VAKTTORNET Augusti 2009

TEMA

Är all religion bra?

Leder alla religioner till samma mål? Läs vad Jesus sa om det här ämnet.

TEMA

Bra religion lär oss hög moral

Läs vad Bibeln lär om äktenskap, skilsmässa och sexualmoral.

TEMA

Bra religion lär oss visa kärlek

Vilken religion lär sina medlemmar att överbrygga politiska, rasmässiga och ekonomiska barriärer som splittrar människor?

TEMA

Bra religion lär oss respektera Guds ord

Jesus hade respekt för Bibeln. Hur är det med dagens religioner?

HUR MAN KAN FÅ EN LYCKLIG FAMILJ

Att komma överens om pengar

Pengar är en vanlig orsak till gräl. Läs om hur Bibeln kan vara till hjälp.

Låter du Gud tala till dig varje dag?

Läs hur du kan ha nytta av att läsa Bibeln varje dag.

UNDERVISA DINA BARN

Rahab påverkades av det hon fick höra

Vad fick henne att skydda de israelitiska spejarna?