ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Enero 2024

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Marso 4–Abril 7, 2024.

ARALING ARTIKULO 1

Magtiwala kay Jehova Para Madaig ang Takot

Artikulo para sa linggo ng Marso 4-10, 2024.

ARALING ARTIKULO 2

Handa Ka Na Ba Para sa Pinakamahalagang Araw ng Taon?

Artikulo para sa linggo ng Marso 11-17, 2024.

Tinutularan Mo Ba ang Pakikitungo ni Jehova sa mga Babae?

Anuman ang kulturang kinalakhan ng isang brother, matutularan niya ang pakikitungo ni Jehova sa mga babae.

Alam Mo Ba?

Anong klase ng karwahe ang sinasakyan ng Etiope nang lapitan siya ni Felipe?

ARALING ARTIKULO 3

Tutulungan Ka ni Jehova sa Mahihirap na Panahon

Artikulo para sa linggo ng Marso 25-31, 2024.

ARALING ARTIKULO 4

Mahal na Mahal Ka ni Jehova

Artikulo para sa linggo ng Abril 1-7, 2024.