Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är all religion bra?

Är all religion bra?

VÄRLDEN i dag präglas av religiös mångfald. En färsk undersökning visar att det världen över finns 19 större religioner och omkring 10 000 mindre. Med den här mångfalden har människor större valfrihet än någonsin tidigare. Spelar det då någon roll vilken religion man väljer?

En del säger att olika religioner är som olika vägar som går uppför ett berg. För dem spelar det ingen roll vilken väg man väljer, eftersom alla vägar leder till samma mål. De menar att eftersom det bara finns en enda allsmäktig Gud, måste alla religioner leda till honom.

Leder alla vägar till Gud?

Jesus Kristus är en av de mest respekterade religiösa lärarna i historien. Vad sade han om det här ämnet? Han uppmanade sina lärjungar: ”Gå in genom den trånga porten.” Varför det? Därför att ”den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” (Matteus 7:13, 14, Bibel 2000)

Sade Jesus verkligen att en del religioner leder ”till fördärvet”? Eller menade han att det bara är de som inte är troende som går på den breda vägen och att de som tror på Gud går på den smala vägen som leder till liv, oavsett vilken religion de tillhör?

Direkt efter det att Jesus hade sagt att det bara finns två vägar, sade han: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.” (Matteus 7:15, Bibel 2000) Längre fram sade han: ”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske  faders vilja.” (Matteus 7:21, Bibel 2000) Den som kallas profet eller säger att Jesus är hans ”Herre” är naturligtvis religiös, så Jesus kan inte ha tänkt på en som inte är troende. Det är tydligt att Jesus menade att det finns religion som inte är bra och att man inte kan lita på alla religiösa lärare.

Går det att hitta den smala vägen?

Bibeln är som en bra karta som kan hjälpa oss att hitta rätt väg.

Om nu inte alla vägar leder till Gud, hur kan man då hitta den smala vägen som leder till liv bland de tusentals olika alternativen? Tänk dig in i den här situationen: Du har kört vilse i en stor stad och bestämmer dig för att be om hjälp. Någon säger tvärsäkert att du ska ta till höger. En annan uppmanar dig att ta till vänster. Ytterligare en annan tycker att du kan köra åt det håll som känns bäst för dig. Till slut kommer någon med en bra karta och visar dig rätt väg. Sedan ger han dig kartan så att du kan titta på den då och då längs vägen. Visst känner man sig säkrare på att komma fram dit man ska om man har en karta.

Även när det handlar om att välja rätt väg i religiöst avseende behöver vi ha en tillförlitlig karta. Finns det någon sådan? Ja, det gör det. Den kartan är Bibeln, och där står det: ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.” (2 Timoteus 3:16, Bibel 2000)

På svenska finns det flera olika bibelöversättningar som man kan använda som andlig vägkarta. Utgivarna av den här tidskriften, Jehovas vittnen, har gett ut en uppskattad bibelöversättning, Nya världens översättning av Den heliga skrift. Men om du inte är ett Jehovas vittne kanske du föredrar att använda andra översättningar när du undersöker kännetecknen på bra och dålig religion. I den här artikelserien finns det därför bibelcitat från översättningar som är allmänt respekterade.

När du läser de följande artiklarna kan du jämföra det som står i Bibeln med det du känner till. Tänk på det Jesus sade om hur man kan skilja god religion från dålig. Han sade: ”Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.” (Matteus 7:17, 18, Svenska Folkbibeln) Vi ska se på tre av de goda frukter som Bibeln säger skulle känneteckna ett ”gott träd”.