Swivutiso Leswi Hlamuriwaka Hi Bibele

Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene? Hlawula xivutiso xin’we eka leswi xaxametiweke laha hansi.