‘May-katiyakang Ginawa Siya ng Diyos Bilang Panginoon at Kristo’

Sa paglipas ng panahon, maaaring magkaroon ng pag-aalinlangan tungkol kay Jesus at humina ang pananampalataya. Patibayin ang iyong pananampalataya kay Jesus, ang ipinangakong Mesiyas at Hari sa Kaharian ng Diyos.

‘May-katiyakang Ginawa Siya ng Diyos Bilang Panginoon at Kristo’ (Bahagi I)

Paano ka nakatitiyak na ginawa ng Diyos si Jesus bilang Panginoon at Kristo?

‘May-katiyakang Ginawa Siya ng Diyos Bilang Panginoon at Kristo’ (Bahagi II)

Alamin kung paano mapatitibay ang pananampalataya mo kay Jesus.