Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Bra religion lär oss visa kärlek

Bra religion lär oss visa kärlek

”DEN som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek”, står det i Bibeln. (1 Johannes 4:8, Bibel 2000) En bra religion bör därför lära oss att visa kärlek till våra medmänniskor.

Många religioner gör en berömvärd insats för att ta hand om sjuka, äldre och fattiga. De uppmuntrar sina medlemmar att tillämpa det råd som aposteln Johannes gav: ”Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med  handling och sanning.” (1 Johannes 3:17, 18, Bibel 2000)

Men vad händer om det blir krig? Guds bud lyder: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv.” (Matteus 22:39, 1917) Ska det budet bara tillämpas i fredstid men upphävas om de styrande bestämmer sig för att föra krig mot ett grannland?

Jesus sade: ”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.” (Johannes 13:35, Svenska Folkbibeln) När du besvarar följande frågor kan du fundera på om medlemmarna av den religion du granskar visar kärlek mot alla människor vid alla tillfällen, inte bara i ord utan också i handling.

ÄMNE: Krig.

VAD BIBELN LÄR: Jesus sade till sina lärjungar: ”Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er.” (Lukas 6:27, Bibel 2000)

När soldater kom för att gripa Jesus drog aposteln Petrus fram ett vapen för att försvara honom. Men Jesus sade: ”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.” (Matteus 26:52, Bibel 2000)

Aposteln Johannes skrev: ”Här är skillnaden mellan Guds barn och djävulens barn: den som inte gör det rätta och inte älskar sina bröder, han är inte Guds barn. Ty det budskap ni har hört från början är detta: vi skall älska varandra. Vi skall inte likna Kain, som var ett djävulens barn och slog ihjäl sin bror.” (1 Johannes 3:10–12, Hedegård)

FRÅGA: Uppmanar den här religionen sina medlemmar att gå ut i krig?

ÄMNE: Politik.

VAD BIBELN LÄR: Några som hade sett att Jesus kunde utföra underverk ville att han skulle engagera sig politiskt. Hur reagerade han på det? ”Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.” (Johannes 6:15, Bibel 2000)

När Jesus hade gripits och på orätta grunder anklagats för att vara en politisk uppviglare, svarade han: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” (Johannes 18:36, Svenska Folkbibeln)

I bön till Gud sade Jesus om sina lärjungar: ”Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.” (Johannes 17:14, Bibel 2000)

 FRÅGA: Följer den här religionen Jesu exempel och vägrar att engagera sig politiskt, även om det skulle betyda att medlemmarna blir illa omtyckta av en del politiker?

ÄMNE: Fördomar.

VAD BIBELN LÄR: När de första oomskurna icke-judarna blev kristna sade aposteln Petrus: ”Gud [gör] inte ... skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör.” (Apostlagärningarna 10:34, 35, Svenska Folkbibeln)

I ett brev till de kristna under det första århundradet skrev Jakob: ”Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den vackert klädde och säger: ’Var så god och sitt, här är en bra plats’, men till den fattige: ’Du kan stå där’ eller: ’Sätt dig vid mina fötter’, har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt?” (Jakob 2:1–4, Svenska Folkbibeln)

FRÅGA: Lär den här religionen att alla har samma värde inför Gud och att medlemmarna inte får behandla människor olika beroende på vilken folkgrupp de tillhör eller vilken ekonomisk ställning de har?

Vilka är det som lär sina medlemmar att överbrygga politiska, rasmässiga och ekonomiska barriärer som splittrar människor?