ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Nobyembre 2019

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Disyembre 30, 2019–Pebrero 2, 2020.

Patibayin ang Pagkakaibigan Bago Dumating ang Wakas

Marami tayong matututuhan sa karanasan ni Jeremias, na tinulungan ng mga kaibigan niya na makaligtas bago mawasak ang Jerusalem.

Kung Paano Tayo Tinutulungan ng Banal na Espiritu

Tutulungan tayo ng banal na espiritu ng Diyos na makapagtiis. Pero para lubusang makinabang, dapat nating gawin ang apat na hakbang.

Iniingatan Mo Ba ang Iyong “Malaking Kalasag ng Pananampalataya”?

Ang pananampalataya natin ay gaya ng kalasag na pumoprotekta sa atin. Paano natin matitiyak na matibay ang ating kalasag ng pananampalataya?

Mga Aral na Matututuhan Natin sa Aklat ng Levitico

Ang aklat ng Levitico ay naglalaman ng mga kautusang ibinigay ni Jehova sa Israel noon. Bilang mga Kristiyano, hindi na natin kailangang sundin ang mga kautusang iyon, pero may matututuhan pa rin tayo rito.

‘Tapusin ang Sinimulan Mo’

Kahit maganda ang desisyon natin, baka mahirapan tayong isagawa ito. Tingnan ang ilang mungkahing makakatulong sa iyo na tapusin ang sinimulan mo.

Alam Mo Ba?

Ano ang trabaho ng isang katiwala noong panahon ng Bibliya?