Mga Awit 120:1-7

Awit ng Pag-akyat.* 120  Tumawag ako kay Jehova sa paghihirap ko,+At sinagot niya ako.+   O Jehova, iligtas mo ako* sa sinungaling na labiAt sa mapandayang dila.   Ano ang gagawin Niya sa iyo, at paano ka Niya paparusahan,*Ikaw na mapandayang dila?+   Sa pamamagitan ng matutulis na palaso+ ng mandirigmaAt ng nagniningas na mga baga+ ng punong retama.   Kaawa-awa ako, dahil tumira ako bilang dayuhan sa Mesec!+ Naninirahan ako sa gitna ng mga tolda ng Kedar.+   Napakatagal ko nang naninirahangKasama ng mga napopoot sa kapayapaan.+   Ako ay para sa kapayapaan, pero kapag nagsasalita ako,Sila ay para sa digmaan.

Talababa

Tingnan sa Glosari.
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
Lit., “at ano ang idaragdag Niya sa iyo?”

Study Notes

Media