Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Bra religion lär oss respektera Guds ord

Bra religion lär oss respektera Guds ord

JESUS hade respekt för Guds ord, Bibeln. Det kan vi se av vad han svarade när Djävulen frestade honom. (Matteus 4:4–11) Hur reagerade han när Satan uppmanade honom att förvandla några stenar till bröd? Han tillbakavisade frestelsen och citerade Moses inspirerade ord som vi kan läsa i 5 Moseboken 8:3. Sedan erbjöd Djävulen Jesus att få myndighet över alla världens riken i utbyte mot en enda handling av tillbedjan. Vad svarade Jesus då? Han avvisade erbjudandet med hjälp av den bibliska principen i 5 Moseboken 6:13.

Tänk bara! Fastän Jesus var Guds egen Son förlitade han sig på Guds ord, Bibeln, när han undervisade. Och han lät aldrig människors traditioner gå före Guds ord. (Johannes 7:16–18) Men många av de religiösa ledarna på den tiden hade inte sådan respekt för Guds ord. Varför inte det? De hade börjat betrakta människors stadgar och traditioner som viktigare. Jesus sade rent ut till dem: ”Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: ’Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.’” (Matteus 15:6–9, Svenska Folkbibeln)

Många av världens religioner, både kristna och icke-kristna, säger att de respekterar  Bibeln. Men hur många religioner känner du till som överger sin tradition om den strider mot de tydliga läror som finns i Guds ord? Vi kan ta ett par exempel.

ÄMNE: Religiösa titlar.

VAD BIBELN LÄR: Jesus fördömde de religiösa ledarna på den tiden därför att de tyckte om titlar och ville ha framträdande ställningar. Han sade: ”De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi.” Sedan sade han till sina lärjungar: ”Låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder. Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen.” (Matteus 23:1–10, Svenska Folkbibeln)

FRÅGA: Tycker ledarna inom den här religionen om att tilltalas med hederstitlar, och strävar de efter höga positioner i samhället? Eller följer de Jesu bud om att inte göra så?

ÄMNE: Bilder i tillbedjan.

VAD BIBELN LÄR: ”Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.” (2 Moseboken 20:4, 5, Bibel 2000)

Aposteln Johannes skrev till de kristna: ”Var på er vakt mot avgudar.” (1 Johannes 5:21, Bibel 2000)

FRÅGA: Följer den här religionen Bibelns tydliga förbud mot helgonbilder och avgudabilder i tillbedjan av Gud?

Man kan hitta rätt väg

Det kan kännas förvirrande att det finns så många olika religiösa vägar i dag, men det går att hitta den väg som leder till liv. Det finns många kännetecken på den ”religion” som är ”ren och obesmittad ... inför Gud”. (Jakob 1:27, Darby) De bibelställen som behandlats i de här artiklarna kan fungera som vägvisare och hjälpa dig att hitta den religionen.

Ställ gärna de frågor som tagits upp i de här artiklarna till Jehovas vittnen för att höra vad de svarar. Sedan kan du göra som judarna i Berea under det första århundradet. När de hade lyssnat på aposteln Paulus ”forskade [de] dagligen i skrifterna för att se, om det som Paulus ... sade verkligen var sant”. (Apostlagärningarna 17:11, Hedegård) Om du likt judarna i Berea respekterar Guds ord, Bibeln, och tar dig tid att studera den boken, kommer du att hitta vägen till liv. Om du sedan väljer att slå in på den vägen eller inte är något som du själv måste bestämma.

Vilka är det som uppmuntrar människor att undersöka Bibeln för att se om det de får lära sig är sant?