Let pour bann Kolosyen 1:1-29

  • Salitasyon (1, 2)

  • Remersiman pour lafwa bann Kolosyen (3-8)

  • Lapriyer pour progre spirityel (9-12)

  • Rol prensipal Kris (13-23)

  • Travay dir ki Pol ti fer dan kongregasyon (24-29)

1  Pol, en zapot Kris Zezi gras a lavolonte Bondye ek Timote nou frer,  nou pe ekri bann sen ek frer fidel ki bann disip Kris, ki Kolos: Ki Bondye nou Papa i donn zot lape ek labonte ekstraordiner.*  Nou touzour remersye Bondye, Papa nou Senyer Zezi Kri, ler nou priy pour zot,  parski nou’n tann konsernan zot lafwa dan Kris Zezi e sa lanmour ki zot annan pour tou bann sen  akoz sa lespwar ki’n ganny rezerve pour zot dan lesyel. Zot ti tann koz lo sa lespwar ler mesaz laverite konsernan sa bon nouvel  ti ganny anonse avek zot. Sa bon nouvel pe raport fri e pe kontinyen propaze partou dan lemonn, parey i leka parmi zot depi zour ki zot in tann e konn egzakteman sa vre labonte ekstraordiner Bondye.  Sanmenm sa ki zot in aprann avek Epafras, sa serviter* fidel ki nou kontan ki pe servi konman en lesklav Kris dan nou plas.  I’n osi fer nou konn zot lanmour ki zot in devlope gras a lespri sen.*  Sanmenm sa ki depi zour nou’n tann konsernan zot lafwa ek lanmour, nou pa’n aret priy pour zot e demande ki zot ganny konnesans egzakt annabondans konsernan son lavolonte avek vre lasazes ek konprenezon lo bann keksoz spirityel. 10  Koumsa, zot pou kapab viv dan en fason ki onor Zeova** e ki fer li vreman plezir, zot pou kapab kontinyen raport fri dan tou sa ki zot fer e kontinyen ogmant zot konnesans egzakt lo Bondye. 11  Ki lafors glorye ek pwisans Bondye i fortifye zot pour ki zot kapab andir tou keksoz avek pasyans ek lazwa, 12  anmezir ki zot remersye nou Papa ki’n fer li posib pour zot ganny sa menm leritaz ki bann sen ki dan lalimyer. 13  I’n tir nou dan fernwanr* e transfer nou dan rwayonm son Garson ki i kontan. 14  Se gras a li e sa ranson* ki nou’n ganny libere, setadir ki nou pese i ganny pardonnen. 15  Li menm resanblans sa Bondye envizib, premye ne tou kreasyon, 16  parski atraver li tou lezot keksoz dan lesyel e lo later in ganny kree, bann keksoz vizib e envizib, bann tronn, dominasyon, gouvernman ek lotorite. Tou lezot keksoz in ganny kree atraver li e pour li. 17  Osi, i’n la avan tou lezot keksoz e atraver li tou lezot keksoz in vin an egzistans, 18  i latet lekor e sef kongregasyon. Li menm konmansman, premye pour ganny resisite, pour ki i kapab vin sa enn ki premye dan tou keksoz. 19  Parski Bondye ti oule ki tou keksoz i reste dan li 20  e ki gras a li, tou lezot keksoz, ki swa bann keksoz lo later ouswa bann keksoz dan lesyel, i ganny rekonsilye avek Bondye akoz zot fer lape avek li gras a disan ki Zezi ti verse lo poto martir.* 21  Anfet, lontan zot ti lennmi Bondye e zot ti elwannyen avek li akoz zot ti pe zis mazin fer bann move keksoz. 22  Me aprezan, i’n rekonsilye avek zot gras a lekor sa enn ki’n mor, pour ki zot kapab vin devan li sen, san defo e pour ki personn napa okenn rezon pour akiz zot, . . . 23  me selman, fodre ki zot kontinyen annan lafwa ki’n ganny etablir lo sa fondasyon e ki zot ferm, pour ki zot pa ganny antrennen lwen avek sa lespwar konsernan sa bon nouvel ki zot ti tande e ki ti ganny anonse avek dimoun partou lo later. Mwan Pol, mon’n vin en serviter* pour anons sa bon nouvel. 24  Aprezan mon dan lazwa akoz mon pe soufer pour zot e mon konnen ki mon pou bezwen kontinyen soufer plis ankor akoz Kris e sa pou benefisye son lekor, setadir kongregasyon. 25  Mon’n vin en serviter* sa kongregasyon akoz sa responsabilite ki Bondye in donn mwan pour akonpli pour zot, setadir anons parol Bondye afon, 26  andotmo sa sen sekre ki ti’n ganny kasyet depi en kantite letan pase* avek bann dimoun lontan. Me aprezan, sa sen sekre in ganny revele avek son bann sen. 27  Bondye in kontan ki bann sen ek dimoun lezot nasyon osi i konn grander laglwar sa sen sekre, setadir Kris ki ini avek zot e sa lespwar ki zot pou ganny glorifye avek li. 28  Li menm sa enn ki nou pe koz lo la, nou pe averti tou dimoun e pe ansenny tou dimoun avek vre lasazes, pour ki zot vin bann disip Kris ki matir. 29  Pour reisi fer sa, mon pe vreman travay dir, mon pe donn tou pour tou gras a son lafors ki pe azir dan en fason pwisan dan mwan.

Bann not

Oubyen “minis.”
Oubyen “dan en fason spirityel.”
Literalman, “mars dan en fason ki diny devan Zeova.”
Literalman, “I’n sov nou anba lotorite sa fernwanr.”
Oubyen “sa pri ki’n ganny peye.”
Oubyen “minis.”
Oubyen “minis.”
Oubyen “lepok.” Vwar Leksplikasyon bann mo.