Езекиил 17:1-24

17  Словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите:  „Сине човешки, задай гатанка+ и разкажи притча за дома на Израил!+  Кажи: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Един голям орел+ с големи крила,+ дълги пера и гъста шарена перушина дойде в Ливан+ и взе върха+ на кедъра.+  Той откърши върха на младите му клонки, отнесе го в ханаанската земя+ и го посади в един търговски град.  После взе семе от онази земя+ и го пося в нива, приготвена за сеитба. Посади го като върба край много води.+  То поникна и израсна като клонеста, но ниска лоза,+ която не пускаше филизите си надалече и чиито корени бяха само под нея. Така то стана лоза, която пусна филизи и разви пръчки.+  И се появи друг голям орел+ с големи крила и големи пера.+ И ето, тази лоза простря жадно корените си към него.+ И от лехите, където беше посадена, тя насочи филизите си към него, за да я напоява.+  А вече беше посадена на плодородна нива, край много води,+ за да пусне пръчки и да дава плод, да стане величествена лоза.“’  Кажи: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Ще успее ли?+ Няма ли някой да я изкорени+ и да съсипе плода ѝ? Няма ли да изсъхнат току–що откъснатите ѝ филизи?+ Тя ще изсъхне. Дори без силна ръка и без многочислен народ ще я извадят заедно с корените ѝ. 10  Ето, макар че е посадена*, ще успее ли? Няма ли да изсъхне, сякаш до нея се е докоснал източният вятър?+ Ще изсъхне в лехите, в които никне.“’“+ 11  И словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите: 12  „Кажи, моля те, на бунтовния дом:+ ‘Не знаете ли какво означава това?’ Кажи: ‘Ето, вавилонският цар дойде в Йерусалим, взе царя му+ и князете му и ги отведе при себе си във Вавилон.+ 13  После взе един човек от царското потомство*,+ сключи договор с него и го обвърза с клетва,+ и отведе видните хора от земята,+ 14  за да сниши царството+ и то да не може да се въздигне, а да устои, като спазва неговия договор.+ 15  Но той се разбунтува+ против него и изпрати пратеници в Египет, за да му дадат коне+ и многочислен народ. Ще успее ли? Ще се спаси ли онзи, който направи това и наруши договора? Ще се спаси ли наистина?’+ 16  ‘„Както е сигурно, че аз съм жив+ — казва Върховният господар Йехова, — така е сигурно, че на мястото, където царят постави за цар онзи, който презря клетвата си+ и наруши договора, на същото това място във Вавилон той ще умре.+ 17  Дори с голяма военна сила и с многочислен народ фараонът няма да му помогне във войната,+ даже ако издигне обсаден насип или изгради обсадна стена, за да погуби много души.+ 18  Защото той презря клетвата,+ като наруши договора. Ето, той даде ръка,+ но направи всичко това. Няма да се спаси.“’+ 19  ‘Затова Върховният господар Йехова казва: „Както е сигурно, че аз съм жив, така е сигурно, че ще върна върху главата му моята клетва, която той презря,+ и моя договор, който той наруши. 20  Ще разпъна мрежата си над него и той ще се хване в ловджийската ми мрежа.+ Ще го отведа във Вавилон и там ще се съдя с него поради неверността, която прояви спрямо мене.+ 21  Всички негови бегълци от всичките му отряди ще загинат от меч, а онези, които останат, ще бъдат разпръснати на всички страни*.+ Тогава ще знаете, че аз, Йехова, казах това.“’+ 22  ‘Ето думите на Върховния господар Йехова: „Ще взема филиз от върха на висок кедър и ще го посадя.+ От върха на младите му клонки ще откърша филиз+ и ще го посадя на висока и извисена планина.+ 23  Ще го посадя на високата планина на Израил+ и той ще пусне клони, ще даде плод+ и ще стане величествен кедър.+ Под него ще живеят всякакви видове птици, ще живеят под сянката на неговата корона.+ 24  И всички дървета в полето ще знаят, че аз, Йехова,+ сниших високото дърво,+ а възвисих ниското,+ изсуших зеленото дърво,+ а сухото накарах отново да разцъфти. Аз, Йехова, казах това и непременно ще го извърша.“’“+

Бележки под линия

Или: „пресадена“.
Буквално: „семе“.
Буквално: „по всички ветрове“. Виж Йер 49:32, бел. под линия.