Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въпроси на читатели

Въпроси на читатели

Подходящо ли е един християнин да има огнестрелно оръжие, като пистолет или пушка, за самозащита при нападение от други хора?

Когато вземат мерки за личната си безопасност, християните се съобразяват с библейските принципи. Тези принципи показват, че не е редно да се използват пистолети, пушки или други огнестрелни оръжия за самозащита при нападение от други хора. Обърни внимание на следните мисли:

Човешкият живот е свещен за Йехова. Псалмистът Давид знаел, че Йехова е „изворът на живота“. (Пс. 36:9) Ето защо, ако един християнин реши да вземе мерки да предпази себе си или имуществото си, той ще направи всичко възможно да не си навлече кръвна вина, като отнеме човешки живот. (Втор. 22:8; Пс. 51:14)

Вярно е, че можем да си навлечем кръвна вина с различни предмети, но с огнестрелно оръжие е по–лесно да убием някого, било то по случайност, или умишлено. * Освен това, ако нападателят (който вече може да е раздразнен) види, че имаме оръжие, е много вероятно ситуацията да ескалира и да последва смърт.

Когато казал на последователите си да носят мечове през последната му нощ на земята, Исус нямал предвид да ги използват за защита. (Лука 22:36, 38) По–скоро искал да ги научи да не прибягват до насилие дори когато са изправени пред въоръжена тълпа.  (Лука 22:52) След като Петър ударил с меча си роба на първосвещеника, Исус му заповядал: „Върни меча си на мястото му.“ После посочил основен принцип, който ръководи последователите му до ден днешен: „Всички, които вадят меч, от меч ще загинат.“ (Мат. 26:51, 52)

В съгласие с Михей 4:3 Божиите служители „изковават мечовете си на палешници и копията си на сърпове“. Тази отличителна черта на истинските християни съответства на боговдъхновената подкана на апостол Павел: „На никого не връщайте зло за зло. ... Ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички хора.“ (Рим. 12:17, 18) Самият Павел спазвал това, въпреки че много пъти бил в тежки ситуации, включително „в опасност от разбойници“. Той никога не пренебрегвал принципите от Писанието заради безопасността си. (2 Кор. 11:26) Вместо това се доверявал на Бога и на мъдростта в Словото му, която е по–добра от „бойни оръжия“. (Екл. 9:18)

За християните животът е много по–ценен от притежанията. „Животът [на човек] не произтича от нещата, които притежава.“ (Лука 12:15) Затова, ако не успее с меки думи да спре въоръжен крадец, мъдрият християнин ще следва принципа, съдържащ се в Исусовите думи: „Не се противопоставяй на онзи, който е зъл.“ Това може да означава дори да му даде каквото той поиска. (Мат. 5:39, 40; Лука 6:29) * Разбира се, най–добре би било да предотвратим такива случаи. Ако избягваме „самонадеяното хвалене с притежаваните неща“ и сме познати сред съседите си като миролюбиви Свидетели на Йехова, е по–малко вероятно да станем жертва на престъпление. (1 Йоан 2:16; Пр. 18:10)

Християните зачитат съвестта на другите. (Рим. 14:21) Някои може да се шокират или дори „да се препънат“, ако научат, че техен събрат има оръжие, за да се защитава от други хора. Любовта ни подбужда да поставяме интересите на другите пред своите дори когато това означава да се откажем от нещо, което смятаме за свое законно право. (1 Кор. 10:32, 33; 13:4, 5)

Християните се стараят да дават добър пример. (2 Кор. 4:2; 1 Пет. 5:2, 3) Ако един християнин има огнестрелно оръжие, за да се защитава от други хора, старейшините ще му дадат основан на Библията съвет. Но ако все пак реши да задържи оръжието, той няма да бъде смятан за добър пример и няма да получава отговорности и специални привилегии в сбора. Същото се отнася за християнин, който продължава да носи огнестрелно оръжие на светската си работа. Би било добре той да си потърси друга работа. *

Разбира се, въпрос на личен избор е как ще защитаваме себе си, семейството и имуществото си, или какво ще работим. И все пак, библейските принципи отразяват мъдростта на Бога и любовта му към нас. От уважение към тези принципи духовно зрелите християни решават да нямат огнестрелно оръжие за самозащита при нападение от други хора. Те знаят, че ще изпитват истинска и трайна сигурност, ако с доверие в Бога спазват библейските принципи. (Пс. 97:10; Пр. 1:33; 2:6, 7)

По време на „голямото бедствие“ християните ще разчитат на Йехова и няма да се опитват да се защитават сами

^ абз. 3 Някой християнин може да реши да има огнестрелно оръжие (като винтовка или гладкоцевна пушка), за да лови животни за храна или да се защитава от диви животни. Когато не се използва обаче, е най–добре оръжието да стои незаредено, може би дори разглобено, и заключено на сигурно място. Там, където притежаването на оръжие е незаконно, ограничено или регламентирано, християните спазват закона. (Рим. 13:1)

^ абз. 2 Относно начините да се предпазим от изнасилване виж гл. 32 от книгата „Въпроси на младите хора — практични отговори“ (1 том).

^ абз. 4 За повече подробности относно приемането на работа, при която трябва да се носи оръжие, виж „Стражева кула“ от 1 ноември 2005 г., стр. 31, и от 1 септември 1984 г., стр. 22, 23.