Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | JUE MUN 1–10

Sɛ e waan e nin Zoova e afiɛn sɛ’n ɔ fata kɛ e ɲin yi i Wa Zezi

Sɛ e waan e nin Zoova e afiɛn sɛ’n ɔ fata kɛ e ɲin yi i Wa Zezi

Ɲanmiɛn Ndɛ’n kɛnnin i kɛ sran wie’m bé wá jáso Zoova nin Zezi be wun

2:1-3

  • Ɲanmiɛn Ndɛ’n kɛnnin i kɛ nvlenvle’m be su kplinman su kɛ Zezi sie be. Sanngɛ bé kúnndɛ kɛ bé síe be bɔbɔ be wun.

  • I nun mɔ Zezi o asiɛ’n su wa’n, ndɛ sɔ’n kpɛnnin su. Sanngɛ ndɛ sɔ’n kpɛn su kpa ekun andɛ.

  • Jue tofuɛ’n waan nvlenvle’m be cici sran’m be wun ngbɛn. I bo’n yɛle kɛ, like nga be sunnzun kɛ bé yó’n, ɔ su yoman ye. Saan ɔ́ kpí ase.

Be nga be ɲin yi Zoova i sran m’ɔ sieli i famiɛn’n be ngunmin cɛ yɛ bé ɲán nguan ɔn

2:8-12

  • Be kwlaa nga be tanndan Mɛsi m’ɔ ti famiɛn’n i ɲrun’n, bé núnnún be.

  • Be nga be ɲin yi Ɲanmiɛn i Wa Zezi’n, bé fíte nun, kpɛkun bé ɲán fɔundi.