Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Основни моменти от книгата Езекиил — I част

Основни моменти от книгата Езекиил — I част

 Словото на Йехова е живо

Основни моменти от книгата Езекиил — I част

ГОДИНАТА е 613 пр.н.е. Пророк Йеремия е в Юда и безстрашно известява предстоящото унищожение на Йерусалим и опустошението на земята на Юда. Вавилонският цар Навуходоносор вече е отвел в плен много юдеи. Сред тях са младият Даниил и тримата му другари, които служат в царския двор на халдейците. Повечето от юдейските пленници са при река Ховар в „Халдейската земя“. (Езекиил 1:1–3) Йехова не оставя пленниците без свой пратеник. Той назначава 30–годишния Езекиил за пророк.

Книгата Езекиил е завършена през 591 г. пр.н.е. и обхваща период от 22 години. Езекиил е старателен и точен по отношение на онова, което пише. В пророчествата си той посочва датата на всяко събитие, като освен годината споменава дори деня и месеца. Първата част от посланието на Езекиил се съсредоточава главно върху падането и унищожението на Йерусалим. Втората част съдържа присъди срещу околните народи, а последната част е свързана с възстановяването на поклонението на Йехова. В тази статия са обсъдени основни моменти от Езекиил 1:1 — 24:27, в които се съдържат видения, пророчества и символични представяния, показващи онова, което щяло да сполети Йерусалим.

„ПОСТАВИХ ТЕ СТРАЖ“

(Езекиил 1:1 — 19:14)

След едно грандиозно и вдъхващо страхопочитание видение, при което Езекиил вижда престола на Йехова, пророкът получава своето назначение. Йехова му казва: „Поставих те страж за Израилевия дом; слушай, прочее, словото от устата Ми, и предупреди ги от моя страна.“ (Езекиил 3:17) За да пророкува за обсадата на Йерусалим и последвалите я събития, Езекиил трябвало да изиграе две пантомими, имащи символично значение. Чрез Езекиил Йехова казва следното относно Юда: „Ето, Аз, Аз ще нанеса върху вас меч, и ще разоря високите ви места.“ (Езекиил 6:3) А на жителите на тази земя казва: „Присъдата ти дойде върху тебе.“ (Езекиил 7:7)

През 612 г. пр.н.е. чрез едно видение Езекиил бива пренесен в Йерусалим. Само какви отвратителни неща вижда той да се случват в Божия храм! Когато Йехова изпраща своите небесни войски (представени от „шестимата мъже“), за да изпълни присъдите си и да излее гнева си върху отстъпниците, само онези, които са получили „белег върху челата“, ще бъдат пощадени. (Езекиил 9:2–6) Преди това обаче, върху града трябва да бъдат разпръснати „огнени въглища“ — Божието послание за унищожение. (Езекиил 10:2) „Ще възвърна постъпките им върху главите им, казва Господ Йехова“, но обещава също да събере отново разпръснатите израилтяни. (Езекиил 11:17–21)

Божият дух отвежда Езекиил обратно в Халдея. Символичното пророческо представяне изобразява бягството на цар Седекия и на народа от Йерусалим. Фалшивите пророци и пророчици получават осъдителна присъда. Идолопоклонниците са отхвърлени. Юда е оприличена на изсъхнала лоза. Словесната илюстрация за орела и лозата показва какви горчиви последствия ще има от това, че Йерусалим се обърнал за помощ към Египет. Илюстрацията завършва с обещанието, че Йехова ‘ще посади едно крехко клонче на висока планина’. (Езекиил 17:22) Но в Юда няма да има вече „владетелски скиптър“. (Езекиил 19:14)

Отговори на библейски въпроси:

1:4–28: Какво изобразява небесната колесница? Колесницата представя небесната част на организацията на Йехова,  състояща се от верни духовни създания. Нейният източник на сила е светият дух на Йехова. Онзи, който управлява колесницата, представя Йехова, и притежава несравнимо величие и слава. Неговото спокойствие е изобразено от красива дъга.

1:5–11: Кои са четирите живи същества? Във второто си видение за колесницата, Езекиил разкрива, че четирите живи същества са херувими. (Езекиил 10:1–11; 11:22) В това описание той нарича волското лице „херувимско лице“. (Езекиил 10:14) Подобно сравнение е подходящо, защото волът е символ на сила и мощ, а херувимите са могъщи духовни създания.

2:6: Защо Езекиил многократно споменава израза „човешки син“? Йехова назовава по този начин Езекиил, за да напомни на пророка, че е направен от плът и кръв, като по този начин подчертава големия контраст между един човешки пратеник и божествения Автор на посланието. Със същото название в евангелията Исус Христос е наречен около 80 пъти, което ясно показва, че Божият син е дошъл като човек, а не като материализирала се духовна личност.

2:9 — 3:3: Защо свитъкът с плачове и ридания е бил сладък като мед? Това, което направило свитъка сладък за Езекиил, била неговата нагласа към назначението му. Езекиил бил благодарен да служи на Йехова като пророк.

4:1–17: Дали Езекиил в действителност изиграл сцена, изобразяваща предстоящата обсада на Йерусалим? Това, че Йехова се съгласил да удовлетвори молбата на Езекиил и променил горивния материал, показва, че пророкът действително изиграл тази сцена. Периодът, през който Езекиил лежал на лявата си страна, отговарял на 390–те години грешно поведение на десетплеменното царство — от образуването му през 997 г. пр.н.е. до унищожението на Йерусалим през 607 г. пр.н.е. Той лежал и на дясната си страна заради 40–те години грешно поведение на Юда, обхващащи периода от назначаването на Йеремия за пророк през 647 г. до 607 г. пр.н.е. През целия този период от 430 дни Езекиил разполагал с оскъдна дажба от храна и вода, като по този начин пророчески показал, че по време на обсадата на Йерусалим щяло да има глад.

5:1–3: Какво е забележителното относно това, че Езекиил взел няколко косъма от онази част, която трябвало да разпръсне по въздуха, и ги вързал в полите си? Това било с цел да покаже, че един остатък трябвало да се върне в Юда и да възстанови истинското поклонение след 70–годишното запустение. (Езекиил 11:17–20)

17:1–24: Кои са двата големи орела, как са откършени клончетата на кедъра и кой е „крехкото клонче“, посадено от Йехова? Двата орела представят владетелите на Вавилон и на Египет. Първият орел се насочва към върха на кедъра, или към представителя на царската линия на Давид. Този орел откършва върховете на клончетата, което представя смяната на цар Йехония със Седекия. Въпреки че бил дал клетва за вярност, Седекия се обръща за помощ към другия орел, владетелят на Египет, но напразно. Той ще бъде отведен в плен и ще умре във Вавилон.  Йехова откършва и „крехкото клонче“, Месианският цар. То бива посадено на „планина висока и отлична“, на небесната планина Сион, където ще стане „великолепен кедър“, източник на истински благословии за земята. (Откровение 14:1)

Поуки за нас:

2:6–8; 3:8, 9, 18–21. Не бива да позволяваме на злите да ни плашат и да ни пречат да известяваме посланието на Бога, което съдържа предупреждение за тях. Когато се сблъскваме с безразличие или противопоставяне, трябва да сме твърди като диамант. Но нека внимаваме да не станем прекалено сурови, безчувствени или безмилостни. Исус изпитвал състрадание спрямо хората, на които проповядвал, и ние също трябва да сме подтиквани от състрадание, когато проповядваме на другите. (Матей 9:36)

3:15. След като получил назначението си, Езекиил останал в Тел Авив, ‘смаян за седем дни’, като размишлявал върху посланието, което трябвало да извести. Нима и ние не трябва да отделяме време за старателно изучаване и размисъл, за да можем да разберем дълбоките духовни истини?

4:1 — 5:4. Езекиил се нуждаел от смирение и смелост, за да изиграе двете пророчески пантомими. Ние също трябва да сме смирени и смели, когато изпълняваме всяка възложена ни от Бога задача.

7:4, 9; 8:18; 9:5, 10. Не бива да позволяваме ‘на очите си да щадят’ онези, които получават неблагоприятна присъда от Бога, или да изпитваме съжаление към тях.

7:19. Когато Йехова изпълни присъдата си срещу тази система, парите няма да имат никаква стойност.

8:5–18. Отстъпничеството е смъртоносно в духовно отношение. „Безбожният [отстъпникът — НС] погубва ближния си с устата си.“ (Притчи 11:9) Ще е мъдро да отхвърлим дори самата мисъл да се вслушаме в думите на отстъпници.

9:3–6. За да преживеем „голямото бедствие“, е жизненоважно да получим „белега“ — доказателството за това, че сме отдадени покръстени служители на Бога и сме облекли християнската личност. (Матей 24:21) Помазаните християни, представени от мъжа с писарската мастилница, са начело на една животоспасяваща дейност, а именно проповядването за Царството и правенето на ученици. Ако искаме да запазим своя белег, трябва пламенно да помагаме на помазаните в тази дейност.

12:26–28. Дори на онези, които се присмивали на посланието, Езекиил трябвало да каже: „Ни една от думите [на Йехова] не ще се отлага вече.“ Трябва да правим всичко, което е по силите ни, за да помогнем на другите да изградят доверие в Йехова, преди той да унищожи тази система.

14:12–23. Придобиването на спасение е наша лична отговорност. Никой не може да направи това вместо нас. (Римляни 14:12)

18:1–29. Ние сме отговорни за последствията от собствените си действия.

„В РАЗВАЛИНА, РАЗВАЛИНА, РАЗВАЛИНА ЩЕ ГО ПРЕВЪРНА“

(Езекиил 20:1 — 24:27)

В седмата година от плена във Вавилон, 611 г. пр.н.е., израилските старейшини отиват при Езекиил „да се допитат до Господа“. Езекиил им припомня дългата, изпълнена с бунт история на Израил, и ги предупреждава, че ‘Йехова е изтеглил меча си срещу тях’. (Езекиил 20:1; 21:3) На ‘княза на Израил’ (Седекия) Йехова казва: „Снеми тюрбана и свали короната. Вече няма да е същото. Издигни онова, което е ниско, и принизи възвисения. В развалина, развалина, развалина ще го превърна. А що се отнася до това, то няма да принадлежи на никого, докато не дойде онзи, на когото е законното право, и ще го дам на него.“ (Езекиил 21:26, 27, НС)

Йерусалим е призован на съд. Вината на Оола (Израил) и на Оолива (Юда) е разкрита и изложена на показ. Оола вече е предадена „в ръцете на любовниците ѝ, в ръцете на асирийците“. (Езекиил 23:9) Опустошението на Оолива наближава. През 609 г. пр.н.е. започва 18–месечната обсада на Йерусалим. Когато накрая градът падне, юдеите ще са сломени до  такава степен от преживяното, че няма да могат дори да изразят мъката си. Езекиил не бива да прогласява на пленниците Божието послание, докато не получи от „онзи, който избягва“ известие за унищожението на града. (Езекиил 24:26, 27)

Отговори на библейски въпроси:

21:3: Какво представя „мечът“ (НС), който Йехова изважда от ножницата? „Мечът“, който Йехова използва, за да изпълни присъдата си над Йерусалим и Юда, е вавилонският цар Навуходоносор и неговата армия. Този „меч“ би могъл също да представя небесната част на Божията организация, съставена от могъщи духовни създания.

24:6–14: Какво символизира ръждата на котела? Обсаденият Йерусалим е оприличен на котел. Ръждата по котела представя моралния упадък на този град — неговата нечистота, разпуснато поведение и проливане на кръв. Нечистотата на Йерусалим била толкова голяма, че дори поставянето на празния котел върху нажежените въглени не успяло да премахне ръждата.

Поуки за нас:

20:1, 49. Начинът, по който реагирали израилевите старейшини, показва, че те били скептично настроени спрямо казаното от Езекиил. Нека никога не развиваме подобна нагласа спрямо предупрежденията от Бога.

21:18–22. Въпреки че Навуходоносор използвал гадателство, Йехова бил този, който направил така, че езическият владетел да нападне Йерусалим. Това показва, че дори демоните не могат да попречат на онези, които Йехова използва, за да постигне целта си.

22:6–16. Йехова мрази клеветничеството, разпуснатото поведение, злоупотребата с власт и вземането на подкупи. Трябва да сме твърдо решени да не допускаме подобни порочни действия.

23:5–49. Поради това, че сключвали политически съюзи с други народи, Израил и Юда приели фалшивото поклонение на своите съюзници. Нека се пазим от такива взаимоотношения с хора от света, които могат да разрушат вярата ни. (Яков 4:4)

Послание, което е живо и оказва силно въздействие

Само какви полезни поуки извличаме от първите 24 глави на библейската книга Езекиил! Принципите, посочени в тях, показват какво може да доведе до Божието неодобрение, как можем да получим неговата милост и защо трябва да предупреждаваме злите. Пророчеството относно унищожението на Йерусалим ясно представя Йехова като Бог, който ‘казва на своите служители нови неща, преди да се появят’. (Исаия 42:9)

Такива пророчества, като записаните в Езекиил 17:22–24 и 21:26, 27, насочват вниманието към установяването на месианското Царство в небето. Много скоро това правителство ще изпълни Божията воля на земята. (Матей 6:9, 10) Със силна вяра и пълна увереност можем да гледаме напред към благословиите на Царството. Наистина, „словото на Бога е живо и оказва силно въздействие“. (Евреи 4:12)

[Снимка на страница 12]

Какво изобразява небесната колесница?

[Снимка на страница 14]

Пламенното ни участие в проповедната дейност ни помага да запазим „белега“ си