Premye let pour bann Korentyen 2:1-16

  • Pol i prese Korent (1-5)

  • Lasazes Bondye i pli siperyer (6-10)

  • En dimoun spirityel ek en dimoun ki pa spirityel (11-16)

2  Mon bann frer, ler mon ti vin anons zot sen sekre Bondye, mon pa ti vin enpresyonn zot avek mon fason koze ek lasazes.  Parski mon ti deside pour pa koz avek zot lo okenn lezot size apard ki lo Zezi Kri e lo lefet ki i ti ganny met amor lo poto.  Ler mon ti vin kot zot, mon ti per, mon ti pe tranble e mon pa ti santi mwan for.  Ler mon ti anons bon nouvel e ansenny zot, mon pa ti esey persyad zot avek lasazes imen, me avek bann parol ki demontre pwisans lespri sen Bondye,  pour ki zot lafwa pa dan lasazes imen, me dan pwisans Bondye.  Aprezan nou koz lo lasazes avek bann dimoun ki matir, me pa lo lasazes sa lemonn,* ni lasazes bann dirizan sa lemonn ki pou nepli egziste.  Me nou koz lo en sen sekre, setadir lasazes Bondye ki’n ganny kasyet. Avan ki sa move lemonn ti vin an egzistans, Bondye ti deside davans pour azir dapre sa lasazes pour nou prop laglwar.  Se sanmenm sa lasazes ki okenn dirizan sa lemonn* pa’n arive konnen, parski si zot ti’n konn sa lasazes, zot pa ti pou’n met amor* nou Senyer ki glorye.  Me zis parey i’n ganny ekrir: “Sa ki lizye pa’n vwar e zorey pa’n tande e sa ki dimoun pa’n mazin dan zot leker, sanmenm sa bann keksoz ki Bondye in prepare pour sa bann ki kontan li.” 10  Parski se avek nou ki Bondye in revel sa bann keksoz gras a son lespri sen, parski lespri sen i egzamin tou keksoz, menm bann keksoz profon konsernan Bondye. 11  Parski lekel sa dimoun ki kapab konn sa ki dan lespri en lot dimoun? Se sa dimoun li menm ki konn sa ki dan son lespri. Alor, pareyman, personn pa’n arive konn sa ki dan lespri Bondye eksepte lespri sen Bondye. 12  Nou pa’n ganny leta lespri lemonn,* me nou’n ganny lespri sen sorti kot Bondye pour ki nou kapab konpran bann keksoz ki Bondye i donn nou avek lanmour. 13  Nou osi koz lo sa bann keksoz, me pa avek bann parol ki nou’n aprann atraver lasazes imen, me avek bann parol ki nou’n aprann gras a lespri sen anmezir ki nou servi bann parol spirityel pour eksplik bann keksoz spirityel. 14  En dimoun ki pa spirityel* pa aksepte bann keksoz spirityel, parski pour li sa i bet e i pa kapab konpran li, parski sa bann keksoz i bezwen ganny egzaminen avek gidans lespri sen. 15  Par kont, sa dimoun spirityel i egzamin tou keksoz, me li personn pa kapab ziz li. 16  Parski “lekel ki’n arive konn sa ki pase dan lespri Zeova* pour ki i kapab enstri li?” Me nou nou konn fason panse Kris.

Bann not

Oubyen “lepok, sistenm.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “lepok, sistenm.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “met amor lo poto.”
Oubyen “lespri lemonn.”
Oubyen “ki fizik.”