Езекиил 21:1-32

21  Словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите:  „Сине човешки, обърни лицето си към Йерусалим и нека думите ти потекат+ към светите места,+ пророкувай против израилската земя!+  И кажи на израилската земя: ‘Това казва Йехова: „Ето, идвам против тебе!+ Ще извадя меча си от ножницата+ и ще унищожа в тебе и праведния, и неправедния.+  За да унищожа в тебе и праведния, и неправедния, мечът ми ще излезе от ножницата срещу всеки човек от юг до север.+  И всички хора ще знаят, че аз, Йехова, извадих меча си от ножницата+ и той вече няма да се върне в нея.“’+  А ти, сине човешки, въздишай с треперещи крака*!+ Въздишай горчиво пред очите им!+  Ако те питат ‘Защо въздишаш?’,+ им кажи ‘Поради известието’.+ Защото ще дойде+ и всяко сърце ще се стопи,+ всички ръце ще отслабнат, всеки дух ще се сломи и по всяко коляно ще тече вода*.+ ‘Ето, ще дойде+ и ще се случи’ — казва Върховният господар Йехова.“  И словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите:  „Сине човешки, пророкувай и кажи: ‘Ето думите на Йехова: „Кажи: ‘Меч, меч!+ Изострен+ и излъскан. 10  Изострен е за клане, излъскан е, за да блести.’“’“+ „Нима нямаме причина да ликуваме?“+ „‘Ще отхвърли ли жезъла+ на моя син,+ както отхвърля всяко дърво?+ 11  Даден е да се излъска, за да се вземе в ръка. Мечът е изострен и излъскан, за да бъде предаден в ръката на убиеца.+ 12  Викай и плачи силно,+ сине човешки, защото идва против моя народ,+ против всички предводители на Израил!+ Те са хвърлени на меча заедно с моя народ.+ Затова се удари по бедрото от мъка!+ 13  Защото проверката вече е направена.+ Какво ще се случи с жезъла, ако мечът го отхвърли?+ Няма да го има’+ — казва Върховният господар Йехова. 14  А ти, сине човешки, пророкувай, плесни гневно с ръце+ и повтори три пъти:+ ‘Меч!’ Това е меч, който убива. Това е меч, който убива знатните и ги обкръжава.+ 15  Ще коля с меча, за да се стопи сърцето+ и да станат много повалените при всичките им градски порти.+ Уви, направен е да блести, излъскан е за клане!+ 16  Бъди остър,+ отиди надясно! Застани на мястото си, отиди наляво! Отиди накъдето е обърнато лицето ти! 17  А аз ще плесна гневно с ръце+ и яростта ми+ ще утихне.+ Аз, Йехова, казах това.“ 18  И словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите: 19  „А ти, сине човешки, си начертай два пътя, по които да дойде мечът на вавилонския цар!+ И двата да тръгват от една земя. Направи пътепоказател+ и го постави в началото на пътя, който води към града! 20  Начертай един път, по който мечът да дойде против Рава,+ принадлежаща на Амоновите синове, и друг път, по който да дойде против Юда, против укрепения Йерусалим!+ 21  Защото вавилонският цар застана на кръстопътя, в началото на двата пътя, за да гадае.+ Той разтърси стрелите, потърси съвет чрез терафимите*,+ гледа на черен дроб. 22  Гадателството в дясната му ръка го насочи против Йерусалим, за да нареди стенобойни оръдия*,+ да заповяда клане, да издаде боен призив,+ да нареди стенобойни оръдия срещу градските порти, да издигне обсаден насип, да изгради обсадна стена.+ 23  А на онези, които се бяха обвързали с клетва да им служат,+ това им изглеждаше като лъжливо гадателство.+ Но царят помни тяхното прегрешение,+ така че те да бъдат заловени.+ 24  Затова Върховният господар Йехова казва: ‘Тъй като направихте така, че да се помни прегрешението ви, понеже простъпките ви бяха разкрити и се видяха греховете ви във всичко, което правите, да, тъй като ви помнят,+ ще ви сграбчи ръката на врага.’+ 25  А за тебе, неправедни предводителю+ на Израил,+ който си смъртно ранен и чийто ден настъпи по време на последното прегрешение,+ 26  Върховният господар Йехова казва: ‘Махни тюрбана и свали короната!+ Нищо няма да е същото.+ Възвиси ниското+ и сниши високото!+ 27  Ще унищожа, ще унищожа, ще унищожа короната+ и тя няма да бъде ничия, докато не дойде онзи, който има законното право на нея,+ и на него ще я дам.’+ 28  А ти, сине човешки, пророкувай и кажи: ‘Това казва Върховният господар Йехова за синовете на Амон и за техните укори.’ Кажи: ‘Меч, меч е изваден за клане, излъскан е, за да поглъща, да блести,+ 29  понеже те имат неистинни видения за тебе*, гадаят ти лъжливо,+ за да те хвърлят върху вратовете на убитите, на злите, чийто ден настъпи по време на последното прегрешение.+ 30  Върни го в ножницата! На мястото, където си създадена, в земята, от която произхождаш,+ ще те съдя. 31  Ще излея присъдата си върху тебе. Ще духна върху тебе с огъня на яростта си,+ ще те предам в ръцете на неразумни хора, които умеят да погубват.+ 32  Ще станеш храна на огъня.+ Кръвта ти ще бъде пролята насред земята. Няма да те помнят, защото аз, Йехова, казах това.’“+

Бележки под линия

Буквално: „хълбоци“.
Виж Езе 7:17, бел. под линия.
Терафимите били семейни богове или идоли.
Или: „овни (за пробиване на стени)“.
Очевидно става дума за Рава, принадлежаща на Амоновите синове.