Nghena endzeni

Tidyondzo Ta Bibele

Bibele yi ni tinhlamulo leti twisisekaka ta swivutiso leswi vonakaka swi tika swinene. Se swi endla makume yo tala ya malembe yi ri karhi yi pfuna vanhu. Eka xiyenge lexi, u ta xiya ndlela leyi Bibele yi pfunaka ha yona.—2 Timotiya 3:16, 17.

 

Leswi Nga Kona

SWIVUTISO LESWI HLAMURIWAKA HI BIBELE

Xana Bibele Yi Vula Leswaku Misava I Xiphepherhele?

Xana buku leyi ya khale ya pakanisa?

SWIVUTISO LESWI HLAMURIWAKA HI BIBELE

Xana Bibele Yi Vula Leswaku Misava I Xiphepherhele?

Xana buku leyi ya khale ya pakanisa?

Bibele Yi Nga Ku Pfuna Njhani?

Ku Rhula Ni Ntsako

Bibele yi pfune vanhu vo tala leswaku va kota ku langutana ni swiphiqo evuton’wini ni leswaku va hanya vutomi lebyi nga ni xikongomelo.

Ku Va Ni Ripfumelo Eka Xikwembu

Ripfumelo ri nga ku tiyisa sweswi ni ku ku nyika ntshembo wa vumundzuku.

Vukati Ni Ndyangu

Vatekani va langutana ni swiphiqo swo tala endyangwini. Switsundzuxo leswi nga eBibeleni swi nga ku pfuna leswaku u kota ku lulamisa swiphiqo sweswo.

Leswi Nga Pfunaka Vantshwa

Twana ndlela leyi Bibele yi nga va pfunaka ha yona vantshwa va hlula mintlhontlho leyi va talaka ku langutana na yona.

Mitlango Ya Vana

Kuma mitlango yo tsakisa leyi sekeriweke eBibeleni leyi nga ku pfunaka ku dyondzisa vana va wena mahanyelo lamanene.

I Yini Leswi Bibele Yi Swi Vulaka?

Swivutiso Leswi Hlamuriwaka Hi Bibele

Twana leswi Bibele yi swi vulaka hi Xikwembu, Yesu, ndyangu, maxangu ni swin’wana.

Switirhisiwa Swo Pfuna Ku Dyondza Bibele

Hlawula xitirhisiwa xo pfuna ku dyondza Bibele lexi endlaka u tsakela ku dyondza.

Matimu Ni Bibele

Twana ndlela yo hlamarisa leyi Bibele yi fikeke ha yona eka hina. Kambisisa vumbhoni lebyi kombisaka leswaku ya pakanisa naswona ya tshembeka hakunene.

Sayense Ni Bibele

Xana Bibele ya pfumelelana ni sayense? Pimanisa leswi Bibele yi swi vulaka ni leswi van’wasayense va swi vulaka.

I Yini Leswi Hi Nga Swi Dyondzaka eBibeleni?

Xitirhisiwa lexi xo dyondza Bibele xi endleriwe ku ku pfuna leswaku u dyondza leswi Bibele yi swi vulaka hi tinhlokomhaka to hambanahambana, to tanihi leti nge ha yini hi xaniseka, ku endleka yini loko hi fa, ndlela yo va ni ntsako endyangwini ni tin’wana to tala.

Dyondza Bibele Ni Timbhoni Ta Yehovha

Ha Yini U Fanele U Dyondza Bibele?

Bibele yi le ku pfuneni ka vanhu va timiliyoni emisaveni hinkwayo leswaku va kuma tinhlamulo ta swivutiso swa nkoka evuton’wini. Xana na wena u nge tsakeli leswaku yi ku pfuna?

Leswi Endlekaka Eka Dyondzo Ya Bibele

Emisaveni hinkwayo, Timbhoni ta Yehovha ti tiviwa hi ku fambisela vanhu dyondzo ya Bibele ya mahala. Hlalela ndlela leyi yi fambisiwaka ha yona.

Kombela Ku Endzeriwa Hi Timbhoni Ta Yehovha

Kombela ku endzeriwa hi Timbhoni ta Yehovha leswaku ti ta dyondza na wena Bibele kumbe u tirhisa progreme ya hina yo dyondza Bibele.