Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Bra religion lär oss hög moral

Bra religion lär oss hög moral

BRA religion hjälper oss att se på livet ur ett högre perspektiv och att uppföra oss bättre. Den ger oss stöd när vi försöker göra det som är rätt och plockar fram det bästa hos oss. Hur kan vi säga det?

Lägg märke till vad aposteln Paulus skrev till de kristna som bodde i Korinth i Grekland under det första århundradet. Den staden var ökänd för sin omoraliska livsstil. Han skrev: ”Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.” Sedan tillade han: ”Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1 Korinthierna 6:9–11, Svenska Folkbibeln) Tänk att en bra religion kunde hjälpa somliga som tidigare inte hade några moralnormer att rätta till sitt liv så att de kunde tjäna Gud!

Å andra sidan sägs det varnande i Bibeln: ”Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar.” (2 Timoteus 4:3, Bibel 2000)

Hur är det med de religioner som du känner till? Följer de Bibelns höga moralnormer? Eller vattnar de ur de tydliga råden i Guds ord och säger bara sådant som människor vill höra?

Här följer några frågor som kan hjälpa dig att avgöra om en viss religion bär god frukt eller inte.

ÄMNE: Äktenskap.

VAD BIBELN LÄR: ”Äktenskapet skall hållas i ära av alla, och äkta makar skall vara trogna mot varandra. Gud skall döma otuktiga människor och äktenskapsbrytare.” (Hebréerna 13:4, Hedegård)

FRÅGA: Kräver den här religionen att medlemmar som bor ihop också är gifta med varandra?

ÄMNE: Skilsmässa.

VAD BIBELN LÄR: När Jesus fick frågan om det fanns någon grund för skilsmässa svarade han: ”Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare.” (Matteus 19:9, Bibel 2000)

FRÅGA: Respekterar den här religionen Jesu anvisning och håller fast vid att sexuell omoral är den enda grunden för skilsmässa och omgifte?

ÄMNE: Sexualmoral.

VAD BIBELN LÄR: ”Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa kan begå sker utanför kroppen. Men den som begår otukt, han syndar mot sin egen kropp.” (1 Korinthierna 6:18, Giertz)

”Kvinnorna bytte bort det naturliga umgänget mot ett onaturligt. På samma sätt gjorde männen. De övergav det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes  av begär till varandra. Män bedrev skamligheter med män, och fick så på sig själva uppbära den lön, som deras avfall förtjänade.” (Romarna 1:26, 27, Giertz)

FRÅGA: Lär den här religionen att omoraliskt sex är synd, oavsett om det är mellan en man och en kvinna eller mellan ett par av samma kön?

ÄMNE: Lojalitet mot Bibelns normer.

VAD BIBELN LÄR: ”Om någon som räknas till församlingen är otuktig eller girig eller ovettig, en avgudadyrkare eller drinkare eller rövare, då skall ni inte umgås med honom och inte heller äta i hans sällskap.” (1 Korinthierna 5:11, Giertz) Vad skulle man göra med den som menade sig vara kristen men syndade utan att ångra sig? ”Driv ut ifrån er den som är ond”, står det i Guds ord. (1 Korinthierna 5:13, Svenska Folkbibeln)

FRÅGA: Har den här religionen modet att utesluta den som ignorerar Bibelns normer och inte ångrar sig?

Vilka är kända för att hålla fast vid Bibelns höga moralnormer?