Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

6 Je, Inaweza Kutusaidia?

6 Je, Inaweza Kutusaidia?

JE, SALA inaweza kutusaidia? Jibu ni ndiyo, kwa kuwa Biblia inaonyesha kwamba sala za watumishi waaminifu wa Mungu zinawanufaisha. (Luka 22:40; Yakobo 5:13) Kwa kweli, sala inaweza kutusaidia sana kiroho, kihisia, au hata kimwili. Jinsi gani?

Tuseme kwamba mtoto wako amepokea zawadi. Je, ungemfundisha kwamba inatosha tu kuhisi shukrani moyoni? Au ungemfundisha kusema asante? Tunapoeleza hisia zetu muhimu, tunafanya ziwe wazi na hata ziwe na uzito zaidi. Je, inaweza kuwa hivyo tunapozungumza na Mungu? Bila shaka! Fikiria mifano fulani.

Sala za shukrani. Tunapomshukuru Baba yetu kwa mambo mazuri anayotufanyia, tunaonyesha kwamba tunathamini baraka hizo. Kwa hiyo, tunaweza kujihisi wenye shukrani zaidi, wenye furaha zaidi, na wenye mtazamo mzuri hata zaidi.—Wafilipi 4:6.

Mfano: Yesu alimshukuru Baba yake kwa jinsi alivyosikiliza na kujibu sala zake.—Yohana 11:41.

Sala za kuomba msamaha. Tunapomwomba Mungu msamaha tunafanya dhamiri yetu iwe yenye nguvu, toba yetu iwe ya kutoka moyoni, na tunaelewa zaidi uzito wa dhambi. Pia, tunapata kitulizo kutokana na hali yenye kulemea ya kujisikia kuwa wenye hatia.

Mfano: Daudi alisali ili kuonyesha toba na huzuni yake.—Zaburi 51.

Sala za kuomba mwongozo na hekima. Tunapomwomba Yehova atuongoze au atupe hekima ili tufanye maamuzi yanayofaa, jambo hilo linaweza kutusaidia kuwa wanyenyekevu. Pia, linaweza kutukumbusha kwamba tumepungukiwa na vilevile kutusaidia kuimarisha imani kwa Baba yetu wa mbinguni.—Methali 3:5, 6.

Mfano: Kwa unyenyekevu Sulemani aliomba mwongozo na hekima ili aweze kutawala Israeli.—1 Wafalme 3:5-12.

Sala wakati wa taabu. Tunapomweleza Yehova yaliyo moyoni mwetu wakati ambapo tumevurugika kihisia, mioyo yetu inaburudika na tunajifunza kumtegemea badala ya kujitegemea wenyewe.—Zaburi 62:8.

Mfano: Mfalme Asa alisali alipokabili adui hatari.—2 Mambo ya Nyakati 14:11.

Sala za kuwatakia hali njema wenye uhitaji. Sala kama hizo hutuwezesha kushinda ubinafsi na kuwa wenye rehema na huruma.

Mfano: Yesu alisali kwa ajili ya wafuasi wake.—Yohana 17:9-17.

Sala za sifa. Tunapomtukuza Yehova kwa ajili ya kazi na sifa zake za ajabu, heshima na uthamini wetu kwake unaongezeka. Sala kama hizo zinaweza kutusaidia kumkaribia Mungu ambaye pia ni Baba yetu.

Mfano: Daudi alimsifu Mungu kwa uchangamfu kwa sababu ya kazi zake za uumbaji.—Zaburi 8.

Baraka nyingine inayohusianishwa na sala ni “amani ya Mungu yenye ubora unaozidi fikira zote.” (Wafilipi 4:7) Si rahisi kupata utulivu katika ulimwengu huu wenye msukosuko. Lakini kuwa na utulivu kunatusaidia kuwa na afya nzuri. (Methali 14:30) Hata hivyo, je, utulivu huo unatokana tu na jitihada zetu wenyewe? Au kuna jambo lingine muhimu linalohusika?

Sala ina manufaa mengi—kimwili, kihisia, na hata kiroho