Mika 5:1-15

  • En sef pou vin gran partou lo later (1-6)

    • Sa sef pou sorti Betleenm (2)

  • Larestan desandans pou parey laroze ek en lyon (7-9)

  • Pei pou ganny pirifye (10-15)

5  “Aprezan ou, sa fiy* ki pe ganny atake,Ou pe koup koup ou lekor. Nou’n ganny anserkle par nou lennmi. Zot in tap ziz Izrael avek en baton lo son lazou.   Ou, Betleenm Efrata,Enn parmi bann pli pti lavil Zida,Sef Izrael ki mon’n swazir pou sorti kot ou,Sa enn ki’n la depi byen lontan, depi en kantite letan.   Alor, Bondye pou abandonn zotZiska sa letan kot sa madanm ki pe al ganny baba, i ganny sa pti baba. Leres son bann frer pou retourn kot pep Izrael.   I pou leve e pran swen avek troupo gras a lafors Zeova,Gras a Zeova son Bondye ki son non i gran. Zot pou reste an sekirite,Parski partou lo later, dimoun pou rekonnet ki Bondye i gran.   I pou anmenn lape. Si sa Asiryen i atak nou pei e kraz nou bann gran latour,Nou pou anvoy set berze kont li, wi wit prens* parmi bann imen.   Zot pou servi lepe pour pini AsiriEk pei Nimrod kot son bann lafrontyer. I pou sov nou dan lanmen sa AsiryenLer i atak nou pei e kraz nou teritwar.   Larestan desandans Zakob pou parmi en kantite pep,Zot pou parey laroze ki sorti kot Zeova,Parey lapli ki tonm lo bann plant. Laroze ek lapli pa met zot lespwar dan dimounOubyen ekspekte nanryen avek personn.   Parmi en kantite nasyon, wi parmi bann pep,Larestan desandans Zakob pouParey en lyon parmi bann zannimo laforeParey en zenn lyon parmi bann troupo mouton. En lyon ki’n vin dan troupo ki atak zot e desir zot an morsoE i pou napa personn pour sov zot.   Ou pou ranport laviktwar* lo ou bann lennmiE tou ou bann lennmi pou ganny detrir.” 10  La sa ki Zeova i dir, “Sa zour,Mon pou touy zot bann seval e detri zot saret. 11  Mon pou detri bann lavil dan ou peiE mon pou kraz tou ou bann lavil ki ganny proteze avek miray. 12  Mon pou met en lafen avek bann grigri ki zot pratikeE i pou nepli annan personn parmi zot ki pratik mazik. 13  Mon pou detri zot stati ek poto sakreE zot pou nepli tonm azenou devan bann keksoz ki zot in fer. 14  Mon pou aras zot bann poto sakre*E detri zot bann lavil. 15  Dan mon gran lakoler, mon pou tir vanzansLo bann nasyon ki pa’n obei.”

Bann not

Oubyen “zabitan Siyon.”
Oubyen “sef.”
Oubyen “lev lanmen.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.