Битие 14:1-24

14  И стана така, че в дните на Амрафел, царят на Сенаар,+ и на Ариох, царят на Еласар, и на Ходологомор,+ царят на Елам,+ и на Тидал, царят на Гоим,+  тези царе излязоха на война срещу Вера, царят на Содом,+ и срещу Верса, царят на Гомор,+ и срещу Сенав, царят на Адма,+ и срещу Симовор, царят на Севоим,+ и срещу царя на Вала, която е Сигор.+  Всички те* се съюзиха+ и потеглиха към долината Сидим.+ Това е Соленото море.+  Те бяха служили на Ходологомор в продължение на дванайсет години, но през тринайсетата година се разбунтуваха.  А през четиринайсетата година дойдоха Ходологомор и царете, които бяха с него, и нанесоха поражение на рефаимците в Астарот–карнаим,+ на зузимците в Хам, на емимците+ в Сави–кириатаим  и на хорейците+ в тяхната планинска област Сиир,+ чак до Ел–фаран,+ който е край пустинята*.  После се върнаха обратно и стигнаха до Ен–мишнат, който е Кадис,+ като завладяха цялата земя на амаликитците+ и покориха аморейците,+ които живееха в Асасон–тамар.+  Тогава царят на Содом тръгна на поход, а също и царят на Гомор, царят на Адма, царят на Севоим и царят на Вала, която е Сигор. И в долината Сидим+ те застанаха в бойни редици срещу тях,  срещу Ходологомор, царят на Елам, и Тидал, царят на Гоим, и Амрафел, царят на Сенаар, и Ариох, царят на Еласар+ — четирима царе срещу петима. 10  Но долината Сидим+ беше осеяна с ями с черна смола*+ и когато царете на Содом и Гомор+ побягнаха, паднаха в ямите, а останалите избягаха в планинската област.+ 11  После победителите взеха всички притежания и всички хранителни запаси на Содом и Гомор и си отидоха.+ 12  Те взеха и Лот, синът на Аврамовия брат, а също и неговите притежания, и продължиха пътя си. По това време той живееше в Содом.+ 13  А един човек, който беше успял да избяга, дойде и каза за това на евреина+ Аврам, който тогава се беше установил между големите дървета на аморееца Мамре,+ братът на Есхол и Анер.+ Те бяха съюзници на Аврам. 14  Когато Аврам чу, че синът на брат му+ бил отведен в плен, събра своите обучени мъже,+ триста и осемнайсет роби, родени в дома му,+ и тръгна да преследва нашествениците, стигайки чак до Дан.+ 15  И през нощта той раздели своите роби+ срещу тях и така ги победи, и ги преследваше чак до Хова, на север от Дамаск. 16  И върна всичко заграбено,+ върна и Лот, синът на брат му, както и неговите притежания, жените и другите, които бяха с тях.+ 17  И когато Аврам се връщаше след победата си над Ходологомор и царете, които бяха с него, царят на Содом излезе да го посрещне в долината Сави, която е Долината на царя.+ 18  И Мелхиседек,+ царят на Салим,+ който беше и свещеник на Всевишния Бог,+ изнесе хляб и вино.+ 19  После го благослови с думите: „Нека Аврам бъде благословен от Всевишния Бог,+от Създателя на небето и земята!+ 20  И нека бъде благословен Всевишният Бог,+който предаде враговете ти в твоите ръце!“+ Тогава Аврам му даде десятък* от всичко, което имаше.+ 21  После царят на Содом каза на Аврам: „Дай ми хората*,+ а притежанията вземи за себе си.“ 22  Но Аврам отговори на царя на Содом: „Вдигам ръката си и се заклевам+ пред Йехова, Всевишният Бог, Създателят на небето и земята, 23  че няма да взема нищо от онова, което е твое+ — нито връв, нито ремък на сандал, — да не би да кажеш ‘Благодарение на мене Аврам забогатя’. 24  Няма да взема нищо за себе си,+ освен онова, което момчетата вече изядоха, а също и дела на мъжете, които излязоха с мене — Анер, Есхол и Мамре.+ Те нека вземат своя дял.“+

Бележки под линия

Явно местоимението „те“ се отнася за царете, споменати в 1 стих.
Относно думата „пустиня“ виж Приложение № 15.
Или: „катран“, „битум“.
Буквално: „десета част“.
Буквално: „душите“.