Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | JUE MUN 11–18

?Wan yɛ ɔ kwla tran Zoova i sua’n nun ɔn?

?Wan yɛ ɔ kwla tran Zoova i sua’n nun ɔn?

Kɛ sran kun ɔ́ trán Zoova i sua’n nun’n, nn sran sɔ’n ɔ ti i janvuɛ, ɔ lafi i su yɛ i ɲin yi i. Like nga Zoova kunndɛ kɛ i janvuɛ kun yo’n, Jue Mun 15 kɛn i ndɛ.

SRAN NGA I WAAN Ɔ́ TRÁN ZOOVA I SUA’N NUN’N, Ɔ FATA KƐ...

  • ɔ nanti seiin.

  • ɔ yo sran mɔ kɛ ɔ́ kán ndɛ ng’ɔ o i klun lɔ’n, ɔ kpɛmɛn i wun’n.

  • ɔ kle kɛ ɔ bu Zoova i sufuɛ onga’m be sran.

  • sɛ ɔ ta nda wie’n, kannzɛ ɔ miɛn i sa kasiɛn’n, ɔ di ndɛ ng’ɔ kannin’n su.

  • sɛ ɔ yo like man be nga be leman wie’n, nán ɔ kunndɛ kɛ be yi be mɛn i.

SRAN NGA I WAAN Ɔ́ TRÁN ZOOVA I SUA’N NUN’N, Ɔ FATAMAN KƐ...

  • ɔ kan sran wun ndɛ sin, yɛ ɔ tɔn sran suɛn.

  • ɔ yo i wiengu tɛ.

  • ɔ bu i niaan Klistfuɛ’m be lufle.

  • ɔ nin be nga be suman Zoova mɔ be ɲin yimɛn i’n, be san nun.

  • sɛ be cɛ i like kɛ ɔ yo like m’ɔ timan su’n ɔ kplin su.