Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Защо да възхваляваме Ях?

Защо да възхваляваме Ях?

„Възхвалявайте Ях, защото да възпяваме нашия Бог е нещо добро, прекрасно е — той е достоен за възхвала!“ (ПС. 147:1)

ПЕСНИ: 59, 3

1–3. а) Очевидно кога бил написан 147 псалм? б) Какво можем да научим от този псалм?

НИЕ обикновено хвалим човек, който е изпълнил добре някаква задача или е проявил забележително християнско качество. Ако постъпваме така с хората, то колко повече го заслужава Йехова Бог! Ние можем да го възхваляваме за огромната му сила, която виждаме в удивителните му творения, или за любовта, която е проявил към човечеството, давайки собствения си Син като откуп.

2 Писателят на 147 псалм бил подбуден да хвали Йехова. Освен това той насърчавал другите да възхваляват Бога заедно с него. (Прочети Псалм 147:1, 7, 12.)

3 Не знаем кой е този псалмист, но той очевидно живял по времето, когато Йехова освободил израилтяните от вавилонски плен и те се върнали в Йерусалим. (Пс. 147:2) Навярно възстановяването на истинското поклонение в земята им подтикнало псалмиста да възхвалява Йехова. Но той имал и други основания да хвали Бога. Какви били те? А какви основания имаш ти да възкликнеш „Алилуя!“? (Пс. 147:1; 104:35, бел. под линия)

 ЙЕХОВА ЛЕКУВА СЪКРУШЕНИТЕ

4. Как вероятно се почувствали израилтяните, когато цар Кир ги освободил, и защо?

4 Представи си как се чувствали пленените израилтяни във Вавилон. Поробителите им им се подигравали: „Попейте ни от сионските песни!“ По това време Йерусалим, най–голямата им радост, бил опустошен. (Пс. 137:1–3, 6) На юдеите изобщо не им се пеело. Сърцата им били съкрушени и те се нуждаели от утеха. Но както бил предсказал Йехова, дошло избавление чрез персийския цар Кир. Той завладял Вавилон и разгласил: „Йехова ... ми нареди да му построя дом в Йерусалим ... Който измежду вас е от неговия народ, нека Йехова, неговият Бог, бъде с него. И нека отиде там!“ (2 Лет. 36:23) Само колко утешително трябва да е било това за израилтяните във Вавилон!

5. Какво казал псалмистът за силата на Йехова да лекува?

5 Йехова осигурил утеха не само на израилския народ като цяло, но и на всеки израилтянин поотделно. Той прави същото и днес. Псалмистът писал за Бога: „Той лекува онези, които са със съкрушено сърце, и превързва раните им.“ (Пс. 147:3) Наистина, Йехова е загрижен за онези, които се борят с проблеми — физически или емоционални. Той има силно желание да ни утеши и да облекчи емоционалните ни рани. (Пс. 34:18; Иса. 57:15) Дава ни мъдрост и сили да се справим с всяка трудност. (Як. 1:5)

6. Какво разбираме от Псалм 147:4? (Виж илюстрацията в началото.)

6 След това псалмистът насочва вниманието си към небесата и казва, че Йехова „изброява множеството на звездите, назовава всички тях по име“. (Пс. 147:4) Защо писателят сякаш сменя темата? Помисли за следното: Той виждал звездите с просто око, но нямал представа колко са те в действителност. Днес учените могат да видят много повече звезди. Според някои само в нашата галактика Млечен път има милиарди звезди. А галактиките във Вселената са може би билиони. За нас звездите са наистина безброй! Създателят обаче дава име или обозначение на всяка от тях. Това означава, че всяка звезда е уникална за Йехова. (1 Кор. 15:41) Какво да кажем за хората на земята? Богът, който е наясно къде се намира всяка звезда по всяко време, те познава лично — знае точно къде си, как се чувстваш и от какво се нуждаеш във всеки един момент!

7, 8. а) Какво взема предвид Йехова, когато избавя служителите си от изпитания? б) Обясни с пример колко състрадателен е Йехова, когато помага на несъвършените хора.

7 Йехова не само се интересува лично от тебе, но и изпитва съчувствие и има силата да ти помогне да се справиш с проблемите си. (Прочети Псалм 147:5.) Може да ти се струва, че се намираш в прекалено трудна ситуация или че носиш твърде тежък товар. Бог разбира ограниченията ти, „помни, че си пръст“. (Пс. 103:14) Тъй като сме несъвършени, ние постоянно допускаме едни и същи грешки. Само колко съжаляваме за необмислените си думи, за погрешните си желания, които се появяват от време на време, или за склонността да завиждаме на другите! Самият Йехова няма такива слабости, но тъй като „разумът му е неизмерим“ и „неизследим“, той ни разбира напълно. (Иса. 40:28)

 8 Може би вече си усещал как могъщата ръка на Йехова ти е помагала да се справиш с някакво изпитание. (Иса. 41:10, 13) Да разгледаме случилото се с една пионерка на име Кьоко. Тя много се обезсърчила, когато се преместила да служи на друго място. Как Йехова показал, че разбира проблемите ѝ? В новия сбор на Кьоко имало много хора, които проявили разбиране към нея. Тя имала чувството, че Йехова ѝ казва: „Обичам те не само защото си пионерка, но и защото си ми дъщеря и си отдала живота си на мене. Искам да се радваш на службата си като моя Свидетелка!“ Дали и ти в своя живот си виждал, че Всемогъщият те разбира напълно?

ЙЕХОВА СЕ ГРИЖИ ЗА НУЖДИТЕ НИ

9, 10. Каква помощ ни осигурява на първо място Йехова? Дай пример.

9 Понякога може да се нуждаем от материална помощ. Например може да се притесняваш дали ще имаш достатъчно храна. Помни обаче, че Йехова е Създателят на природния кръговрат, благодарение на който земята произвежда храна, дори за гарванчетата, които грачат за нея. (Прочети Псалм 147:8, 9.) Ако Йехова храни гарваните, може да си сигурен, че той ще удовлетвори и твоите материални нужди. (Пс. 37:25)

10 Още по–важно е, че Йехова ни подкрепя духовно, като ни дава своя мир, „който превъзхожда всяка мисъл“. (Флп. 4:6, 7) Един брат на име Муцуо и съпругата му усетили Божията подкрепа, когато Япония била ударена от цунами през 2011 г. Те едва се спасили, като се качили на покрива на дома си. В този ден двамата изгубили почти всичките си притежания. Те прекарали нощта в тъмна, студена стая на втория етаж на разрушената си къща. На сутринта потърсили нещо, което да ги насърчи. Единствената книга, която намерили, бил „Годишникът на Свидетелите на Йехова за 2006 г.“. Докато Муцуо разгръщал страниците, погледът му се спрял на подзаглавието „Най–смъртоносното цунами в историята“. Там пишело за земетресението в Суматра през 2004 г., което предизвикало най–унищожителното цунами, известно досега. Муцуо и жена му не могли да сдържат сълзите си, докато четели случките. Те усетили любещата грижа на Бога — той им осигурил нужното насърчение в точния момент. Йехова се погрижил и за материалните им нужди. Чрез духовните си братя те получили хуманитарна помощ. Най–укрепени обаче били, когато представители на Божията организация посещавали сбора им. Муцуо казва: „Сякаш Йехова беше застанал до всеки един от нас и ни обгрижваше. Беше толкова утешително!“ Йехова осигурява на първо място духовна подкрепа и освен това удовлетворява и физическите ни нужди.

ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ ОТ БОЖИЯТА ПОМОЩ

11. Какво се изисква, за да се възползваме от Божията помощ?

11 Йехова винаги е готов да „помага на кротките“. (Пс. 147:6а) Но как да се възползваме от помощта му? Трябва да имаме добри отношения с него. За тази цел трябва да развиваме кротост. (Соф. 2:3) Кротките разчитат на Бога да премахне всяка несправедливост и да поправи вредите, които са им нанесени. Такива хора имат Божието одобрение.

12, 13. а) От какво трябва да се пазим, за да се възползваме от Божията помощ? б) Кои хора радват Йехова?

 12 От друга страна, Бог „унижава злите до земята“. (Пс. 147:6б) Това определено са силни думи! Ако искаме Йехова да проявява лоялна любов към нас и да не си навлечем гнева му, трябва да мразим онова, което той мрази. (Пс. 97:10) Например трябва да мразим сексуалната неморалност. Това изисква да се пазим от всичко, което може да ни доведе до такъв грях, включително порнографията. (Пс. 119:37; Мат. 5:28) Може да водим тежка борба, но благословията на Йехова си заслужава всички усилия.

13 В тази борба трябва да разчитаме на Йехова, а не на себе си. Дали той ще е доволен, ако се опитваме да се справим чрез „силата на коня“, тоест чрез това, на което се надяват хората? Съвсем не. Не бива също да разчитаме на „бързите крака на човека“, постъпвайки така, сякаш ние самите или някой друг може да ни избави от слабостите ни. (Пс. 147:10) По–скоро трябва да молим Йехова за помощ. За разлика от хората той не се уморява да слуша молбите ни, дори ако многократно се обръщаме към него. „Радостта на Йехова са онези, които се боят от него, онези, които чакат милостта му.“ (Пс. 147:11) Можем да сме уверени, че Йехова милостиво ще продължава да ни помага да се борим с грешните си желания.

14. Какво уверение укрепило псалмиста?

14 Йехова ни дава основание да вярваме, че ще ни помага, когато изпитваме трудности. Във връзка с възстановяването на Йерусалим псалмистът пял за Йехова: „Той е укрепил резетата на твоите порти, благословил е синовете ти, които са сред тебе. Дава мир във всичките ти предели.“ (Пс. 147:13, 14) Само колко окуражително било за псалмиста да знае, че Бог укрепва градските порти, за да защити служителите си!

Как може да ни помогне Божието Слово, когато сме съкрушени? (Виж 15–17 абзац)

15–17. а) Как може да се чувстваме понякога заради изпитанията си, но как ни помага Йехова чрез Словото си? б) Обясни с пример как Божието слово „бяга бързо“.

15 Възможно е да изпитваш безпокойство заради проблемите, с които се бориш. Йехова обаче може да ти даде мъдрост да се справиш. Псалмистът казал за своя Бог: „Изпраща думите си на земята, словото му бяга бързо.“ След това, посочвайки, че Йехова „дава сняг“, „разпръсва скреж“ и „хвърля лед“, писателят пита: „Кой може да устои пред неговия мраз?“ Той добавя, че Йехова „изпраща словото си и ги топи“. (Пс. 147:15–18) Нашият всемъдър и всемогъщ Бог, който има власт над снега и градушката, може да ти помогне да преодолееш всяка пречка в живота си.

16 Днес Йехова ни ръководи чрез своето Слово, Библията. „Словото му бяга бързо“, в смисъл че той без забавяне ни дава духовни напътствия, когато се нуждаем от тях. Помисли за ползата, която имаш от Библията, от изданията на „верния и разумен роб“, от телевизията JW Broadcasting, от уебсайта jw.org, от старейшините в сбора и от общуването с братята си по вяра. (Мат. 24:45) Нима не си виждал как Йехова бързо ти осигурява ръководство, когато имаш нужда?

17 Една сестра на име Симон лично изпитала силата на Божието Слово. Тя се измъчвала от чувство за малоценност и се съмнявала, че някога ще получи Божието  одобрение. Когато се обезсърчавала обаче, тя не спирала да моли Йехова за помощ. Освен това отделяла време за лично изучаване. Симон казва: „Не е имало случай, в който да не съм усещала силата и ръководството на Йехова.“ Това ѝ помагало да остава положителна, доколкото може.

18. С каква чест те е удостоил Бог и какви основания имаш да възкликнеш „Възхвалявайте Ях!“?

18 Псалмистът знаел колко облагодетелстван е Божият народ. Единствено на този народ били дадени „словото“ на Бога и неговите „наредби и съдебни решения“. (Прочети Псалм 147:19, 20.) Днес ние имаме честта да сме единствените на земята, които се наричат с Божието име. Тъй като познаваме Йехова и живеем според Словото му, сме развили близки отношения с него. Подобно на писателя на 147 псалм, наистина имаме много основания да възкликнем „Възхвалявайте Ях!“ и да насърчаваме и другите да правят същото.