Nghena endzeni

Bibele Yi Ri Yini Malunghana Ni Paseka?

Bibele Yi Ri Yini Malunghana Ni Paseka?

Nhlamulo ya Bibele

Ku tlangeriwa ka Paseka a ku sekeriwanga eBibeleni. Loko u languta matimu ya kona, u ta vona leswaku entiyisweni Paseka yi vula yini—i ndhavuko lowu humaka eka mihivahivani ya khale ya vuswikoti byo veleka. Xiya leswi landzelaka:

  1. Vito: The Encyclopædia Britannica yi te: “Vito ra Xinghezi leri nge Easter a ri tiveki kahle leswaku ri huma kwihi; muprista wa Anglo-Saxon, Venerable Bede u ri kume eka Anglo-Saxon xikwembukati xa ximun’wana, Eostre hi lembe-xidzana ra vunhungu.” Swikombo swin’wana swi ri yelanisa ni xikwembukati xa ku velekisa xa le Phoenicia lexi vuriwaka Astarte, lexi nga ni loyi a fanaka na xona wa le Babilona ku nga Ishtar.

  2. Mimpfundla: I mfungho wa vuswikoti byo veleka “lowu sukelaka eka minkhuvo ni swifanekiselo swa khale swa minkhuvo ya ximun’wana ya vuhedeni bya Yuropa ni le Vuxa Xikarhi.—Encyclopædia Britannica.

  3. Matandza: Hi ku ya hi xihlamusela marito xa Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, ku laviwa ka matandza ya Paseka lawa swi nga endlekaka leswaku ma tisiwa hi mpfundla wa Paseka, “a ko va mhaka ntsena kambe a swi kombisa mihivahivani ya ku veleka.” Eka mindhavuko yin’wana va tshemba leswaku tandza ra Paseka leri khavisiweke “hi singita ri nga tisa ntsako, rifuwo, rihanyo ni nsirhelelo.”—Traditional Festivals.

  4. Swiambalo leswintshwa swa Paseka: A swi langutiwa swi ri mukhuva wo biha naswona a ku ri khombo ku xeweta xikwembu xa Vascandinavia xa Ximun’wana kumbe Eastre, loko u nga ambalanga tinguvu letintshwa.”—The Giant Book of Superstitions.

  5. Mintirho ya ku huma ka dyambu: Yi fana ni mihivahivana ya khale ya lava a va gandzela dyambu leyi “a yi endliwa loko vusiku byi ringana ni nhlikanhi, ku hoyozeriwa dyambu ni matimba ya rona lamakulu lama tisaka vutomi lebyintshwa eka hinkwaswo leswi milaka.”—Celebrations—The Complete Book of American Holidays.

The American Book of Days loko yi hlamusela masungulo ya Paseka yi ri: “Swi le rivaleni leswaku Kereke yi tekelele mikhuva ya vuhedeni ya khale emasikwini ya yona yo sungula ivi yi yi hlamusela hi ndlela ya Vukreste.

Bibele ya lemukisa malunghana ni ku gandzela Xikwembu hi ndlela ya mindhavuko kumbe mikhuva leyi nga xi tsakisiki. (Marka 7:6-8) 2 Vakorinto 6:17 yi ri: “‘Mi tihambanisa,’ ku vula Yehovha, ‘naswona tshikani ku khumba xilo lexi nga basangiki.’” Paseka i mukhuva wa vuhedeni lowu faneleke wu papalatiwa hi lava lavaka ku tsakisa Xikwembu.