Притчи 11:1-31

11  Неверните везни са отвратителни за Йехова,+ а точните теглилки* са приятни за него.  Дойде ли самонадеяността, идва и срамът,+ а мъдростта е със скромните.+  Неопетнеността* на честните ги води,+ а измамата на предателите ги погубва.+  Ценните притежания са безполезни в деня на яростта,+ а праведността избавя от смърт.+  Праведността на безукорния* изправя пътя му,+ а неправедният пада в собствената си неправедност.+  Праведността на честните ги избавя,+ а измамниците се хващат в своето желание.+  Когато умира неправедният, надеждата му пропада,+ пропада и упованието в силата.+  Праведният е избавен от беда,+ а неправедният попада в нея вместо него.+  Отстъпникът погубва своя ближен с устата си,+ а праведните се спасяват чрез познание.+ 10  Поради добротата на праведните градът ликува+ и когато изчезват злите, се издигат радостни възгласи.+ 11  Поради благословията на честните градът ликува,+ а поради устата на злите се руши.+ 12  Безумният* презира ближния си,+ а който притежава дълбока проницателност, мълчи.+ 13  Който ходи наоколо и клевети,+ разкрива тайни,+ а който е верен*, ги пази.+ 14  Когато няма умело ръководство, народът пропада,+ а при множеството съветници има спасение.+ 15  Който става поръчител на чужд човек, ще пострада,+ а който мрази ръкостискането, живее безгрижно. 16  Жената, притежаваща добри качества, придобива слава,+ а потисниците придобиват богатство. 17  Милостивият човек* прави добро на душата си,+ а жестокият навлича беда на тялото си.+ 18  Неправедният придобива нечестна печалба*,+ а който сее праведност, има честна заплата*.+ 19  Който се държи здраво за праведността, отива към живот,+ а който тича след злото, отива към собствената си смърт.+ 20  Хората с покварено сърце са отвратителни за Йехова,+ а онези, които са безукорни* в пътя си, му носят радост.+ 21  Дори ръка да стисне ръка, лошият човек няма да остане ненаказан,+ а потомството на праведните ще се избави.+ 22  Като златна халка на зурлата на свиня е красивата, но неразумна жена.+ 23  Желанието на праведните носи само добро,+ а неправедните могат да се надяват само на ярост.+ 24  Един раздава щедро, а има все повече.+ Друг въздържа онова, което трябва да даде, а пак е в оскъдица.+ 25  Щедрата душа ще бъде наситена+ и който пои обилно другите, сам ще бъде напоен обилно.+ 26  Който задържа зърно, него народът проклина, а върху главата на онзи, който го продава, има благословия.+ 27  Който се стреми към добро, търси благоволение,+ а който се стреми към зло, то ще го сполети.+ 28  Който се уповава на богатството си, пада,+ а праведните процъфтяват като зелени листа.+ 29  Който навлече беда* на дома си,+ ще наследи вятър+ и глупавият ще стане слуга на онзи, който има мъдро сърце. 30  Плодът на праведния е дърво на живот+ и който печели души, е мъдър.+ 31  Ето, и праведният получава заслуженото си на земята,+ а колко повече неправедният и грешникът!+

Бележки под линия

Или: „каменни теглилки“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Буквално: „Който няма [разумно] сърце“.
Буквално: „верен по дух“.
Или: „Човекът, проявяващ лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Тоест награда за лоши дела.
Тоест награда за добри дела.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Или: „остракизъм“, тоест отлъчване.