Езекиил 18:1-32

18  Словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите:  „Какво имате предвид, като казвате тази пословица в израилската земя: ‘Бащите ядоха кисело грозде, а на синовете им изтръпнаха зъбите?’+  ‘Както е сигурно, че аз съм жив — казва Върховният господар Йехова, — така е сигурно, че вече няма да казвате тази пословица в Израил!  Ето, всички души ми принадлежат.+ Както душата+ на бащата, така и душата на сина ми принадлежат.+ Душата, която греши,+ тя ще умре.+  Ако някой е праведен и постъпва справедливо и праведно,+  ако не яде по планините,+ не вдига очите си към отвратителните идоли* на Израилевия дом,+ не опозорява жената на ближния си+ и не се приближава до жена, когато е нечиста,+  ако не се отнася зле към никого,+ връща на длъжника взетото в залог,+ не заграбва нищо от другите,+ дава хляба си на гладния+ и облича голия с дреха,+  ако не дава нищо с лихва+ и няма печалба, когато дава назаем,+ ако въздържа ръката си от несправедливост+ и съди справедливо между човек и човек,+  ако живее* според постановленията ми+ и спазва съдебните ми решения, постъпвайки според истината,+ той е праведен.+ Той ще остане жив’+ — казва Върховният господар Йехова. 10  ‘Ако на някого му се роди син, който е разбойник,+ пролива кръв+ или прави нещо подобно на тези неща 11  (а бащата не прави никое от тези неща), ако яде по планините+ и опозорява жената на ближния си,+ 12  ако се отнася зле към угнетения и бедния,+ ограбва другите,+ не връща взетото в залог+ и вдига очите си към отвратителните идоли,+ тогава той върши нещо отвратително.+ 13  Ако дава назаем поради печалбата+ и взема лихва+ — той няма да остане жив. Върши всички тези отвратителни неща+ и затова ще умре. Вината за кръвта му ще падне върху самия него.+ 14  И ето, ако на някого му се роди син, който вижда всички грехове, вършени от баща му, и макар че ги вижда, не върши такива неща,+ 15  ако не яде по планините, не вдига очите си към отвратителните идоли на Израилевия дом+ и не опозорява жената на ближния си,+ 16  ако не се отнася зле към никого,+ не си присвоява залог+ и не заграбва нищо от другите,+ дава хляба си на гладния+ и облича голия с дреха,+ 17  ако въздържа ръката си от потискане на угнетения, не взема лихва и печалба,+ когато дава назаем, следва съдебните ми решения+ и живее* според постановленията ми,+ той няма да умре поради прегрешението на баща си,+ а ще остане жив.+ 18  А баща му, тъй като пред очите на всички е мамил другите,+ ограбвал е своя брат+ и е вършил сред своя народ това, което не е добро,+ ето, той ще умре поради прегрешението си.+ 19  А вие ще кажете: „Защо синът няма да носи вина за прегрешението на баща си?“+ Тъй като синът постъпва справедливо и праведно,+ спазва всичките ми постановления и ги изпълнява,+ ще остане жив.+ 20  Душата, която греши, тя ще умре.+ Синът няма да понесе вината за прегрешението на бащата и бащата няма да понесе вината за прегрешението на сина.+ Върху праведния ще почива неговата праведност,+ а върху злосторника ще падне неговото зло.+ 21  А ако злосторникът се отвърне от всичките си грехове, които е извършил,+ и започне да спазва всичките ми постановления и да постъпва справедливо и праведно,+ ще остане жив. Няма да умре.+ 22  Всички престъпления, които е извършил, няма да се помнят против него.+ Тъй като постъпва праведно, той ще остане жив.’+ 23  ‘Нима намирам някаква радост в смъртта на злосторника+ — казва Върховният господар Йехова, — а не в това да се отвърне от пътищата си и да остане жив?’+ 24  ‘А ако праведният се отвърне от своята праведност и започне да постъпва несправедливо,+ ако прави всички отвратителни неща, които прави злосторникът,+ и живее, тогава няма да се помни нито едно от праведните дела, които е извършил.+ Поради неверността, която е проявил, и поради греха, който е извършил, поради тях ще умре.+ 25  А вие ще кажете: „Пътят на Йехова не е прав.“+ Чуй ме, моля те, доме Израилев! Моят ли път не е прав?+ Не са ли криви вашите пътища?+ 26  Ако праведният се отвърне от своята праведност и започне да постъпва несправедливо,+ та поради това умре, ще умре поради несправедливостта, която е вършил.+ 27  А ако злосторникът се отвърне от своето зло, което е вършил, и започне да постъпва справедливо и праведно,+ той ще запази душата си жива.+ 28  Когато види+ всички свои престъпления, които върши, и се отвърне от тях,+ ще остане жив. Няма да умре.+ 29  А Израилевият дом ще каже: „Пътят на Йехова не е прав.“+ Доме Израилев, моите ли пътища не са прави?+ Не са ли криви вашите пътища?’+ 30  ‘Затова, доме Израилев, ще съдя всеки един от вас според пътищата му+ — казва Върховният господар Йехова.+ — Разкайте се и се отвърнете от всичките си престъпления,+ и нека нищо не става за вас препятствие, което ви вкарва в прегрешение!+ 31  Махнете от себе си всичките си престъпления, които извършихте,+ и придобийте ново сърце+ и нов дух!+ Защо да умрете,+ доме Израилев?’ 32  ‘Не намирам радост в смъртта на умиращия+ — казва Върховният господар Йехова. — Затова се отвърнете и живейте!’“+

Бележки под линия

Изразът, използван в текста на оригинала, е свързан с думата „изпражнения“.
Буквално: „ходи“.
Буквално: „ходи“.