Dapre Lik 12:1-59

 • Lelven bann Farizyen (1-3)

 • Pa per zonm me Bondye (4-7)

 • Sa ki dir piblikman ki i disip Kris (8-12)

 • Legzanp en zonm ris ki ti bet (13-21)

 • Aret trakase (22-34)

  • Pti troupo (32)

 • Reste eveye (35-40)

 • Sa administrater fidel e enn ki pa fidel (41-48)

 • Pa lape me divizyon (49-53)

 • Lenportans pour enterpret sa ki pe arive (54-56)

 • Rezourd problenm (57-59)

12  Pandan sa letan, en lafoul plizyer milye dimoun ti’n rasanble e zot ti pe mars lo lipye kanmarad. Zezi ti koz avek son bann disip an premye: “Fer atansyon lelven bann Farizyen, setadir lipokrizi.  Me napa en keksoz ki byen kasyet ki pa pou ganny revele e napa sekre ki pa pou ganny devwale.  Alor, sa ki zot dir an prive pou ganny tande an piblik e sa ki zot dir dousman dan lasanm pou ganny anonse anler lo twa lakaz.  Deplis, mon dir zot mon bann zanmi, pa bezwen per sa bann ki kapab touy ou me ki pa kapab fer plis ki sa apre ki ou’n mor.  Me mon pou dir zot lekel ki zot devret per: Per sa Enn ki apre ki i’n touy ou i annan sa lotorite pour zet ou dan Zeenn.* Wi mon dir zot, per sa Enn.  Eski pa senk sren i vann pour de pti sou?* Pourtan, napa ni enn parmi zot ki Bondye i oubliye.*  Me zot, Bondye i menm konnen konbyen bren seve i annan lo zot latet. Pa bezwen per, zot annan bokou plis valer ki en kantite sren.  “Mon dir zot, en dimoun ki piblikman dir i mon disip, Garson zonm pou osi dir ki i son disip devan bann lanz Bondye.  Me en dimoun ki dir piblikman ki i pa mon disip, mwan osi mon pou dir ki i pa mon disip devan bann lanz Bondye. 10  Tou sa ki dir en parol kont Garson zonm pou ganny pardonnen, me sa ki koz an mal kont lespri sen pa pou ganny pardonnen. 11  Ler zot ganny anmennen devan en group dimoun,* zofisye gouvernman ek lotorite, pa bezwen trakase ki mannyer zot pou koze, ki zot pou dir e ki mannyer zot pou defann zot lekor, 12  parski lespri sen pou ansenny zot sa ki zot pou dir sa zour menm.” 13  Apre, en dimoun dan lafoul ti dir li: “Ansenyan, dir mon frer partaz avek mwan leritaz ki nou papa in kite.” 14  I ti dir li: “Msye, lekel ki’n apwent mwan ziz ouswa sa enn ansarz pour partaz keksoz ant zot de?” 15  Apre i ti dir zot: “Gard zot lizye ouver e evit tou sort vorasite,* parski menm ler en dimoun i annan en kantite keksoz, pa sa bann keksoz ki donn li lavi.” 16  Apre sa, i ti donn zot en legzanp: “En zonm ris ti’n ganny en bon rekolt dan son plantasyon. 17  Alor i ti mazinen dan li menm, ‘Ki mon devret fer la ki mon napa ankor landrwa pour met mon rekolt?’ 18  Alor i ti dir, ‘Mon konnen ki mon pou fer: Mon pou kas mon bann stor e konstri bann pli gran. Mon pou met tou mon rekolt ek mon bann keksoz ladan 19  e mon pou dir dan mwan menm:* “Mon* annan en kantite bon keksoz ki mon’n anmase pour plizyer lannen, aprezan mon pou profite, manze, bwar e anmize.”’ 20  Me Bondye ti dir li, ‘Enbesil, ozordi swar ou pou mor. Lekel alor ki pou ganny sa bann keksoz ki ou’n anmase?’ 21  Sanmenm sa ki arive avek en dimoun ki anmas en trezor pour li menm, me ki pa ris devan Bondye.” 22  Apre i ti dir son bann disip: “Sanmenm mon dir zot, aret trakase konsernan sa ki zot pou manze pour viv oubyen lenz ki zot pou mete. 23  Parski lavi* i annan plis valer ki manze e lekor i annan plis valer ki lenz. 24  Get byen bann korbo: Zot pa senm lagrenn, ni rekolte, zot napa ni langar, ni stor, pourtan Bondye i donn zot manze. Pa zot annan bokou plis valer ki bann zwazo? 25  Lekel parmi zot ki si i pran traka i kapab azout en minit* avek son lavi? 26  Alor, si ou pa kapab fer en keksoz sitan senp koumsa, akoz ou devret trakase konsernan lezot keksoz? 27  Get byen lafason ki bann lis i pouse: Zot pa rente, ni koud lenz, me mon dir zot ki menm Salomon dan tou son laglwar pa ti abiye parey enn sa bann lis. 28  Aprezan, si se koumsa ki Bondye i abiy bann fler maron ki la ozordi e ki demen i ganny zete dan dife, pa i pou pli kontan abiy zot, zot ki annan en ptigin lafwa! 29  Alor, aret enkyet pour sa ki zot pou manze e bwar e aret trakas tro bokou, 30  parski tousala i bann keksoz ki bann nasyon dan lemonn pe rode a tou pri, me zot Papa i konnen ki zot bezwen sa bann keksoz. 31  Plito, kontinyen rod son Rwayonm e i pou donn zot sa bann keksoz. 32  “Pa bezwen per pti troupo parski zot Papa in deside pour donn zot Rwayonm. 33  Vann sa ki zot annan e donn sa larzan* bann pov. Rod bann portmonnen ki pa pou ize, setadir anmas trezor dan lesyel ki pa pou zanmen gate, kot voler pa kapab arive e kot napa lever. 34  Parski kot zot trezor i ete, zot leker pou la osi. 35  “Met zot pare* e gard zot lalanp alimen. 36  Zot devret parey bann zonm ki pe esper zot met retournen sorti en maryaz, pour ki ler i vin tap laport, zot ava deswit kapab ouver laport pour li. 37  Ere sa bann lesklav ki ler zot met i vini i vwar zot pe veye! Laverite mon dir zot, i pou met li pare,* fer zot asiz atab e servi zot. 38  Si i vin tar aswar* ouswa menm apre minwi* e vwar zot pare, zot devret ere! 39  Me mazin sa, si met lakour ti’n konnen ki ler voler ti pou vini, i pa ti pou’n les li kas son lakaz. 40  Zot osi, met zot pare parski Garson zonm pe vin en ler ki zot pa pe ekspekte.” 41  Apre sa, Pyer ti dir: “Senyer, eski sa legzanp i zis pour nou ouswa pour tou dimoun osi?” 42  Senyer ti dir: “Lekel vreman sa administrater fidel ki pridan* ki son met pou met li ansarz son bann serviter pour kontinyen donn zot zot rasyon manze dan sa moman apropriye? 43  Ere sa lesklav si ler son met i vini i vwar li pe fer son louvraz! 44  Vreman mon dir zot, i pou met li ansarz tou son byen. 45  Me si zanmen sa lesklav i dir dan li menm, ‘Mon met pe tarde’ e i konmans bat bann serviter ek servant, manze, bwar ziska i sou, 46  alor, met sa lesklav pou vin en zour ki i pa pe ekspekte, en ler ki i pa konnen e i pou pini li severman e donn li en plas parmi bann enfidel. 47  Alor, sa lesklav ki ti konpran lavolonte son met me ki pa ti met li pare ouswa fer sa ki son met ti demande pou ganny en bon bate. 48  Me sa enn ki pa ti konpran lavolonte son met e ki ti fer bann keksoz ki pou fer li ganny pini, pou ganny bate bokou mwens. Anfet, sa ki’n ganny en kantite responsabilite pou bezwen rann kont pour en kantite e sa enn ki’n ganny met ansarz bokou, dimoun pou ekspekte plis avek li. 49  “Mon’n vin alim en dife lo later. I’n fini ganny alimen alor ki mon anvi plis ki sa? 50  Vreman, i annan en batenm ki mon bezwen gannyen e sa i vreman fatig mwan ziska ki sa i arive! 51  Eski zot krwar ki mon’n vin anmenn lape lo later? Non mon dir zot, plito, mon’n vin anmenn divizyon. 52  Parski konmansman ozordi, dan en fanmir senk dimoun, i pou annan divizyon, trwa kont de e de kont trwa. 53  I pou annan divizyon, papa kont garson, garson kont papa, manman kont fiy, fiy kont manman, belmer kont belfiy e belfiy kont belmer.” 54  Apre i ti osi dir lafoul: “Ler zot vwar nyaz dan was, deswit zot dir, ‘En tanpet pe al deklare’ e i arive. 55  Ler vandsid pe soufle, zot dir, ‘I pou annan gro lasaler’ e i arive. 56  Ipokrit, zot konn enterpret bann siny dan lesyel e lo later pour predir letan, me ki mannyer zot pa konn enterpret sa ki pe arive la konmela? 57  Akoz zot pa osi egzamin ki mannyer zot devret fer sa ki drwat? 58  Par egzanp, ler ou ek sa enn ki pe anmenn ou ankour pe al devan en dirizan, ler ou dan semen, fer tou pour rezourd sa problenm antre zot pour ki i pa anmenn ou devan ziz e ziz pa livre ou avek gard e gard pa zet ou dan prizon. 59  Mon dir ou, ou pa pou zanmen sorti laba ziska ki ou’n fini pey li sa dernyen pti sou.”*

Bann not

Literalman, “pour de asaryon.”
Oubyen “pa remarke.”
Oubyen posibleman, “devan sinagog.”
Oubyen “groker.”
Literalman, “nanm.”
Literalman, “Mon nanm.”
Literalman, “nanm.”
Literalman, “en koude.” Sa i apepre 44.5 santimet. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “fer lofrann mizerikord.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “Pik zot lenz dan zot leren.”
Literalman, “pik son lenz dan son leren.”
Sa i ant 9 er diswar ek minwi.
Sa i ant minwi ek 3 er bomaten.
Oubyen “saz.”
Literalman, “dernyen lepton.” Vwar Leksplikasyon bann mo.