Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

S NASLOVNE STRANE | DA LI MOŽETE BITI BLISKI S BOGOM?

Da li znate i koristite Božje ime?

Da li znate i koristite Božje ime?

Možete li se setiti nekog svog bliskog prijatelja kom ne znate ime? Verovatno ne. Irina iz Bugarske je dobro primetila: „Nemoguće je da budete bliski s Bogom ako ne znate kako se zove.“ Međutim, kao što je spomenuto u prethodnom članku, Bog želi da mu se približite. Zato vam se on, na neki način, predstavio preko Biblije kada je rekao: „Ja sam Jehova. To je ime moje“ (Isaija 42:8).

Bog se predstavio preko Biblije kada je rekao: „Ja sam Jehova. To je ime moje.“ (Isaija 42:8)

Da li je Jehovi zaista važno da znate i koristite njegovo ime? Razmislite o sledećem: Božje ime se, u obliku tetragrama koji se sastoji od četiri suglasnika, pojavljuje skoro 7 000 puta u izvornom tekstu hebrejskog dela Svetog pisma. U njemu se nijedno drugo ime ne spominje toliko često. To je sigurno pokazatelj da Jehova želi da znamo i koristimo njegovo ime. *

Prijateljstvo obično počinje kada dve osobe kažu kako se zovu. Da li znate kako se Bog zove?

Međutim, pošto je Bog svet i svemoćan, neki misle da ne bi bio izraz poštovanja prema njemu ako bismo koristili njegovo ime. Naravno, Božje ime ne treba koristiti na nedostojan način, baš kao što nećemo olako spominjati ime svog bliskog prijatelja. Ipak, Jehova želi da oni koji ga vole iskazuju čast prema njegovom imenu i da ga objavljuju drugima (Psalam 69:30, 31; 96:2, 8). Setimo se da je Isus poučio svoje učenike da se mole: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje.“ I mi možemo svetiti Božje ime tako što ćemo govoriti drugima o njemu. Tako ćemo mu se približiti (Matej 6:9).

Iz Biblije saznajemo da Bog obraća posebnu pažnju na one koji „razmišljaju o njegovom imenu“ (Malahija 3:16). Za svakoga kome je njegovo ime toliko dragoceno, Jehova kaže: „Zaštitiću ga jer poznaje ime moje. On će me prizvati, i ja ću ga uslišiti. Uz njega ću biti u nevolji“ (Psalam 91:14, 15). Ako želimo da imamo blizak odnos s Jehovom, onda jeste važno da znamo i koristimo njegovo ime.

^ odl. 4 Nažalost, Božje ime je izostavljeno iz mnogih biblijskih prevoda, uprkos činjenici da se toliko često pojavljuje u takozvanom Starom zavetu. Umesto toga, ono je zamenjeno titulama „Gospod“ ili „Bog“. Više informacija o tome može se naći u knjizi Šta Biblija zaista naučava?, na stranama 195-197; izdali Jehovini svedoci.