Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur mycket ska jag ge som bidrag?

Hur mycket ska jag ge som bidrag?

 Våra läsare frågar

Hur mycket ska jag ge som bidrag?

”Gud älskar en glad givare.” (2 Korinthierna 9:7) De här orden är bekanta för miljontals människor över hela världen. Men somliga kyrkobesökare känner sig tvungna att ge mer än de har råd med. En del samfund kräver faktiskt att deras medlemmar ska ge ett fast belopp. Det kallas att ge tionde, dvs. man ger 10 procent av sin inkomst till kyrkan.

Men står det verkligen i Bibeln att man måste ge ett fast belopp som bidrag? Och jag själv, hur mycket behöver jag ge?

Bidrag på Bibelns tid

Bibeln innehåller tydliga anvisningar till israeliterna om hur mycket Gud förväntade att de skulle ge. (3 Moseboken 27:30–32; 4 Moseboken 18:21, 24; 5 Moseboken 12:4–7, 11, 17, 18; 14:22–27) Det här var inga orimliga krav. Jehova lovade att ge nationen ”allt gott i överflöd” om de lydde hans lagar. (5 Moseboken 28:1, 2, 11, 12)

I andra fall kunde israeliterna frivilligt ge så mycket eller så lite de ville. När kung David planerade att bygga ett tempel åt Jehova bidrog hans undersåtar med ”guld till ett värde av 5 000 talenter”. * (1 Krönikeboken 29:7) Jämför detta med något som Jesus lade märke till när han var på jorden. Han såg ”en viss behövande änka lägga i två små mynt av mycket ringa värde” i en av templets bidragsbössor. Hur mycket var hennes bidrag värt? Bara 1/64 av en dagslön. Men Jesus tyckte inte att den här lilla gåvan var för liten. (Lukas 21:1–4)

Måste de kristna ge en viss summa?

De kristna står inte under lagen som gavs till Israel. De är därför inte förpliktade att ge en viss summa åt Gud. Men det skänker ändå stor glädje i den sanna kristna församlingen att ge. Jesus Kristus själv sade: ”Det är lyckligare att ge än att få.” (Apostlagärningarna 20:35)

Jehovas vittnen stöder det världsvida predikoarbetet genom frivilliga bidrag. De här bidragen används till att trycka litteratur, bland annat den tidskrift du nu läser. De används också till att bygga och underhålla deras möteslokaler, som kallas Rikets salar. Inga bidrag används till att betala löner. En del heltidsförkunnare får hjälp att betala sina transportkostnader och andra personliga utgifter. Men det är ingen som kräver sådan hjälp. Och det stora flertalet Jehovas vittnen får inte någon ekonomisk hjälp när de tar del i predikoarbetet. Nej, de flesta arbetar för att försörja sig, alldeles som Paulus gjorde som tältmakare. (2 Korinthierna 11:9; 1 Thessalonikerna 2:9)

Om man vill ge ett bidrag till det arbete som utförs av Jehovas vittnen, hur mycket ska man då ge? Paulus skrev: ”Låt var och en göra alldeles som han har beslutat i sitt hjärta, inte missunnsamt eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.” (2 Korinthierna 8:12; 9:7)

[Fotnot]

^ § 7 Priset på guld varierar kraftigt. Om man räknar med ett pris på 240 kronor per gram skulle bidraget vara värt omkring 41 miljarder kronor.