Езекиил 1:1-28

1  В трийсетата година, в четвъртия месец, на петия ден от месеца, докато бях сред изгнаниците+ край река Ховар,+ се отвориха небесата+ и видях Божии видения.+  На петия ден от месеца, в петата година от изгнанието на цар Йоахин,+  словото на Йехова беше разкрито+ на Езекиил,+ синът на свещеника Вузий, в халдейската земя,+ край река Ховар, и там ръката на Йехова дойде върху него.+  Погледнах, и ето, от север идваше бурен вятър+ с гъсти облаци+ и пламтящ огън.+ Около облаците имаше блестяща светлина, а насред огъня имаше нещо подобно на сребристо злато*, което сияеше насред него.+  Насред него имаше и нещо подобно на четири живи същества+ и ето как изглеждаха те: Те приличаха на хора.  Всяко имаше четири лица+ и всяко имаше четири крила.+  Краката им бяха прави, а стъпалата им бяха като копитата на теле+ и блестяха като излъскана мед.+  Имаха човешки ръце под крилата си на всички четири страни.+ И четирите имаха лица и крила.+  Крилата им се допираха едно до друго. Когато ходеха, съществата не се обръщаха, а всяко ходеше право напред.+ 10  А ето как изглеждаха лицата им: и четирите имаха човешко+ лице, лице на лъв+ отдясно,+ лице на бик+ отляво,+ а имаха и лице на орел.+ 11  Такива бяха лицата им. И крилата+ им бяха разперени нагоре. Всяко имаше две крила, които се допираха едно до друго, и две крила, които покриваха тялото му.+ 12  Всяко ходеше право напред.+ Накъдето ги насочваше духът, там отиваха.+ Не се обръщаха, когато ходеха.+ 13  Живите същества приличаха на горящи въглени.+ Нещо подобно на факли+ се движеше напред–назад между живите същества и огънят беше ярък, а от огъня излизаха светкавици.+ 14  И когато живите същества отиваха напред и се връщаха, приличаха на светкавици.+ 15  Докато гледах живите същества, ето, имаше по едно колело на земята до тези живи същества,+ до всяко същество с четири лица.+ 16  По своя вид и направа колелата+ приличаха на бляскав хризолит+ и четирите бяха еднакви. Видът и направата им бяха такива, че във всяко колело имаше още едно колело*.+ 17  Когато се движеха, те се движеха на всички четири страни.+ Не завиваха, когато сменяха посоката си.+ 18  Колелата бяха толкова високи, че вдъхваха страх. Всички четири колела бяха пълни с очи.+ 19  Когато живите същества тръгваха, и колелата тръгваха редом с тях, а когато живите същества се вдигаха от земята, и колелата се вдигаха.+ 20  Накъдето ги насочваше духът, там отиваха, там, накъдето ги насочваше духът, и колелата се вдигаха заедно с тях, понеже духът, който действаше в живите същества, беше и в колелата. 21  Когато онези тръгваха, тръгваха и тези, а когато онези спираха, спираха и тези, и когато онези се вдигаха от земята, колелата се вдигаха заедно с тях, понеже духът, който действаше в живите същества, беше и в колелата.+ 22  Над главите на живите същества имаше нещо подобно на простор,+ който приличаше на внушителен искрящ лед и се простираше над главите им.+ 23  Под този простор крилата им бяха изпънати едно срещу друго. Всяко имаше на тялото си две крила, които го покриваха от едната страна, и две крила, които го покриваха от другата страна. 24  И когато се движеха, чух шума от крилата им, който беше като грохота на много води,+ като гласа на Всемогъщия, като шума от суматоха,+ като врява в стан.+ Когато заставаха на едно място, те спускаха крилата си. 25  И се чу глас над простора, който беше над главите им. (Когато заставаха на едно място, те спускаха крилата си.) 26  Над простора, който беше над главите им, имаше нещо като камък сапфир,+ подобно на престол.+ А отгоре, върху онова, което беше подобно на престол, имаше някого, който приличаше на човек.+ 27  Нагоре от онова, което изглеждаше като хълбоците му, видях нещо като сияние на сребристо злато,+ подобно на огън, който гореше отвътре навсякъде наоколо,+ и надолу от онова, което изглеждаше като хълбоците му, видях нещо, което приличаше на огън, а навсякъде около него имаше блестяща светлина. 28  И видях нещо подобно на дъга,+ която се появява в облаците в дъждовен ден. Така изглеждаше светлината, която блестеше наоколо. Това беше нещо, което изглеждаше като славата на Йехова.+ Когато го видях, паднах по очи+ и чух гласа на онзи, който говореше.

Бележки под линия

Или: „електрум“.
Вероятно това били две колела с център в същата точка, поставени под прав ъгъл едно спрямо друго.