot fason enportan. I ti “pare pour pardonnen.” (Psonm 86:5) Menm ler i ti lo poto i ti montre ki i pare pour pardonnen. Ki Zezi ti koz lo la ler i ti pe mor konman en kriminel avek son lanmen ek lipye kloute? Eski i ti demann Zeova pour pini bann ki ti met li amor? Okontrer, parmi son bann dernyen parol, Zezi ti dir: “Papa, pardonn zot, akoz zot pa konnen ki zot pe fer.”Lik 23:34. *

17-19. Ki mannyer Zezi ti demontre ki i ti’n pardonn zapot Pyer menm si pour trwa fwa i ti dir ki i pa konn Li?

 17 Petet legzanp pli tousan pardon Zezi i ganny trouve dan lafason ki i ti azir avek zapot Pyer. San okenn dout Pyer ti kontan Zezi en kantite. Le 14 Nizan, dernyen sware ki Zezi ti pase lo later, Pyer ti dir li: “Senyer mon pare pour al avek ou dan prizon e menm mor avek ou.” Me zis detrwa er-d-tan plitar, trwa fwa Pyer ti dir ki i pa konn Zezi! Labib i dir nou ki ti arive ler Pyer ti dir pour trwazyenm fwa ki i pa ti konn Zezi: “Zezi ti vire e i ti fikse Pyer.” Trouble par son pese, Pyer ti “sorti deor e i ti plere asodlarm.” Plitar kan Zezi ti mor sa zour, petet sa zapot ti’n kapab demande, ‘Eski mon Senyer in pardonn mwan?’Lik 22:33, 61, 62.

18 Pyer pa ti bezwen esper en kantite letan pour ganny en larepons. Zezi ti ganny resisite le 16 Nizan, en zour bomaten, e aparaman sa menm zour Zezi ti rann Pyer en vizit. (Lik 24:34; 1 Korentyen 15:4-8) Me akoz Zezi ti donn sa latansyon spesyal en zapot ki ti vreman persiste ki i pa konn Li? Petet Zezi ti anvi asir Pyer ki ti’n repantir, ki i ankor kontan li e ki i ankor apresye li. Me Zezi ti fer plis ki zis asir Pyer.

19 En pe letan plitar, Zezi ti aparet avek bann disip kot lanmer Galile. Sa zour, Zezi ti demann Pyer trwa fwa (ki ti’n rezet son Senyer trwa fwa) si i kontan li. Apre sa trwazyenm fwa, Pyer ti reponn: “Senyer ou konn tou keksoz, ou konnen ki mon kontan ou.” Vi ki Zezi ti kapab konnen kwa ki dan leker en dimoun, i ti konn byen ki Pyer ti kontan li. Me kantmenm sa, Zezi ti donn Pyer en loportinite pour prouv son lanmour pour li. Anplis ki sa, Zezi ti donn Pyer sa responsabilite pour ‘nouri’ e “pran swen” avek Son bann pti “mouton.” (Zan 21:15-17) Pli boner Pyer ti’n ganny sa misyon pour prese. (Lik 5:10) Me aprezan pour demontre ki i vreman annan konfyans dan li, Zezi ti donn Pyer en pli gro responsabilite. Sa se pour pran swen avek bann ki pou swiv Kris. En pti pe plitar, Zezi ti donn Pyer en rol enportan pour zwe dan sa aktivite pour fer disip. (Akt 2:1-41) Sirman Pyer  ti bezwen soulaze kan i ti konnen ki Zezi ti’n pardonn li e i ankor annan konfyans dan li!

Eski ou “konn Lanmour Kris”?

20, 21. Ki mannyer nou kapab arive konpletman “konn lanmour Kris”?

20 Vreman, Parol Zeova i dekrir lanmour Kris dan en zoli fason. Me ki mannyer nou devret azir anver lanmour Zezi? Labib i ankouraz nou pour “konn lanmour Kris” ki depas tou konpreansyon. (Efezyen 3:19) Parey nou’n vwar, bann Levanzil lo lavi Zezi ek son minister i ansenny nou bokou lo lanmour Kris. Me pour konpletman “konn lanmour Kris” i enplik plis ki zis aprann sa ki Labib i dir lo li.

21 Sa mo Grek ki’n ganny tradwir “konn” i vedir pour konn “dan en fason pratik atraver leksperyans.” Kan nou montre lanmour parey Zezi ti fer—pare pour servi lezot, avek konpasyon ed bann ki dan bezwen e pardonn lezot ofon nou leker—alor, nou pou kapab arive konpran santiman Zezi. Dan sa fason, par leksperyans nou arive “konn lanmour Kris” ki depas tou konpreansyon. Deplis, annou pa zanmen oubliye ki pli nou imit Zezi, nou vin pli pros avek sa enn ki Zezi ti parfetman imite. Sa se Zeova, nou Bondye lanmour.

^ par. 11 Bann profeser lalwa ti fer sa lareg ki personn pa devret vin pli pre ki 1.8 met avek en lepre. Me si divan ti pe vante, sa lepre ti devret reste omwen 45 met avek lezot dimoun. Dapre en liv Ebre ki apel Midrash Rabbah, i koz konsernan en profeser ki ti kasyet si i ti vwar en lepre e en lot ki ti anvoy ros lo bann lepre pour zot pa aprose. Alor, bann lepre ti konnen ki savedir ganny rezete e ganny meprize.

^ par. 16 Dan serten ansyen dokiman, sa premye parti dan Lik 23:34 pa ganny enkli. Me vi ki sa bann parol i trouve dan bokou dokiman ki nou kapab kont lo la, alor zot in ganny enkli dan New World Translation ek bokou lezot tradiksyon enkli Nouvo Testaman. I evidan ki Zezi ti pe koz konsernan bann solda Romen ki ti klout li. Zot pa ti konnen ki zot pe fer, parski zot pa ti vreman konnen ki Zezi ti ete. Byensir, bann sef relizye ki ti par deryer lanmor Zezi ti pli koupab, parski zot ti konnen ki zot pe fer e zot ti azir dan en fason malis. Bokou parmi zot pa ti ganny pardonnen.Zan 11:45-53.