Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Visste du?

Visste du?

 Visste du?

Vilka var de skriftlärda som motarbetade Jesus?

Under sin tjänst träffade Jesus skriftlärda i Jerusalem, men inte bara där utan också i mindre städer och byar. Utanför Jerusalem, och även i judiska samhällen utanför Palestina, hade dessa män lägre ämbeten. De var kunniga i lagen och kan ha varit avskrivare eller lokala domare. (Markus 2:6; 9:14; Lukas 5:17–21)

I Jerusalem hade de skriftlärda ett nära samarbete med de judiska styresmännen. (Matteus 16:21) I ett bibliskt uppslagsverk (The Anchor Bible Dictionary) sägs det: ”Deras uppgift där var tydligen att vara medarbetare till prästerna, både vid rättsprocesser och när det gällde att upprätthålla judisk lag och tradition samt vid den fortlöpande verksamheten i Sanhedrin.” Somliga av dessa högt uppsatta laglärare var rentav medlemmar av Sanhedrin, judarnas högsta domstol. De arbetade tillsammans med de främsta prästerna och fariséerna.

Oftast omtalas de skriftlärda som Jesu religiösa motståndare. Men det var inte alla som motarbetade honom. En skriftlärd sade till Jesus: ”Jag vill följa dig vart du än går.” Jesus sade till en annan skriftlärd: ”Du är inte långt från Guds kungarike.” (Matteus 8:19; Markus 12:28–34)

Vad innebar det att någon blev smord?

I Mellanöstern smorde man på Bibelns tid in en persons huvud med olja som ett ynnestbevis eller för att visa gästfrihet. Vanligtvis använde man olivolja som blandats med väldoftande ämnen. Hebréerna smorde också en person som blivit utnämnd till att utöva särskild myndighet genom att hälla olja på hans huvud. Aron, till exempel, blev smord när han utsågs till överstepräst. (3 Moseboken 8:12) I fallet med kung David ”tog Samuel oljehornet och smorde honom ... Och Jehovas ande verkade på David alltifrån den dagen.” (1 Samuelsboken 16:13)

Det hebreiska ord som används för sådant smörjande är mashạch, och därifrån kommer ordet mashịach, Messias. Motsvarande ord på grekiska är khrịō, och från det kommer khristọs, Kristus. Aron kan därför kallas en messias, dvs. en smord, och det kan också David. Även Mose kallas en messias eller smord i den betydelsen att Gud utsåg honom till sin representant. (Hebréerna 11:24–26)

Jesus från Nasaret blev personligen förordnad av Gud till en hög ställning. Han blev inte smord med bokstavlig olja, utan med Guds heliga ande. (Matteus 3:16) Jehova utvalde Jesus som sin Smorde, och därför kan han med rätta kallas Messias, eller Kristus. (Lukas 4:18)