Езекиил 8:1-18

8  В шестата година, в шестия месец, на петия ден от месеца, когато седях в къщата си и старейшините на Юда седяха пред мене,+ там ръката на Върховния господар Йехова дойде върху мене.+  И видях някого, който приличаше на огън.+ Надолу от онова, което изглеждаше като хълбоците му, имаше огън,+ а нагоре от хълбоците му имаше нещо като блясък, като сияние на сребристо злато.+  Той протегна нещо, което приличаше на ръка,+ и ме хвана за кичур коса от главата ми. Тогава духът+ ме понесе между земята и небесата и в Божии видения ме отнесе в Йерусалим,+ при входа на вътрешната порта,+ която гледа към север, където стои идолът на ревността, предизвикващ ревност.+  И ето, там беше славата на Бога на Израил+ и тя приличаше на онази, която видях в долината.  Той ми каза: „Сине човешки, вдигни очи към север!“ Вдигнах очи към север, и ето, на север от портата, водеща към олтара, на входа, беше онзи идол на ревността.+  Тогава той ми каза: „Сине човешки, виждаш ли какво вършат — Израилевият дом върши неща, които са много отвратителни,+ за да ме отдалечи от моето светилище?+ Но ще видиш и други неща, които са много отвратителни.“  После ме заведе при входа на двора, погледнах, и ето, имаше някаква дупка в стената.  Той ми каза: „Сине човешки, пробий стената!“+ И аз пробих стената, и ето, имаше някакъв вход.  Каза ми още: „Влез и виж ужасните отвратителни неща, които вършат тук.“+ 10  Влязох и видях навсякъде по стените резбовани изображения+ на пълзящи същества и на отблъскващи животни,+ на всичките отвратителни идоли*+ на Израилевия дом. 11  А пред тях стояха седемдесет+ от старейшините на Израилевия дом, между които беше и Яазания, синът на Сафан.+ Всеки държеше своята кадилница в ръката си и се издигаше облак от благоуханен тамян.+ 12  И той ми каза: „Сине човешки, виждаш ли какво правят старейшините на Израилевия дом в тъмнината,+ какво прави всеки от тях във вътрешните стаи, където държи изваяното си изображение? Понеже казват: ‘Йехова не ни вижда.+ Йехова е изоставил тази земя.’“ 13  После ми каза: „Ще видиш, че вършат и други неща, които са много отвратителни.“+ 14  Тогава ме заведе при портата на дома на Йехова, която е на север. И ето, там седяха жените, които оплакваха бог Тамуз. 15  Той ми каза още: „Виждаш ли това, сине човешки? Ще видиш и други неща, които са много отвратителни,+ още по–лоши от тези.“ 16  Тогава ме заведе във вътрешния двор на дома на Йехова,+ и ето, при входа на храма на Йехова, между преддверието и олтара,+ имаше около двайсет и петима мъже,+ обърнати с гръб към храма на Йехова,+ а с лице към изток, които се покланяха на слънцето към изток.+ 17  Той ми каза: „Виждаш ли това, сине човешки? Малко ли е за Юдовия дом да вършат отвратителните неща, които вършат тук, че пълнят земята с насилие+ и отново ме обиждат и слагат клонка* под носа ми? 18  Затова и аз ще действам в яростта си.+ Окото ми няма да ги пожали и няма да проявя състрадание.+ Ще викат със силен глас в ушите ми, но няма да ги чуя.“+

Бележки под линия

Изразът, използван в текста на оригинала, е свързан с думата „изпражнения“.
Несъмнено става дума за предмет, използван в идолопоклонството.