Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали земята ще има край?

Дали земята ще има край?

 Дали земята ще има край?

„ТЕМАТА за края на света винаги събужда интерес, поне що се отнася до филмите“ — казал журналистът Джон Скалзи. Защо филмите за края на света привличат толкова хората? Скалзи обяснява: „Защото те показват нашите страхове.“ Съгласен ли си с това? Имаме ли основателни причини да се страхуваме относно това как и кога може да дойде краят на земята и на живота на нея?

Почти всекидневно чуваме за природни бедствия, причиняващи опустошения по целия свят. Ужасяващи кадри от такива разрушения са показвани многократно по телевизията и Интернет. Когато сме обсипвани със сцени на унищожение на действителни хора и места, е много лесно да започнем да гледаме на края на света като на реална заплаха, а не само като на част от филм.

Учените развиват теории за това какъв ще бъде краят на земята, като така засилват този страх. Някои дори предсказват възможната дата на края на земята. В „Месечен бюлетин на Кралското астрономическо дружество“ от март 2008 г. се съобщава, че двама астрономи предсказали, че приблизително след 7 590 000 000 години слънцето ще погълне планетата ни и ще я превърне в пара.

Дали наистина един ден земята ще изчезне?

Дали нашата планета има „срок на годност“?

Библията ни уверява: „Едно поколение преминава, и друго поколение дохожда; а земята вечно стои.“ (Еклисиаст 1:4, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.) Йехова Бог здраво е ‘утвърдил земята на нейните основи’ и я е замислил да съществува „до безпределни времена, завинаги“. (Псалм 104:5) Дали тези вдъхновени от Бога думи звучат прекалено хубаво, за да са истина? Защо трябва да вярваш, че земята няма да изчезне, въпреки че някои учени твърдят обратното?

Помисли например за стоките в един магазин. Някои имат етикет със срок на годност. Кой го определя? Дали този срок е просто предположение на управителя на магазина? Разбира се, че не. Производителят е този, който е определил датата, на която изтича срокът на годност. Ние приемаме тази дата за вярна, защото производителят познава продуктите си по–добре от когото и да било. Колко повече трябва да се доверяваме на Създателя на нашата планета! Неговото Слово ясно казва, че той е „утвърдил земята“ да остане завинаги. Тя няма срок на годност, няма да има край! (Псалм 119:90)

Дали въпреки това е възможно безотговорните хора да повредят планетата до такава степен, че да не може да бъде възстановена? Категорично не! За разлика от хората Йехова ‘може всичко’. (Йов 42:2) Затова той заявява с увереност: „Словото, което излиза от устата ми, ... ще изпълни онова, за което го изпращам.“ (Исаия 55:11) Можем да сме сигурни, че „нашият Творец“ няма да позволи на нищо да му попречи да изпълни намерението си относно земята. (Псалм 95:6) Какво е това намерение и как Бог ще го изпълни?

Божието Царство ще осъществи намерението му

В допълнение на уверението, че земята няма да има край, Словото на Бога ни казва, че той я е ‘направил, за да бъде населявана’. (Исаия 45:18) Но макар че земята  е населявана вече хиляди години, Божието намерение не се е изпълнило.

Йехова е „щастливият Бог“ и „обича справедливостта“. (1 Тимотей 1:11; Псалм 37:28) Неговото намерение е всички хора да живеят щастливо в свят без несправедливост. За да го изпълни, Бог предсказал, че ще установи едно Царство в небесата, което ще владее над цялата земя. (Даниил 2:44) Докато бил на земята, Исус често говорел за Божието Царство. Той насърчавал учениците си да се молят за това Царство, защото знаел какви благословии ще донесе на земята неговото управление. (Матей 6:9, 10; 24:14) Кои са някои от тези благословии?

Навсякъде ще има мир и безопасност, тъй като Бог обещава да сложи край на всички войни. (Псалм 46:9)

Ще има достатъчно храна за всички хора. (Псалм 72:16)

Грижите за здравето няма да са проблем, защото „нито един жител няма да каже: ‘Болен съм’“. (Исаия 33:24)

Никой няма да бъде тъжен, понеже „вече няма да има смърт“. (Откровение 21:4)

Бог обещава, че служителите му ще си строят къщи, ще живеят в безопасност и ще ‘се радват вечно’. (Исаия 65:17–24)

Несъмнено копнееш да живееш в такива условия. Йехова горещо желае да осъществи всичко, което е предсказал. (Исаия 9:6, 7) Но може да кажеш: „Изминали са хиляди години, откакто Божиите обещания са били записани в Библията. Защо още не са се изпълнили?“

Търпението на Бога ни носи спасение

Бъди уверен, че „Йехова не се бави да изпълни обещанието си“. Библията обяснява, че Бог любещо проявява търпение към нас. Така че сме насърчени да ‘смятаме, че търпението на нашия Господар е спасение’. (2 Петър 3:9, 15) Но защо Божието търпение е необходимо за спасението ни?

Бог знае, че преди да даде на праведните хора сигурен и хубав дом, ще трябва да ‘унищожи онези, които унищожават земята’. (Откровение 11:18) Но понеже обича хората, Йехова „не иска никой да бъде унищожен“. Така че нашият небесен Баща търпеливо се опитва да ‘предупреди неправедния, за да го отвърне от лошия му път’. За тази цел Йехова прави така, че посланието за Царството да бъде проповядвано по целия свят. * (Езекиил 3:17, 18) Всички, които откликват на предупреждението на Бога и променят живота си в съгласие с неговите праведни принципи, ще бъдат спасени и ще се радват на вечен живот в рай на земята.

Обърни се към Бога и ще бъдеш спасен

Няма съмнение, че Библията съдържа „добра новина“ за нас. (Матей 24:14) От нея разбираме за сигурното Божие обещание, че земята няма да има край. Нещо повече, библейските пророчества ни дават основания да вярваме, че „още малко и неправедния вече няма да го има“. Скоро само онези, които са праведни в Божиите очи, „ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилие от мир“. (Псалм 37:9–11, 29; Матей 5:5; Откровение 21:3, 4) Дотогава Бог ще продължава да отправя търпеливо поканата: „Обърнете се към мене и ще бъдете спасени всички вие, които живеете по краищата на земята!“ (Исаия 45:22) Как ще откликнеш ти?

Защо не вземеш решение ‘да се обърнеш към Бога’? В Псалм 37:34 сме насърчени: „Надявай се на Йехова и се придържай към неговия път — той ще те издигне и ти ще наследиш земята.“ Свидетелите на Йехова ще се радват да ти помогнат да научиш повече за вечното намерение на Бога за земята и за това как можеш да го видиш изпълнено.

[Бележка под линия]

^ абз. 21 В подчинение на заповедта на Исус, записана в Матей 28:19, 20, над седем милиона Свидетели на Йехова в 236 страни прекарват около един милиард и половина часа всяка година, за да учат хората за великото намерение на Бога за земята.

[Информация за източника на снимката на страница 22]

NASA photo