Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 HABARI KUU

Je, Mwisho Umekaribia?

Je, Mwisho Umekaribia?

Je, Mungu ataendelea kuwaacha wanadamu wajitawale na hivyo kuhatarisha wakati wao ujao? Hapana. Kama tulivyoona mapema, atachukua hatua ili kumaliza mateso na ukandamizaji ambao umekuwako kwa karne nyingi. Muumba wa wanadamu na dunia anataka ujue kwamba wakati wake wa kufanya hivyo unakaribia. Anafunuaje habari hiyo muhimu?

Fikiria mfano huu: Unaposafiri kwa gari, huenda ukatafuta kwanza mwongozo kwenye Intaneti, ramani, na habari iliyoandikwa. Kadiri unavyoona ishara za barabarani zilizo katika mwongozo ulio nao, ndivyo unavyozidi kuwa na uhakika wa kwamba unakaribia mwisho wa safari. Vivyo hivyo, Mungu ametupatia Neno lake, linaloeleza waziwazi kuhusu ishara zinazoonyesha hali za ulimwenguni. Tunapoona ishara hizo, tunakuwa na uhakika kwamba tunaishi katika siku za mwisho.

Biblia inaeleza kwamba matukio ya ulimwengu yatafikia wakati muhimu sana utakaoongoza kwenye mwisho. Wakati huo kutakuwa na matukio na hali mbalimbali ulimwenguni ambazo hazijawahi kutokea katika historia ya wanadamu. Fikiria baadhi ya mambo yanayotajwa katika Neno la Mungu.

1. MISUKOSUKO ULIMWENGUNI Unabii wa Biblia ulio katika Mathayo sura ya 24 unataja matukio katika dunia yatakayokuwa ishara ya mambo mengi yatakayoongoza kwenye “umalizio wa mfumo wa mambo” na “ndipo ule mwisho utakapokuja.” (Mstari wa 3, 14) Matukio hayo yanatia ndani vita vikubwa, upungufu wa chakula, matetemeko ya nchi mahali pamoja baada ya pengine, kuongezeka kwa uasi-sheria, kukosekana kwa upendo, na njia za ujanja zinazotumiwa na viongozi wa kidini kuwapotosha watu. (Mstari wa 6-26) Ni kweli kwamba kwa kadiri fulani, matukio hayo yamekuwako kwa karne nyingi. Hata hivyo, kadiri mwisho unavyokaribia, matukio hayo yangetokea katika kipindi kimoja cha wakati chenye msukosuko. Pia, matukio hayo yangefuatwa na ishara tatu zifuatazo zenye kuonya.

2. MITAZAMO YA WATU Biblia inasema kwamba katika “siku za mwisho,” yaani kipindi cha wakati kabla ya mwisho kufika, watu wangekuwa na mitazamo isiyofaa. Tunasoma hivi: “Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wenye kujidai, wenye majivuno, wakufuru, wasiotii wazazi, wasio na shukrani, wasio washikamanifu, wasio na upendo wa asili, wasiotaka makubaliano yoyote, wachongezi, wasiojizuia, wakali, wasiopenda wema, wasaliti, wenye vichwa vigumu, wenye kujivuna kwa kiburi, wanaopenda raha badala ya kumpenda Mungu.” (2 Timotheo 3:1-4) Ni kweli kwamba ni kawaida kuona watu wasio na heshima, hata hivyo ni katika “siku za mwisho” tu ambapo mtazamo huo ungeonekana zaidi na kufanya kipindi hicho kufafanuliwa kuwa “nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo.” Je, umejionea hali hiyo mbaya katika mitazamo ya watu?

3. DUNIA INAHARIBIWA Biblia inasema kwamba Mungu atawaharibu “wale wanaoiharibu dunia.” (Ufunuo 11:18) Watu wanaiharibu dunia kwa njia gani? Mambo yalikuwa hivyo katika siku za Noa. Biblia inasema hivi: ‘Dunia ilikuwa imeharibika machoni pa Mungu wa kweli, na dunia ilijaa jeuri. Basi Mungu akaiona dunia na, tazama! ilikuwa imeharibika.’ Basi Mungu akasema hivi kuhusu watu hao waovu: ‘Mimi nitawaharibu.’ (Mwanzo 6:11-13) Je, umeona uthibitisho ulio wazi kwamba dunia inaendelea kujaa jeuri? Kwa kuongezea, wanadamu katika kipindi hiki cha wakati wana uwezo huu: Kuharibu dunia kihalisi kwa kufutilia mbali uhai wa wanadamu. Wana silaha zenye uwezo huo. Pia, dunia inaharibiwa kupitia njia nyingine. Mfumo unaotegemeza uhai duniani, yaani,  hewa tunayopumua, mifumo ya ikolojia ya wanyama na mimea, bahari, inaendelea kuharibiwa kwa sababu ya kutotunzwa vizuri na wanadamu.

Jiulize, ‘Katika karne moja iliyopita, je, wanadamu walikuwa na uwezo wa kuharibu kabisa kila kitu?’ Sasa wanadamu wametengeneza silaha za kisasa zaidi na wanaharibu mazingira. Inaonekana kwamba maendeleo ya teknolojia yanayokua kwa kasi yanazidi uwezo wa mwanadamu wa kuelewa au kudhibiti madhara yanayotokana nayo. Hata hivyo, mwanadamu hawezi kuongoza au kuamua kuhusu wakati ujao wa dunia. Hata kabla ya wanadamu kuangamiza vitu vyote duniani, Mungu atachukua hatua kwa kuwaangamiza wale wanaoiharibu dunia. Ameahidi hivyo!

4. KAZI YA KUHUBIRI ULIMWENGUNI POTE Sehemu nyingine ya ishara ya mwisho ilitabiri kwamba kazi ya pekee ingefanyika: “Hii habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote; na ndipo ule mwisho utakapokuja.” (Mathayo 24:14) Kazi hiyo ya kuhubiri ingekuwa tofauti sana na njia ya kuhubiri ambayo imetumiwa na dini nyingi kwa karne nyingi. Katika siku za mwisho, ujumbe hususa ungetangazwa kwa bidii, yaani, “hii habari njema ya ufalme.” Je, unajua kikundi chochote cha kidini kinachotangaza ujumbe huo? Hata ikiwa baadhi yao wanaonekana wakihubiri ujumbe kama huo, je, wanafanya hivyo katika eneo lenu au wamesambaza habari njema katika “dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote”?

Ufalme wa Mungu unahubiriwa ulimwenguni pote katika lugha nyingi

Tovuti ya www.jw.org/sw inakazia pia “hii habari njema ya ufalme.” Tovuti hiyo ina machapisho yanayozungumzia ujumbe huo katika lugha zaidi ya 700. Je, kuna mpango wowote unaojua unaokazia fikira kutangaza habari njema ya Ufalme ulimwenguni pote? Kabla ya Intaneti kuanza kutumiwa, Mashahidi wa Yehova walijulikana kutokana na bidii yao ya kutangaza habari njema ya Ufalme wa Mungu. Tangu mwaka wa 1939, jalada la kila toleo la gazeti la Mnara wa Mlinzi limekuwa na maneno “Unaotangaza Ufalme wa Yehova.” Kitabu kimoja cha mambo ya dini kilisema kwamba kazi ya kuhubiri inayofanywa na Mashahidi wa Yehova, “haina kifani katika kiwango na upana.” Habari njema inayohubiriwa inakazia kwamba hivi karibuni ‘mwisho utakuja’ kupitia Ufalme wa Mungu.

WAKATI MUHIMU KATIKA HISTORIA YA ULIMWENGU

Je, umejionea maishani mwako ishara hizo nne za Biblia zenye kuonya zilizotajwa katika makala hii? Kwa zaidi ya miaka mia moja, gazeti hili limetoa habari kwa wasomaji wake kuhusu matukio ya ulimwengu na kuwasaidia wathibitishe kwamba tunakaribia mwisho. Ni kweli kwamba baadhi  ya wachambuzi wanapinga jambo hilo kwa kudai kwamba mambo hayo na takwimu zilizotajwa ni za kuwaziwa na zinaweza kubadilika. Pia, wanadai kwamba kuongezeka kwa vyombo vya mawasiliano hufanya hali za ulimwengu zionekane kuwa mbaya. Hata hivyo, kuna ushahidi unaoongezeka unaonyesha kwamba tunaishi katika kipindi cha mwisho kilicho muhimu katika historia ya wanadamu.

Wataalamu fulani wanahisi kwamba tunakaribia kuona mabadiliko makubwa katika dunia hii. Kwa mfano, mwaka wa 2014, Bodi ya Sayansi na Usalama ya gazeti la Bulletin of the Atomic Scientists, ililionya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu mambo yanayotishia uhai wa wanadamu. Wanasayansi hao walisema hivi: “Uchunguzi wenye kina tuliofanya wa vitisho hivyo unatufanya tufikie mkataa kwamba kuna tisho kubwa la kuangamizwa kwa wanadamu kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia.” Watu wengi wanazidi kuamini kwamba tuko katika kipindi muhimu zaidi katika historia ya ulimwengu. Wachapishaji na wasomaji wengi wa gazeti hili hawana shaka hata kidogo kwamba kipindi hiki cha pekee ni siku za mwisho na kwamba mwisho unakaribia. Hata hivyo, unaweza kuwa na furaha badala ya kuogopa kile kitakachotukia wakati ujao. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kuokoka mwisho!