Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Undervisa dina barn

Rahab påverkades av det hon fick höra

Rahab påverkades av det hon fick höra

TÄNK dig att det är för ungefär 3 500 år sedan. Vi är i staden Jeriko i Kanaans land, och här bor det en flicka som heter Rahab. Hon föddes efter det att Mose hade fört israeliterna ut ur slaveriet i Egypten och lett dem genom Röda havet, på torr mark! Det finns varken radio, tv eller Internet, men Rahab har hört talas om det här underverket – trots att det inträffade långt ifrån där hon bor. Vet du hur Rahab fick höra talas om det? ... *

Rahab fick helt säkert höra talas om Jehovas underverk när det kom besökare till Jeriko. När hon växer upp kommer hon ihåg vad Jehova gjorde för sitt folk. Längre fram får hon höra talas om andra fantastiska saker om israeliterna. Efter 40 år i vildmarken har de kommit in i Kanaans land, och med Guds hjälp har de besegrat allt motstånd. Nu får Rahab höra att israeliterna har slagit läger utanför Jeriko, på andra sidan Jordanfloden!

En kväll kommer två främlingar till Rahab, för de vet att besökare kan övernatta i det hus där hon arbetar. Rahab låter männen komma in. Under natten får kungen i Jeriko höra att israelitiska spejare har tagit sig in i staden och att de har gått till Rahabs hus. Kungen skickar därför budbärare till Rahab, och de säger åt henne att skicka ut männen som har kommit till henne. Men vet du vad Rahab redan har fått reda på och vad hon har gjort? ...

Redan innan kungens budbärare kommer har Rahab fått veta att männen som är hos henne är israelitiska spejare. Hon har därför gömt dem på taket, och nu säger hon till kungens budbärare: ”Ja, männen kom verkligen till mig ... Och när det blev mörkt och porten skulle stängas gick männen ut.” Rahab skyndar på budbärarna med orden: ”Sätt fort efter dem.”

Varför tror du att Rahab har skyddat spejarna? ... Hon förklarar varför, när hon säger: ”Jag vet ju att Jehova har gett landet åt er ... Vi har nämligen hört hur Jehova lät Röda havets vattenmassor torka bort framför er, när ni drog ut ur Egypten.” Hon har också hört att israeliterna med Guds hjälp har besegrat andra fiender.

 Med tanke på det som sägs i Hebréerna 11:31 förstår vi att Rahab verkligen gladde Jehovas hjärta när hon skyddade spejarna. Han måste också ha blivit glad när hon sade ungefär så här till dem: ”Eftersom jag har varit så snäll och hjälpt er, så lova att ni räddar min pappa och mamma och mina bröder och systrar när ni intar Jeriko.” Spejarna lovar att göra det om Rahab följer deras anvisningar. Vet du vad de säger åt henne att göra? ...

De säger att hon ska binda ett rött snöre i sitt fönster och samla alla sina släktingar hos sig i sitt hus. Om hon gör det ska alla som är i hennes hus bli räddade. Rahab gör precis som spejarna säger. Vet du vad som händer sedan? ...

Israeliterna har nu kommit till Jeriko och har slagit läger utanför murarna. En gång om dagen i sex dagar marscherar de tysta runt staden. Den sjunde dagen marscherar de runt staden sju gånger, och sedan ger de ifrån sig ett högt rop. Muren rasar samman – utom just på det ställe där det röda snöret hänger i fönstret! Rahab och hennes familj har blivit räddade. (Josua 2:1–24; 6:1–5, 14, 15, 20–25)

Vad kan vi lära oss av det Rahab gjorde? ... En sak var att hon verkligen lyssnade när andra berättade om vad Gud gjorde för att skydda sitt folk. Men hon gjorde mer än så – när hon kunde, så hjälpte hon Guds folk. Ja, Rahab valde att tjäna Jehova tillsammans med hans folk! Kommer du också att göra det? ... Det hoppas vi innerligt att du ska göra.

^ § 3 När du läser tillsammans med barn är de tre punkterna en påminnelse om att du bör stanna upp och rikta frågan till dem.