Езекиил 6:1-14

6  Словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите:  „Сине човешки, обърни лицето си към планините на Израил и им пророкувай!+  И кажи: ‘О, израилски планини, чуйте словото на Върховния господар Йехова:+ Това казва Върховният господар Йехова на планините и на хълмовете,+ на речните корита и на долините: „Ето, ще изпратя меч срещу вас и ще разруша свещените ви височини.+  Жертвениците ви ще бъдат опустошени+ и поставките ви за изгаряне на тамян — съборени, а убитите сред вас ще поваля пред отвратителните ви идоли*.+  Ще сложа труповете на Израилевите синове пред отвратителните им идоли и ще разпръсна костите ви около вашите жертвеници.+  Навсякъде, където живеете,+ градовете ви ще бъдат опустошени,+ свещените ви височини ще запустеят и ще бъдат опустошени,+ а жертвениците ви ще запустеят и ще бъдат разрушени,+ отвратителните ви идоли ще изчезнат,+ поставките ви за изгаряне на тамян ще бъдат съборени+ и делата на ръцете ви ще бъдат унищожени.  Убитите ще падат сред вас+ и тогава ще знаете, че аз съм Йехова*.+  Когато се случи това, ще оставя остатък от вас — онези, които са избегнали меча сред народите, когато бъдете разпръснати по земите.+  Онези от вас, които избягат, ще си спомнят за мене сред народите, в които ще бъдат отведени в плен,+ понеже бях съкрушен поради тяхното блудно сърце, което се отвърна от мене,+ и от техните очи, които блудстваха с отвратителните им идоли.+ По лицата им ще се изпише погнуса поради всичките зли и отвратителни неща, които са извършили.+ 10  И тогава ще знаят, че аз съм Йехова. Не говорих напразно,+ че ще им причиня всичкото това зло.“’+ 11  Това казва Върховният господар Йехова: ‘Плесни с ръце,+ тропни с крак и кажи „Уви!“ заради всичките зли отвратителни неща на Израилевия дом,+ защото те ще загинат от меч,+ глад+ и смъртоносна зараза.+ 12  Който е далече,+ ще умре от смъртоносна зараза, който е близо, ще загине от меч, а който остане и се спаси от това, ще умре от глад. Така ще излея яростта си върху тях.+ 13  Тогава ще знаете, че аз съм Йехова,+ когато убитите им лежат между отвратителните им идоли,+ около жертвениците им,+ на всеки висок хълм,+ по всеки планински връх,+ под всяко клонесто дърво+ и под всяко голямо дърво с изобилие от листа,+ на местата, където принасяха жертви като успокоителна миризма на своите отвратителни идоли.+ 14  Ще вдигна ръката си срещу тях+ и ще превърна земята в гола пустош, в пустош, по–лоша от пустинята, простираща се към Дивлат, навсякъде, където живеят. И тогава ще знаят, че аз съм Йехова.’“

Бележки под линия

Изразът, използван в текста на оригинала, е свързан с думата „изпражнения“.
В книгата на Езекиил над 60 пъти се появява изразът „тогава ще знаете, че аз съм Йехова“, който се отнася за освещаването на името на Йехова на земята. Това е първото такова място.