Pumunta sa nilalaman

Ang Kuwento ni Jonas—Aral Tungkol sa Lakas ng Loob at Awa

Sinuway ni propeta Jonas ang utos ni Jehova na ihayag ang hatol sa Nineve, isang lunsod sa Asirya; pero dahil sa mga sumunod na nangyari, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng lakas ng loob at awa.