Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Защо Бог воювал срещу ханаанците?

Защо Бог воювал срещу ханаанците?

 Защо Бог воювал срещу ханаанците?

„Трябва да унищожиш напълно хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците, точно както ти заповяда Йехова.“ (ВТОРОЗАКОНИЕ 20:17)

„Бъдете в мир с всички хора.“ (РИМЛЯНИ 12:18)

ДАЛИ ти се струва, че тези библейски стихове си противоречат? За мнозина е трудно да разберат как Божията заповед да бъдат унищожени ханаанците * е в съгласие с библейското напътствие да бъдем в мир с хората. (Исаия 2:4; 2 Коринтяни 13:11) Според тях тези заповеди са несъвместими от морална гледна точка.

Ако можеше да разговаряш за това с Бога, какво би го попитал? Нека да разгледаме пет често задавани въпроса и как Библията отговаря на тях.

1. Защо ханаанците били прогонени? В известен смисъл ханаанците били незаконни жители на земя, която не им принадлежала. Защо? Преди около 400 години Бог бил обещал на верния Авраам, че потомците му ще притежават ханаанската земя. (Битие 15:18) Бог спазил това обещание, когато помогнал на израилския народ, който произлязъл от Авраам, да се засели в тази област. Разбира се, някой може да възрази, че понеже ханаанците вече живеели там, имали права над земята. Но като Върховен владетел на вселената, Бог несъмнено има пълното право да определя кой къде да живее. (Деяния 17:26; 1 Коринтяни 10:26)

2. Защо Бог не позволил на ханаанците да съжителстват с израилтяните? Бог предупредил следното относно ханаанците: „Те не бива да живеят в земята ти, за да не те накарат да съгрешиш против мене. Ако служиш на боговете им, това ще стане примка за тебе.“ (Изход 23:33) По–късно пророк Моисей казал на израилския народ: „Йехова, твоят Бог, изгонва тези народи пред тебе заради злите им дела.“ (Второзаконие 9:5) Колко зли били делата на тези народи?

В Ханаан неморалността, езическото поклонение и принасянето на деца в жертва били широко разпространени. Библейският историк Хенри Х. Хали отбелязва, че при разкопките в областта археолозите „намерили много урни, съдържащи останките на деца, принесени в жертва на Ваал [главният бог на ханаанците]“. Той добавя: „Цялата област се оказа гробище за новородени бебета. ... Ханаанците принасяли поклонение в присъствието на своите богове, отдавайки се на неморалност като религиозен ритуал и след това убивайки първородните си деца в жертва на същите богове. Изглежда до голяма степен  ханаанската земя станала като Содом и Гомор. ... Археолозите, които правят разкопки в развалините на ханаанските градове, се учудват, че Бог не ги унищожил по–рано.“

3. Нямало ли и други зли народи на земята по това време? Защо точно ханаанците? Има много случаи, при които Бог е унищожавал само определени грешни хора. Когато в дните на Ной ‘земята се изпълнила с насилие’, Бог нанесъл потоп, който погубил всички хора с изключение на семейството на Ной. (Битие 6:11; 2 Петър 2:5) Бог унищожил градовете Содом и Гомор, когато грехът на техните жители станал „много тежък“. (Битие 18:20; 2 Петър 2:6) Той произнесъл присъда срещу асирийската столица Ниневия, „градът, който пролива кръв“, но я пощадил, когато жителите ѝ се отвърнали от лошия си път. (Наум 3:1; Йона 1:1, 2; 3:2, 5–10) Така че Бог унищожил ханаанците, за да защити Израил, народът, от който щял да произлезе Месията. (Псалм 132:11, 12)

4. Дали унищожението на ханаанците не е в противоречие с Божията любов? На пръв поглед може би изглежда, че унищожението на ханаанците противоречи на Божията любов. (1 Йоан 4:8) Но ако разгледаме по–задълбочено случилото се, тази любов става дори по–явна.

Много преди това Бог знаел, че ханаанците вървят по лош път. Но вместо веднага да ги изтреби, той търпеливо чакал 400 години, докато прегрешенията им не „стигнали до края си“. (Битие 15:16)

Когато грехът на ханаанците станал толкова голям, че всякаква надежда за подобрение била изгубена, Йехова ги унищожил. Но той не погубил сляпо всички ханаанци. Защо? Защото не всички отказвали да се разкаят. Към онези, които били готови да се променят, като например Раав и гаваонците, била проявена милост. (Исус Навиев 9:3–11, 16–27; Евреи 11:31)

5. Как е възможно един любещ Бог да унищожи някого? Този въпрос е разбираем, тъй като мисълта за прекратяването на човешки живот не е приятна. Но именно любовта на Бога го подтикнала да предприеме такива крайни действия срещу злите. Да обясним това с пример: Когато един пациент получи гангрена, често лекарите нямат друг избор, освен да ампутират засегнатия крайник. Малцина биха  се радвали да извършат такава процедура, но добрият лекар знае, че е много по–лошо инфекцията да се разпространи. Понеже е загрижен за пациента си, той извършва тази неприятна процедура за негово добро.

По подобен начин и Йехова не се радвал да унищожи ханаанците. Той казва: „Не намирам радост в смъртта на неправедния.“ (Езекиил 33:11) Но в същото време неговото намерение било от народа на Израил да произлезе Месията, който щял да открие пътя към спасение за всички, които имат вяра. (Йоан 3:16) Следователно Бог не можел да остави Израил да се зарази от отвратителните дела на ханаанците. Затова заповядал те да бъдат премахнати, или изгонени, от земята. Така Бог проявил по забележителен начин любовта си — любовта, която го подтикнала да направи нещо не толкова приятно в полза на верните си поклонници.

Поуката за нас

Дали можем да извлечем поука от разказа за унищожението на ханаанците? Да, тъй като в Римляни 15:4 се казва: „Всичко, което е било написано преди, е било написано, за да бъдем учени и чрез издръжливостта си и утехата от Писанието да имаме надежда.“ На какво ни учи случилото се в Ханаан и каква надежда ни дава?

Това повествование съдържа ценни уроци за нас. Например Бог милостиво пощадил Раав и гаваонците, когато те се обърнали към него с вяра. Това ни напомня, че всеки, който наистина иска, може да зарадва Бога независимо от произхода си и миналите си грехове. (Деяния 17:30)

Освен това повествованието за унищожението на ханаанците ни дава надежда, като ни помага да видим какво ще направи Бог в близко бъдеще. То ни уверява, че Бог няма да позволи злото да заличи доброто. Вместо това Библията потвърждава, че скоро Бог ще унищожи всички зли хора, а ще запази онези, които го обичат, за да живеят в един праведен нов свят. (2 Петър 2:9; Откровение 21:3, 4) Тогава ще се изпълнят следните утешителни думи: „Надявай се на Йехова и се придържай към неговия път — той ще те издигне и ти ще наследиш земята. Когато злите бъдат унищожени, ти ще видиш това.“ (Псалм 37:34)

[Бележка под линия]

^ абз. 4 В тази статия под „ханаанци“ се има предвид всички народи, които израилтяните трябвало да изгонят по заповед на Бога.

[Блок на страница 14]

Дали Библията одобрява човешките войни?

Дали фактът, че Бог заповядал на Израил да унищожи ханаанците, оправдава човешките войни днес? Не, поне поради три причини:

Нито един народ на земята днес не се радва на специално благоволение от страна на Бога. Когато израилтяните отхвърлили Исус като Месията, те престанали да представят Бога по какъвто и да е начин, включително и като изпълнители на неговите присъди. (Матей 21:42, 43) Йехова започнал да гледа на израилтяните по същия начин, по който гледал на другите народи. (Левит 18:24–28) Оттогава насам никой народ на земята не може с право да твърди, че има подкрепата на Бога при война.

Йехова вече не определя конкретна страна или географска област, в която да живеят поклонниците му. Напротив, неговите служители са сред ‘всички народи и племена’ на земята. (Откровение 7:9; Деяния 10:34, 35)

Исус ясно посочил, че последователите му няма да участват във войни. Когато предупреждавал учениците си за предстоящото нападение над Йерусалим, той не им казал да останат и да се бият, а да бягат, което и направили. (Матей 24:15, 16) Вместо да вземат оръжие в ръка, истинските християни разчитат изцяло на Божието Царство, което скоро ще премахне напълно злото от земята. (Даниил 2:44; Йоан 18:36)

[Снимка на страница 15]

Примерът на Раав показва, че всеки, който наистина иска, може да зарадва Бога