Лука 16:1-31

16  После той се обърна и към учениците си: „Един богат човек беше назначил един управител,+ когото обвиниха пред него, че разпилява имота му.+  Затова той го повика и му каза: ‘Какво чувам за тебе? Дай сметка+ за работата си, защото не може повече да бъдеш управител на дома ми.’  Тогава управителят си каза: ‘Какво да правя, понеже господарят+ ще ми отнеме работата на управител? Не съм достатъчно силен, за да копая, а да прося, се срамувам.  О, знам какво ще направя, та когато вече не съм управител, хората да ме приемат в домовете си.’+  И като повика при себе си всеки един от длъжниците на своя господар, той каза на първия: ‘Колко дължиш на господаря ми?’  Онзи отговори: ‘Сто бата* маслиново масло.’ А той му каза: ‘Ето ти писменото споразумение, седни и без да се бавиш, напиши петдесет.’  После каза на друг: ‘А ти колко дължиш?’ Онзи отговори: ‘Сто кора* жито.’ А той му каза: ‘Ето ти писменото споразумение, напиши осемдесет.’  И господарят похвали управителя, защото макар и неправеден, беше проявил съобразителност.+ Понеже синовете на тази система* са по–съобразителни в отношенията си със своето поколение, отколкото синовете на светлината.+  Казвам ви, спечелете си приятели+ посредством неправедното богатство,+ та когато то пропадне, да ви приемат във вечните места за живеене.+ 10  Който е верен в най–малкото, е верен и в многото, а който е неправеден в най–малкото, е неправеден и в многото.+ 11  Затова ако не постъпвате вярно с неправедното богатство, кой ще ви повери истинското?+ 12  И ако не постъпвате вярно с чуждото,+ кой ще ви даде онова, което е ваше? 13  Никой слуга не може да робува на двама господари, защото или ще мрази единия и ще обича другия, или ще се привърже към единия и ще презира другия. Не можете да бъдете роби и на Бога, и на богатството*.“+ 14  А фарисеите, които обичаха парите, слушаха всички тези неща и му се присмиваха.+ 15  И той им каза: „Вие се обявявате за праведни пред хората,+ но Бог познава сърцата ви+ и онова, което е превъзнасяно сред хората, е отвратително в очите на Бога.+ 16  Законът и Пророците бяха до Йоан.+ Оттогава насам Божието царство е изявявано като добра новина и най–различни хора се стремят към него.+ 17  Наистина, по–лесно е небето и земята да изчезнат,+ отколкото дори една чертичка+ на буква от Закона да остане неизпълнена.+ 18  Който се разведе с жена си и се ожени за друга, върши прелюбодейство, и който се ожени за жена, разведена с мъжа си, върши прелюбодейство.+ 19  А един човек+ беше богат и се обличаше в пурпурни и ленени дрехи, и всеки ден се веселеше и живееше в разкош.+ 20  И пред вратите му донасяха един просяк на име Лазар, чието тяло беше покрито с рани 21  и който искаше да се нахрани с онова, което падаше от трапезата на богаташа. Освен това кучетата идваха и ближеха раните му. 22  След време просякът умря+ и ангелите го отнесоха при Авраам*.+ И богаташът умря+ и беше погребан. 23  И в гроба*, като изпитваше мъки,+ той повдигна очи и видя отдалече Авраам и Лазар, който беше при него*. 24  Затова възкликна с думите: ‘Татко Аврааме,+ имай милост към мене и изпрати Лазар да потопи върха на пръста си във вода и да охлади езика ми,+ защото се измъчвам в този силен огън.’+ 25  Но Авраам отговори: ‘Синко, спомни си, че ти получи всички добри неща, докато беше жив, така както Лазар получи всички лоши неща. Сега обаче той намира утеха тук, а ти изпитваш мъки.+ 26  Освен това между нас и вас+ съществува голяма пропаст,+ така че тези, които искат да преминат оттук при вас, не могат да го направят, нито е възможно някой да дойде оттам при нас.’+ 27  Тогава той каза: ‘Щом е така, те моля, татко, да го изпратиш в дома на баща ми, 28  защото имам петима братя, и нека им даде пълно свидетелство, за да не попаднат и те в това място на мъчения.’ 29  Но Авраам отговори: ‘Те имат писанията на Моисей+ и на Пророците,+ нека слушат тях.’+ 30  Тогава той каза: ‘Не, татко Аврааме! Ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се разкаят.’ 31  Но той му отговори: ‘Щом не слушат Моисей+ и Пророците, няма да бъдат убедени дори и да възкръсне някой от мъртвите.’“

Бележки под линия

Около 2200 л. Виж Приложение № 16.
Около 22 000 л. Виж Приложение № 16.
Виж Мт 12:32, бел. под линия.
Буквално: „мамона“.
Буквално: „в прегръдката на Авраам“.
На гръцки: „ха̀дес“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Буквално: „в прегръдката му“.