Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Да търсим истинското богатство

Да търсим истинското богатство

„Спечелете си приятели посредством неправедното богатство“ (ЛУКА 16:9)

ПЕСНИ: 122, 129

1, 2. Защо в системата на Сатана винаги ще има бедни хора?

ДНЕШНАТА икономическа система е жестока и несправедлива. Например за младите често е трудно да си намерят работа. Мнозина рискуват живота си, за да се преместят в по–развити страни. Бедността е навсякъде, дори в богатите държави. Пропастта между бедни и богати продължава да расте. Според скорошни изследвания най–заможните хора в света, съставляващи един процент от земното население, имат толкова богатство, колкото всички останали хора взети заедно. Макар че е трудно да се потвърди подобно изчисление, никой не оспорва факта, че докато милиарди хора живеят в крайна бедност, други имат достатъчно богатство за още няколко живота. Исус потвърдил тази тъжна реалност с думите: „Бедните са винаги с вас.“ (Мар. 14:7) Защо има такава несправедливост?

2 Исус знаел, че настоящата икономическа система няма да се промени, докато не дойде Божието Царство. Алчната търговска система, представена от „търговците“ в Откровение 18:3, е част от света на Сатана наред с неговите политически и религиозни елементи. Макар че Божият народ е напълно отделен от политиката и фалшивата религия, повечето от нас не могат напълно да се откъснат от търговската система в света на Сатана.

3. Какви въпроси ще разгледаме?

 3 Като християни, ще е мъдро да помислим как гледаме на днешната търговска система с помощта на следните въпроси: „Как мога да използвам материалните си притежания, за да покажа, че съм верен на Бога? Как да не допусна да стана роб на търговската система? Кои са някои примери за служители на Бога, които му се уповават напълно?“

ПРИТЧАТА ЗА НЕПРАВЕДНИЯ УПРАВИТЕЛ

4, 5. а) В каква ситуация се оказал управителят от притчата на Исус? б) Какво подканил Исус последователите си?

4 Прочети Лука 16:1–9. Притчата на Исус за неправедния управител ни кара да се замислим. След като бил обвинен в прахосничество, управителят „проявил съобразителност“, за да си „спечели приятели“, които да му помогнат, когато загуби длъжността си. * Разбира се, Исус не насърчавал учениците си да постъпват неправедно, за да преживяват. Той казал, че така правят „синовете на тази система“, но използвал притчата, за да ни научи на нещо важно.

5 Исус знаел, че подобно на управителя, който се оказал в трудна ситуация, повечето от последователите му ще трябва да изкарват прехраната си в този несправедлив свят. Затова ги подканил: „Спечелете си приятели посредством неправедното богатство, та когато то пропадне, [Йехова и Исус] да ви приемат във вечните места за живеене.“ Какво научаваме от думите на Исус?

6. Откъде знаем, че търговската система не била част от намерението на Бога?

6 Макар че Исус не обяснил защо нарекъл богатството „неправедно“, от Библията ясно разбираме, че печеленето на пари не било част от намерението на Бога. Например в Едемската градина Йехова щедро се погрижил за нуждите на Адам и Ева. (Бит. 2:15, 16) След време, когато светият дух бил излят върху помазаните в сбора през първи век, „нито един не казвал, че нещо от притежанията му е негово, но всичко им било общо“. (Деян. 4:32) Пророк Исаия посочил, че ще дойде време, когато всички хора свободно ще се радват на земните блага. (Иса. 25:6–9; 65:21, 22) Междувременно обаче последователите на Исус трябва да проявяват съобразителност, за да си изкарват прехраната с „неправедното богатство“ на днешния свят, като същевременно се стремят да са угодни на Бога.

ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЪДРО НЕПРАВЕДНОТО БОГАТСТВО

7. Какъв съвет намираме в Лука 16:10–13?

7 Прочети Лука 16:10–13. Управителят в притчата на Исус си спечелил приятели за лична изгода. Исус обаче подканил последователите си да си спечелят приятели в небесата с неегоистични подбуди. В следващите стихове той прави връзка между използването на „неправедното богатство“ и верността към Бога. Исус искал да каже, че можем да „постъпваме вярно“ в начина, по който използваме това богатство. Как можем да правим това?

8, 9. Дай примери как някои постъпват вярно с материалните си притежания.

8 Един начин да постъпваме вярно с материалните си притежания, е да правим дарения за световната проповедна дейност, предсказана от Исус. (Мат. 24:14) Едно малко момиче в Индия събирало монети в касичка, като дори се отказало от нови играчки. Когато касичката се  напълнила, момичето дарило парите за проповедната дейност. Един брат в Индия отглежда кокосови орехи. Той направил голямо дарение под формата на кокосови орехи за малаяламския отдалечен преводачески офис, като разсъждавал, че щом братята трябва да ги купуват, е по–добре той да им ги осигури, вместо да дари пари. Това е проява на съобразителност. По същия начин братята в Гърция редовно даряват зехтин, сирене и други храни за бетеловото семейство.

9 Един брат от Шри Ланка, който живее в чужбина, е предоставил на разположение имота си в родината си, за да бъде използван за събрания и конгреси и за жилище за целодневни служители. Това е жертва от негова страна, но е от голяма полза за по–бедните местни вестители. В една страна, където дейността ни е ограничена, братята предоставят домовете си за Зали на Царството, което позволява на много пионери и други вестители с по–малко средства да имат къде да се събират, без това да ги обременява финансово.

10. На какви благословии се радваме, когато даваме щедро?

10 Подобни примери показват, че служителите на Йехова са „верни в най–малкото“, тоест в използването на материалното богатство, което е по–маловажно от духовното. (Лука 16:10) Какво мислят тези приятели на Йехова за жертвите, които правят? Те разбират, че с щедростта си могат да придобият „истинското богатство“. (Лука 16:11) Една сестра, която редовно прави дарения за дейността за Царството, обяснява как е била благословена: „През годините забелязах, че щедростта ми породи в мене необичайна промяна. Установих, че колкото по–щедра съм в материално отношение, толкова по–щедра съм и за други неща — по–щедро прощавам, по–търпелива съм и по–лесно преодолявам разочарованията и приемам съвети.“ Мнозина са установили, че щедростта ги обогатява духовно. (Пс. 112:5; Пр. 22:9)

11. а) Как с даренията си проявяваме съобразителност? б) Как сред Божия народ се постига „уравновесяване“ на средствата? (Виж илюстрацията в началото.)

11 Когато използваме материалните си притежания в подкрепа на интересите на Царството, проявяваме съобразителност и по още един начин. Така се възползваме от обстоятелствата си, за да помагаме на другите. Ако не сме в състояние да участваме в целодневната служба или да се преместим в друга страна, можем да изпитаме удовлетворение от факта, че дарените от нас средства подпомагат службата на другите. (Пр. 19:17) Доброволните ни дарения се използват, за да се печата литература и да се подкрепя проповедната дейност в бедни райони, в които обаче има голям духовен растеж. Години наред в страни като Конго, Мадагаскар и Руанда братята често трябваше да избират между това да нахранят семейството си и да имат Библия, чиято цена понякога се равнява на една седмична или месечна заплата. Днес чрез даренията и „уравновесяването“ на средствата организацията на Йехова превежда Библията и я  предоставя безплатно за всеки член на семейството, както и за духовно гладните изучаващи. (Прочети 2 Коринтяни 8:13–15.) Така и онези, които дават, и онези, които получават, могат да станат приятели на Бога.

ДА НЕ СТАВАМЕ РОБИ НА ТЪРГОВСКАТА СИСТЕМА

12. Как Авраам показал доверието си в Бога?

12 Друг начин да спечелим приятелството на Йехова, е да не допускаме да станем роби на търговската система, а да търсим „истинското богатство“. В древността верният Авраам бил послушен на Йехова и тъй като искал да бъде негов приятел, напуснал процъфтяващия град Ур и живял в шатри. (Евр. 11:8–10) Авраам бил уверен, че източникът на истинското богатство е Бог. Затова той не се стремял към материално богатство, което би свидетелствало за липса на вяра. (Бит. 14:22, 23) Исус насърчавал другите да проявяват подобна вяра. Той казал следното на един богат млад мъж: „Ако искаш да бъдеш съвършен, отиди, продай всичките си притежания, раздай парите на бедните и ще имаш съкровище на небето. Тогава ела и ме следвай!“ (Мат. 19:21) Този мъж нямал вяра като Авраам, но други са доказали безрезервното си доверие в Бога.

13. а) Какъв съвет дал Павел на Тимотей? б) Как можем да прилагаме съвета на Павел?

13 Тимотей бил човек със силна вяра. След като го нарекъл „добър войник на Христос Исус“, Павел му казал: „Никой, който служи като войник, не се замесва в делата на всекидневния живот, за да може да получи одобрението на онзи, който го е записал за войник.“ (2 Тим. 2:3, 4) Исусовите последователи днес, сред които са повече от един милион целодневни служители, прилагат съвета на Павел според обстоятелствата си. Те устояват на изкушенията в рекламите и в света около тях, като помнят принципа, че „който взема назаем, е роб на заемодателя“. (Пр. 22:7) Сатана иска да ни направи роби на търговската си система и да влагаме в нея цялото си време и сили. Някои вземат големи заеми, за да си купят дом, скъпа кола или да платят за образование или пищна сватба. Подобно решение може да ни обвърже с дългове години наред. Проява на съобразителност от наша страна е да живеем скромно и да ограничим дълговете и разходите си, което ще ни позволява да служим на Бога, а не да робуваме на търговската система. (1 Тим. 6:10)

14. На какво трябва да сме решени? Дай примери.

14 За да живеем скромно, е нужно да степенуваме нещата по важност. Двама брачни партньори имали процъфтяващ бизнес в производството. Но заради желанието си отново да започнат целодневна служба, те продали бизнеса си, лодката си и други материални притежания. Те се предоставили като доброволци, за да помагат на строежа на световната централа в Уоруик (Ню Йорк, САЩ). Двамата имали радостта да служат в Бетел заедно с дъщеря си и зет си и за няколко седмици с родителите на съпруга, които също помагали на строежа в Уоруик. Една пионерка в Колорадо (САЩ) си намерила работа на непълен работен ден в банка. Работодателите били толкова доволни от нея, че ѝ предложили работа на пълен работен ден с три пъти по–висока заплата. Но тъй като това щяло да отклони вниманието ѝ от службата, тя отказала примамливото предложение. Това са само някои примери за множеството жертви, които правят служителите на Йехова.  С решимостта си да поставяме интересите на Царството на първо място, показваме, че ценим приятелството с Бога и духовните богатства повече от всичко, което може да предложи този свят.

КОГАТО МАТЕРИАЛНОТО БОГАТСТВО ПРОПАДНЕ

15. Кое богатство носи най–голямо удовлетворение?

15 Притежаването на материално богатство не свидетелства непременно за Божията благословия. Йехова благославя онези, които са „богати с добри дела“. (Прочети 1 Тимотей 6:17–19.) Например една сестра от Италия на име Лучия * разбрала, че в Албания има нужда от проповедници, и през 1993 г. се преместила там, още преди да си намери работа, уповавайки се изцяло на Йехова. Тя научила албански и е помогнала на над 60 души да напреднат до покръстване. Макар че повечето служители на Бога не проповядват в толкова плодотворни райони, всичко, което правим, за да помагаме на другите да поемат по пътя към живота и да останат на него, е скъпоценно и ще го помним завинаги. (Мат. 6:20)

16. а) Какво ще стане с търговската система? б) Как онова, което знаем за бъдещето, трябва да влияе на възгледа ни за материалното богатство?

16 Исус казал, „когато [неправедното богатство] пропадне“, а не „ако пропадне“. (Лука 16:9) Банковите фалити и икономическите кризи през тези „последни дни“ са незначителни в сравнение с онова, което ще стане в близко бъдеще в световен мащаб. Цялата система на Сатана с нейните политически, религиозни и търговски елементи е обречена на провал. Пророците Езекиил и Софония предсказали, че среброто и златото, които винаги са се ценели в търговската система, ще изгубят стойността си. (Езек. 7:19; Соф. 1:18) Как бихме се чувствали, ако към края на живота си осъзнаем, че сме жертвали „истинското богатство“, за да придобием „неправедното богатство“ на този свят? Може би ще се чувстваме като човек, който цял живот работи да натрупа много пари, но накрая научава, че са фалшиви. (Пр. 18:11) В крайна сметка това богатство ще пропадне, затова не пропускай възможността да го използваш, за да си „спечелиш приятели“ в небесата. Всичко, което вършим за напредъка на интересите на Царството, ни прави духовно богати.

17, 18. Какво бъдеще очаква приятелите на Бога?

17 Когато дойде Божието Царство, наемите и ипотеките ще изчезнат, храната ще бъде безплатна и в изобилие и няма да има нужда да даваме пари, за да сме здрави. Приятелите на Йехова ще се радват на най–доброто, което земята произвежда. Златото, среброто и скъпоценните камъни ще са само за украса, а не за да ги трупаме алчно. Висококачествени материали като дърво, камък и метал ще са на разположение безплатно, за да строим красиви домове. Тогава ще си помагаме един на друг, без да има нужда от заплащане. Всички свободно ще ползват земните блага.

18 Това е само част от безценното наследство, което ще получат онези, които си спечелят приятели в небесата. Служителите на Йехова на земята ще изпитат невъобразима радост, когато чуят думите на Исус: „Елате вие, които сте благословени от Баща ми, наследете царството, приготвено за вас от основаването на света.“ (Мат. 25:34)

^ абз. 4 Исус не посочил дали обвинението било основателно. Гръцката дума, преведена като „обвиниха“ в Лука 16:1, може да предава идеята, че управителят бил наклеветен. Исус обаче се съсредоточил върху неговата реакция, а не върху причините за уволнението му.

^ абз. 15 Биографичният разказ на Лучия Мусанет е отпечатан в броя на „Пробудете се!“ от 8 октомври 2003 г., стр. 26–30.