Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li da pozajmim novac?

Da li da pozajmim novac?

„Ako je pozajmljivanje poput svadbe, onda je vraćanje duga poput sahrane.“ (afrička poslovica)

OVA izreka je dobro poznata ljudima u istočnoj Africi, a s njom bi se sigurno složili i ljudi iz drugih delova sveta. Da li i vi tako gledate na pozajmljivanje novca? Iako nam ponekad izgleda kao da bi to bilo najbolje rešenje, da li je zaista tako? Koje opasnosti i zamke zaduživanje nosi sa sobom?

Sledeća afrička poslovica otkriva srž problema: „Pozajmica razdvaja prijatelje.“ Zaista, zaduživanje može ugroziti prijateljstva i odnose s drugima. I pored najboljih planova i najiskrenijih namera, često ne bude sve onako kako smo očekivali. Na primer, možda zbog nečega nismo u mogućnosti da vraćamo novac u dogovoreno vreme, pa zajmodavac može postati nezadovoljan. To nezadovoljstvo može prerasti u ogorčenost i zato odnosi između njega i njegovog dužnika, pa čak i njihovih porodica, mogu postati zategnuti. Pošto zaduživanje može stvoriti toliko problema, najbolje je da pribegavamo tome samo kada nemamo drugog izbora. Na uzimanje zajma ne treba da gledamo kao na brzo rešenje za svoje finansijske probleme.

Ako neko uzima zajam, to bi moglo ugroziti i njegov odnos s Bogom. Na koji način? Kao prvo, vredi zapaziti da se u Bibliji za čoveka koji namerno ne želi da vrati svoj dug kaže da je zao (Psalam 37:21). U njoj se takođe jasno kaže da je onaj ’ko uzima zajam sluga onom ko daje zajam‘ (Poslovice 22:7). Onaj ko se zadužuje mora zadržati na umu da ima obavezu prema zajmodavcu sve dok mu ne vrati dug. Kao što i kaže još jedna afrička poslovica: „Ako od nekoga pozajmiš noge, ići ćeš kuda on hoće.“ Osoba koja je u dugovima više nema slobodu da radi ono što želi.

Stoga, vraćanje duga mora biti prioritet. U suprotnom može doći do mnogih problema. Gomilanje dugova može stvoriti mnoge brige, biti uzrok mnogih neprospavanih noći, primorati osobu da radi prekovremeno, dovesti do svađe među supružnicima, pa čak i do raspada porodice. U krajnjem slučaju, osoba bi mogla završiti na sudu ili u zatvoru. Zaista su mudre reči koje se nalaze u Rimljanima 13:8: „Ne budite nikome ništa dužni, osim da volite jedni druge.“

DA LI JE ZAISTA NEOPHODNO?

Kada razmislimo o svemu ovome, jasno je da je najbolje biti oprezan kada je reč o zaduživanju. Mudro je da se pitamo: Da li je zaista neophodno da pozajmim novac? Da li mi je novac potreban da bih svojoj porodici obezbedio osnovne stvari za život? Ili želim da živim iznad svojih mogućnosti, što možda ukazuje na pohlepu? U većini slučajeva bi bilo bolje da budemo zadovoljni s manje materijalnih stvari, nego da se zadužujemo.

Naravno, ponekad mogu da se pojave neke vanredne okolnosti i tada izgleda kao da nema drugog rešenja nego da uzmemo zajam. Ako se nađemo u takvoj situaciji, važno je da budemo pošteni i korektni. Kako možemo uspeti u tome?

Pre svega, nemojmo nikoga iskorišćavati. To što nam se čini da neko ima više od drugih ne znači da je dužan da nam pomaže u finansijskom pogledu, niti treba da mislimo da imamo pravo da na bilo koji način budemo nepošteni prema toj osobi. Nemojmo zavideti onima za koje mislimo da su materijalno obezbeđeni (Poslovice 28:22).

Pored toga, važno je da se pobrinemo da vratimo dug i da to učinimo čim smo u mogućnosti. Ukoliko zajmodavac ne odredi rok kada dug treba da bude vraćen, mi treba da ga odredimo i da ga se zatim držimo. Preporučljivo je da se napiše ugovor kako bi se izbegli nesporazumi (Jeremija 32:9, 10). Ukoliko je moguće, dobro je lično vratiti dug zajmodavcu kako bismo mu mogli zahvaliti za uslugu. Ako savesno vraćamo svoje dugove, zadržaćemo dobre odnose s drugima. Isus je u svojoj Propovedi na gori rekao: „Zato kad kažete: ’Da‘, neka to znači ’da‘, a kad kažete: ’Ne‘, neka to znači ’ne‘“ (Matej 5:37). Takođe je važno zadržati na umu Zlatno pravilo: „Sve, dakle, što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima“ (Matej 7:12).

ŠTA BIBLIJA SAVETUJE

Kada je reč o pozajmljivanju novca, Biblija pruža jednostavno rešenje. U njoj stoji: „Nema sumnje, odanost Bogu i jeste izvor velikog dobitka kad je čovek zadovoljan onim što ima“ (1. Timoteju 6:6). Drugim rečima, možemo poštedeti sebe neprijatnih posledica zaduživanja ukoliko smo zadovoljni onim što imamo. Istina, to nije uvek lako pošto živimo u svetu u kom se stavlja naglasak na trenutno zadovoljavanje svojih želja. Zato nam je potrebna odanost Bogu. Kako nam ona može pomoći?

Osmotrimo primer jednog bračnog para iz Azije. Kada su bili mlađi, divili su se onima koji su imali svoju kuću. Zato su odlučili da i oni kupe kuću i za to su dali svu svoju ušteđevinu i još su uzeli zajam od banke i nekih rođaka. Međutim, ubrzo im je postalo veoma teško jer su morali da otplaćuju visoke mesečne rate. Bili su prinuđeni da prihvate još neke poslove, zbog čega su radili po ceo dan i nisu imali vremena za svoju decu. „Stres, teskoba i nedostatak sna bili su poput teškog tereta na mojim plećima. Bilo je nepodnošljivo“, rekao je suprug.

„Ukoliko na materijalne stvari gledamo onako kako Bog gleda, to je zaštita za nas“

S vremenom su počeli da razmišljaju o rečima iz 1. Timoteju 6:6 i zaključili su da je jedino rešenje da prodaju kuću. Trebalo im je dve godine da se potpuno oslobode dugova. Koju su pouku izvukli iz svega kroz šta su prošli? „Ukoliko na materijalne stvari gledamo onako kako Bog gleda, to je zaštita za nas“, rekli su.

Mnogi znaju afričku poslovicu spomenutu na početku. Ipak, to ih ne sprečava da se zaduže. Kada uzmemo u obzir biblijska načela koja smo osmotrili, zar nije mudro da ozbiljno razmislimo o pitanju: Da li da pozajmim novac?