Nghena endzeni

Vutomi Ni Mahanyelo

Vukati Ni Ndyangu

Xana Bibele Yi Nga Ndzi Pfuna Ku Va Ni Ndyangu Lowu Tsakeke?

Xitsundzuxo xa vutlhari lexi kumekaka eBibeleni xi pfune timiliyoni ta vavanuna ni vavasati leswaku va va ni kaya leri tsakeke.

Xana Swi Lulamile Ku Tshama Swin’we Mi Nga Tekananga?

Twana leswi Bibele yi swi vulaka hi ku rhandzana, ku hlanganyela timhaka ta masangu ni ku tshama swin’we.

Xana Bibele Ya Vulavula Hi Ku Tekana Ka Vanhu Va Rimbewu Leri Fanaka?

Musunguri wa vukati u fanela a yi tiva kahle ndlela yo va ni vukati lebyi tsakisaka ni lebyi khomelelaka.

Xana Bibele Ya Swi Pfumelela Ku Dlaya Vukati?

Twana leswi Xikwembu xi swi pfumelelaka ni leswi xi swi vengaka.

Xana Ku Teka Tshengwe Swa Amukeleka?

Xana ku teka tshengwe swi huma eka Xikwembu? Xiya leswi Bibele yi swi vulaka hi ku teka tshengwe.

Xana Bibele Yi Ri Yini Hi Ku Tekana Ka Vanhu Va Tinxaka To Hambana?

Kambisisa yin’wana ya milawu ya Bibele leyi kombisaka ku ringana ka tinxaka ni vukati.

Swi Vula Yini Ku ‘Xixima Tata Wa Wena Ni Mana Wa Wena’?

U nga ha hlamala ku loko u dyondza leswi xileriso xexo xi nga vuliki swona.

Timhaka Ta Masangu

Bibele Yi Ri Yini Hi Vusodoma?

Hi rihi langutelo ra Xikwembu hi swiendlo swa vusodoma? Loko munhu a ri ni ku navela ka vusodoma, xana a nga swi kota ku tsakisa Xikwembu?

Bibele Yi Ri Yini Hi Swifaniso Swo Navetisa Rimbewu Ni Ku Vulavurisana Hi Timhaka Ta Masangu Eka Internet?

Vuhungasi lebyi katsaka timhaka ta masangu se byi hundzuke mukhuva. Xana sweswo swi endla leswaku ku va nchumu lowunene?

Xana Bibele Yi Yirisa Ku Titsakisa Hi Timhaka Ta Masangu?

Xana i xidyoho ku tsaka hikwalaho ko endla timhaka ta masangu?

Xana Vakreste Va Fanele Va Tirhisa Swisivela-mbeleko?

Loko swi ta emhakeni yo tirhisa swisivela-mbeleko, xana vatekani va tihlawulela kumbe ku ni nawu wo karhi lowu va faneleke va ehleketa ha wona?

Ndzi Nga Tisirhelela Njhani Loko Ndzi Xanisiwa Hi Timhaka Ta Masangu?

Swiringanyeto swa nkombo leswi sekeriweke eka marito ya vutlhari lama humaka eBibeleni swi nga ku pfuna leswaku u langutana ni ku xanisiwa hi timhaka ta masangu.

Vatswari Va Nga Va Dyondzisa Njhani Vana Va Vona Hi Timhaka Ta Masangu?

Bibele yi ni milawu yo tala leyi nga ta ku pfuna ku vulavula ni vana va wena hi timhaka ta masangu ni ku va sirhelela eka vanhu lava lavaka ku va xanisa.

Swilo Leswi U Swi Hlawulaka

Xana Mukreste A Nga Byi Amukela Vutshunguri?

Xana Xikwembu xi ni mhaka nileswaku hi hlawula vutshunguri bya njhani?

I Yini Leswi Bibele Yi Swi Vulaka Malunghana Ni Ku Pomperiwa Ngati?

Bibele yi vula leswaku Xikwembu xi hi nyike nawu wa leswaku hi ‘papalata ngati.’ Wu tirha njhani namuntlha?

Bibele Yi Ri Yini Malunghana Ni Ku Tifungha Nhlonge?

Xana ku tifungha swa ku tsakisa? Hi yihi milawu yin’wana ya le Bibeleni leyi u faneleke u anakanyisisa ha yona?

Xana Bibele Yi Ri Yini Malunghana Ni Ntshunxeko Wo Tihlawulela? Xana Xikwembu Xi Lawula Vutomi Bya Wena?

Vo tala va tshemba leswaku vutomi bya vona byi kunguhatiwile. Xana ku va swilo swi hi fambela kahle swi titshege hi swiboho swa hina?

Bibele Yi Ri Yini Hi Ku Hanana?

I ku hanana ka njhani loku tsakisaka Xikwembu?