Dapre Zan 16:1-33

  • I kapab ki bann disip Zezi i fer fas avek lanmor (1-4a)

  • Travay lespri sen (4b-16)

  • Sagrinasyon bann disip pou vin lazwa (17-24)

  • Laviktwar Zezi lo lemonn (25-33)

16  “Mon’n dir zot sa bann keksoz pour ki zot pa tonbe.  Dimoun pou pous zot dan sinagog. Anfet, letan pe vini kot sa bann ki touy zot pou krwar ki zot pe servi* Bondye.  Me sa bann dimoun pou fer sa bann keksoz parski zot pa’n konn ni mon Papa, ni mwan.  Kantmenm sa, mon’n dir zot sa bann keksoz pour ki ler zot arive, zot pou rapel sa ki mon ti’n dir zot. “Mon pa’n dir zot sa bann keksoz o konmansman parski mon ti avek zot.  Me la mon pe al kot sa Enn ki’n anvoy mwan, me pourtan, ni enn ant zot pa demann mwan, ‘Kote ou pe ale?’  Me aprezan zot vreman sagren parski mon’n dir zot sa bann keksoz.  Kantmenm sa, mon pe dir zot laverite, i dan zot lavantaz ki mon ale. Parski si mon pa ale, zot pa pou ganny sa led, me si mon ale, mon pou anvoy li pour zot.  Ler i vini, i pou donn levidans konkret lo pese lemonn, lo ladrwatir ek zizman Bondye.  Premyerman i pou donn levidans konkret lo pese lemonn, parski sa bann dimoun pa pe demontre lafwa dan mwan. 10  Apre i pou donn levidans lo ladrwatir, parski mon pe al kot mon Papa e zot pa pou vwar mwan ankor 11  e osi lo zizman Bondye, parski sef sa lemonn in ganny zize. 12  “I annan ankor en kantite keksoz pour mwan dir zot, me zot pa pou kapab konpran tousala la konmela. 13  Me ler sa enn* i vini, lespri laverite, i pou ansenny zot tou sa ki vre, parski i pa pou donn son prop lide, me i pou dir sa ki i tande avek Bondye e i pou dir zot bann keksoz ki pou arive. 14  I pou glorifye mwan parski i pou anons zot sa ki i’n tande avek mwan. 15  Tou sa ki mon Papa i annan i pour mwan. Sanmenm mon dir zot ki i pou anons zot sa ki i’n tande avek mwan. 16  Dan en pti pe letan, zot pa pou vwar mwan ankor e apre sa, dan en pti pe letan, zot pou vwar mwan ankor.” 17  Ler zot ti tann sa, serten disip ti dir antre zot: “Ki i pe esey dir kan i dir nou, ‘Dan en pti pe letan, zot pa pou vwar mwan e apre sa, dan en pti pe letan, zot pou vwar mwan’ e ‘parski mon pe al kot mon Papa’?” 18  Alor zot ti pe dir: “Ki i pe esey dir par ‘en pti pe letan’? Nou pa konnen lo kwa i pe koze.” 19  Zezi ti konnen ki zot ti anvi kestyonn li, alor i ti dir zot: “Eski zot pe demann kanmarad kestyon akoz mon’n dir, ‘Dan en pti pe letan zot pa pou vwar mwan e apre sa, dan en pti pe letan zot pou vwar mwan’? 20  Vreman mon dir zot laverite, zot pou plere e fer leokri, me lemonn pou dan lazwa, zot zot pou tris, me zot latristes pou vin lazwa. 21  Letan en madanm pe al ganny pti baba, i dan douler akoz son ler in arive, me apre ki i’n fini ganny pti baba, i pa rapel sa douler akoz i dan lazwa parski en zanfan in ne dan lemonn. 22  Alor, la zot osi zot tris, me mon pou revwar zot, zot pou dan lazwa e personn pa pou kapab anpes zot zwaye. 23  Sa zour zot pa pou demann mwan okenn kestyon. Vreman mon dir zot laverite, si zot demann mon Papa okenn keksoz, i pou donn zot an mon non. 24  Ziska aprezan ni menm en keksoz zot pa ankor demande an mon non. Demande e zot a gannyen pour ki zot lazwa i a vreman gran. 25  “Mon’n servi bann konparezon pour koz avek zot. Me letan pe vini kot mon pou nepli servi bann konparezon, me mon pou koz klerman lo mon Papa avek zot. 26  Sa zour zot pou demann keksoz avek mon Papa an mon non, ler mon dir sa mon pa pe dir ki mon pou bezwen demann keksoz avek mon Papa pour zot. 27  Parski mon Papa li menm i kontan* zot parski zot kontan* mwan e zot in krwar ki mon’n vin konman reprezantan Bondye. 28  Mon’n vin konman reprezantan mon Papa e mon’n vin dan lemonn. Aprezan, mon pe kit sa lemonn e mon pe al kot mon Papa.” 29  Son bann disip ti dir: “La ou pe koz klerman, ou pa pe servi konparezon. 30  Nou konnen ki ou konn tou keksoz e i pa neseser ki personn i demann ou okenn kestyon. Pour sa rezon, nou krwar ki ou sorti kot Bondye.” 31  Zezi ti reponn zot: “Eski zot krwar aprezan? 32  Ekoute! Sa ler pe vini e i’n fini arive kot zot pou disperse sakenn kot son lakaz e zot pou kit mwan tousel. Me mon pa tousel akoz mon Papa i avek mwan. 33  Mon’n dir zot sa bann keksoz pour ki atraver mwan zot kapab ganny lape. Zot pou bezwen soufer dan sa lemonn, me pran kouraz! Mon’n ranport laviktwar lo lemonn!”

Bann not

Oubyen “ofer en servis sakre.”
“Sa enn” e “i” tou le de pe refer avek sa “led” ki ganny mansyonnen dan verse 7.
Oubyen “annan lafeksyon pour.”
Oubyen “annan lafeksyon pour.”