Nhlamulo ya Bibele

Vanhu vo tala lava poneke ri ahlamile va vula leswaku va tsundzuka va hambanisiwa ni miri wa vona kumbe va vona ku vangama kumbe ndhawu yo saseka swinene. Buku leyi nge Recollections of Death yi ri: ‘Van’wana va teka swiendlakalo sweswo tanihi swivono swo koma swa xivandla xin’wana.’ Hambileswi Bibele yi nga vulavuriki hi swiendlakalo swo tano swa ku pona ri ahlamile, yi ni ntiyiso wa xisekelo lowu kombisaka leswaku swivono sweswo a hi swa vutomi lebyi taka.

Vafi a va tivi nchumu.

Bibele yi vula leswaku vafi “a va tivi nchumu nikatsongo.” (Eklesiasta 9:5) Loko hi fa, a hi hundzeli exivandleni xin’wana hi miehleketo, kambe hi tshika ku hanya. Dyondzo ya leswaku loko munhu a fa, ku ni moya-xiviri lowu hambetaka wu hanya a yi humi eBibeleni. (Ezekiyele 18:4) Xisweswo, swilo swihi ni swihi leswi hi swi tsundzukaka eka xiendlakalo lexi eka xona hi poneke ri ahlamile, a hi swivono swo koma swa le tilweni, etiheleni kumbe swa vutomi endzhaku ka rifu.

I yini leswi Lazaro a swi vuleke malunghana ni vutomi endzhaku ka rifu?

Rungula ra le Bibeleni leri vulavulaka hi Lazaro ri hlamusela hi rifu ra xiviri: U pfuxiwe eku feni hi Yesu endzhaku ka masiku ya mune a file. (Yohane 11:38-44) Loko Lazaro a a tiphine hi vutomi bya le ndzhaku ka rifu, Yesu a a ta va a nga n’wi kombanga musa hi ku n’wi pfuxela laha misaveni. Hambiswiritano, Bibele a yi vuli nchumu malunghana ni vutomi lebyi Lazaro a byi hanyeke endzhaku ka loko a file. A swi kanakanisi leswaku a a ta va a vulavurile hi byona loko ku ri leswaku u byi hanyile. Hikwalaho ka sweswo, Yesu u hlamusele rifu ra Lazaro ku fana ni vurhongo, a kombisa leswaku nkarhi lowu Lazaro a a file, a a nga tivi nchumu nikatsongo.—Yohane 11:11-14.